Siirry sisältöön

Tampere mukana kehittämässä uutta valtakunnallista palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmää

Julkaistu 14.10.2013 9.08

Tampere on yhdessä Espoon, Kouvolan, Oulun sekä hankkeen isäntäkaupunki Turun kanssa kehittämässä ja ottamassa käyttöön uutta sähköistä palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmää (PSOP). Järjestelmä on uusi valtakunnallinen ratkaisu hyvinvointipalvelujen järjestämisen tueksi ja toiminnan kehittämiseen. Tampereella järjestelmä otetaan käyttöön kevään 2014 aikana.

Järjestelmä automatisoi palvelujen tarjoamista ja helpottaa kuntien, kuntalaisten ja palveluja tuottavien yritysten toimintaa. Sama järjestelmä soveltuu käytettäväksi järjestämistavasta (palveluseteli tai ostopalvelu) ja palvelusta riippumatta eri kunnissa. Sitä voidaan hyödyntää esimerkiksi kotihoidossa ja palveluasumisessa kuin myös suun terveydenhuollon tai päivähoidon palveluissa.

– Suurten kaupunkien yhteistyönä mietitty uusi, koko toimintaympäristön huomioon ottava toimintamalli ja sen pohjalta suunniteltu tietojärjestelmä on välttämätön muutos, toteaa tilaajajohtaja Kari Hakari Tampereen kaupungilta.

Järjestelmä helpottaa mm. asiakasohjaajien ja taloushallinnon henkilöstön työtä. Moni ennen käsin tehty työvaihe muuttuu automaattiseksi, jolloin aikaa jää enemmän esimerkiksi asiakaspalveluun. Järjestelmä helpottaa myös palveluntuottajaksi hakeutumista ja tietojen ylläpitoa. Kuntalaisille se taas mahdollistaa palveluntuottajien vertailemisen, palvelupyynnön tekemisen sekä omien tietojen ylläpidon.

Järjestelmä säästää Tampereella 10 henkilötyövuotta vuodessa
Sähköinen palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä automatisoi hallinnollisia rutiineja merkittävästi. Laskelmien mukaan Tampereella järjestelmän käyttöönotto säästää vuodessa noin 10 henkilötyövuotta nykyisillä volyymeilla.

Säästöä tulee mm. siinä, että palvelutuottajien hakemusten käsittelyä, tarkistuksia tai tapahtumakirjauksia ei tarvitse enää tehdä käsin. Laskujen käsittelyyn, tarkistukseen ja kohdistamiseen liittyvä työ vähenee ja myös automatisoituu merkittävästi. Järjestelmä helpottaa lisäksi tietojen ylläpitoa. Kun tieto on ajantasalla ja helposti saatavissa, myös tiedolla johtamisen mahdollisuudet paranevat.

Järjestelmän toimittaja kilpailutettiin kesällä KL-Kuntahankinnat Oy:n toimesta ja sen toimittajaksi on valittu Digia Finland Oy. Hankkeessa mukana olevat kaupungit ottavat sen käyttöönsä vaiheittain, alkaen keväällä 2014.

Muut kuin hankkeessa mukana olevat kunnat voivat ottaa järjestelmän käyttöönsä vuoden 2015 alkupuolella. Muut kunnat voivat liittyä järjestelmän käyttäjiksi KL-Kuntahankintojen kautta. Kuntien omistama Kuntien Tiera Oy vastaa hankkeen asiantuntijapalveluista ja ratkaisun valtakunnallisesta levittämisestä omiin jäsenkuntiinsa.

Hankkeen osarahoittajana toimii valtiovarainministeriön Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelma SADe ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuus.


Teksti Marika Haapala