Siirry sisältöön

Kuulutus meluilmoituspäätöksestä: Betonin murskaus, Rudus Oy Myllypuron betonituotetehdas

Julkaistu 31.3.2021 0.01

Nähtävilläoloaika: 31.3.2021 - 7.5.2021 Ympäristönsuojelupäällikkö on hyväksynyt 30.3.2021 ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukaisen, häiritsevästä tilapäisestä melusta tehdyn ilmoituksen. Rudus Oy:n tekemä ilmoitus koskee hylkybetonin murskausta 3.5.–31.10.2021 Myllypuron betonituotetehtaalla osoitteessa Teollisuustie 23, Tampere. Murskausta tehdään arkisin maanantaista perjantaihin klo 7.00-18.00, yhteensä enintään 49 päivää.

Päätöksen julkaisupäivä on 31.3.2021. Päätösasiakirja on nähtävänä tämän kuulutuksen liitteenä 31.3.–7.5.2021. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän kuulutuksen julkaisemisesta.

Päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valituskirjelmä on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle viimeistään 7.5.2021. Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta.

Tampereella 31.3.2021

Tampereen kaupungin ympäristö- ja rakennusjaosto