Siirry sisältöön

Kuulutus melupäätöksestä: paalutus Ranta-Tampellassa

Julkaistu 13.1.2021 0.01

Nähtävilläoloaika: 13.1.2021 - 19.2.2021 Ympäristönsuojelupäällikkö on hyväksynyt 12.1.2021 ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen, häiritsevästä tilapäisestä melusta tehdyn ilmoituksen. YIT Suomi Oy:n tekemä ilmoitus koskee porapaalutusta Ranta-Tampellassa, osoitteessa Ranta-Tampellan katu 29. Paalutusta tehdään arkisin maanantaista perjantaihin klo 7.00–18.00. Vähäisempää meluhaittaa aiheuttavaa työtä, kuten kuormausta ja kuljetusta, saa tehdä maanantaista perjantaihin klo 7.00-20.00 ja lauantaisin klo 9.00-17.00.

Päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valituskirjelmä on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle viimeistään 19.2.2021. Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta.

Päätöksen julkaisupäivä on 13.1.2021. Päätöspöytäkirja on nähtävänä tämän kuulutuksen liitteenä 13.1.–19.2.2021. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän kuulutuksen julkaisemisesta.

Tampereella 13.1.2021

Tampereen kaupungin ympäristö- ja rakennusjaosto