Siirry sisältöön

Päiväperho tukee lapsen ja vanhemman hyvinvointia vaikeassa tilanteessa

Julkaistu 13.12.2019 11.17

Perhetukikeskus Päiväperhossa iloitaan pienistäkin onnistumisista. Päihdeperheitä hoitavan Päiväperhon ammattilaiset tietävät, että onnen hetket voivat olla hauraita. Ne kantavat silti perhettä eteenpäin.

Rauhaniemessä sijaitseva Päiväperho on yksi kaupungin lastensuojelun neljästä perhetukikeskuksesta. Sen tehtävänä on tukea, hoitaa ja kuntouttaa syntyvien ja syntyneiden lasten perheitä, joissa on päihdeongelmia. Työllä tuetaan vanhempien ja lasten hyvinvointia sekä lasten kasvua ja kehitystä.

– Tehtävämme on kannatella perhettä ja kulkea rinnalla, vaikka vastoinkäymisiä tuleekin, kuvailee Päiväperhon johtaja Timo Ahonen. Työn lähtökohtana on asiakasta arvostava, tasavertainen kohtelu.

– Onnistuttu on jo silloin, kun pieni lapsi on saanut turvallisen kiintymyssuhteen ja yhdenkin turvallisen vuoden vanhempansa kanssa. Se kokemus auttaa kumpaakin, jos myöhemmin tulee eteen esimerkiksi huostaanotto, Ahonen jatkaa.

Matalan kynnyksen kohtaamispaikka, oma neuvola ja perheosasto

Päiväperhon katon alla on oma äitiys- ja lastenneuvola. Neuvolassa lapsen kasvun ja kehityksen seuranta sekä raskaudenseuranta suunnitellaan yksilöllisesti perheen tilanteen ja tarpeen mukaan.

Tiiviillä seurannalla ja nopealla puuttumisella pyritään minimoimaan riskejä, joita päihdealtistus ja vuorovaikutuksen ongelmat tuovat lapsen kehitykselle. Päihteettömyyden tueksi vanhemmille tarjotaan huumeseuloja ja puhallutuksia, päihdekeskusteluja ja ryhmätoimintaa.

Neuvolassa tuetaan vanhemman suhdetta syntyvään lapseen. Tätä tehdään keskustelemalla, sikiönukkien avulla lapsen kehitystä havainnollistamalla ja tavallista tiheämmin toistuvalla ultraääniseurannalla.

Timo Ahonen ja Anna Trygg Päiväperhon tiloissa
– Asiakas voi tulla Päiväperhoon omasta aloitteestaan tai esimerkiksi neuvolan ohjaamana, kertovat Timo Ahonen ja Anna Trygg.

Päiväperhossa toimii neljänä päivänä viikossa myös matalan kynnyksen kohtaamispaikka raskaana oleville ja pienten lasten perheille.

Tarvittaessa perhe voi päästä ympärivuorokautiseen hoitoon perheosastolle. Päivystävälle perheosastolle voi tulla akuutissa kriisitilanteessa. Suunnitelmalliseen kuntoutukseen on mahdollista päästä, kun kriisi on ohi.

Päiväperho on Suomessa ainoa laatuaan. Muissa suurissa kaupungeissa päihdeperheitä hoitavat huume-, alkoholi- ja muihin päihdeongelmiin erikoistuneet poliklinikat, jotka toimivat yliopistollisten sairaaloiden yhteydessä. Tampereella tätä työtä tekee Päiväperho yhteistyössä kaupungin neuvoloiden, päihde- ja mielenterveyspalvelujen sekä Tampereen yliopistollisen sairaalan kanssa. Yhteyttä perheeseen voidaan pitää paljon tiiviimmin kuin poliklinikkatyössä.

Päiväperho kouluttaa eri puolilla Pirkanmaata

Päiväperho on alkanut tarjota osaamistaan myös Pirkanmaan muihin kuntiin. Päiväperho järjestää kuntien sosiaali- ja terveyspalvelujen ammattilaisille koulutusta ja tukea arjen työhön, jotta perheiden päihdeongelmiin osattaisiin entistä paremmin tarttua koko alueella.

Tämän on tehnyt mahdolliseksi sosiaali- ja terveysministeriön 1 000 000 euron avustus vuosille 2018–2019.

Päiväperhoon saatiin uusi liikkuva moniammatillinen tiimi, johon kuuluu sosiaalityöntekijä, psykologi, terveydenhoitaja, ohjaajia sekä sairaanhoitajia. Tiimi aloitti koulutukset lähikunnissa viime vuonna.

Moniammatillisuus tuo työhön monta eri näkökulmaa

Moniammatillisuus on osoittautunut työssä vahvuudeksi. Sitä tarvitaan, jotta nähdään kokonaisuus. Työtä helpottaa, kun hoitotiimissä on mukana eri alojen asiantuntijoita, jotka näkevät asiakkaan eri näkökulmista.

– Koulutustilanteessa tietoa on helpompi ottaa vastaan toiselta saman ammattiryhmän edustajalta, kun molemmat puhuvat "yhteistä kieltä". Esimerkiksi neuvoloissa terveydenhoitajat ovat aika yksin päihderiippuvaisten perheiden asioiden kanssa ja ottavat mielellään vastaan apua ja tukea saman alan ammattilaiselta, kertoo perhetukikeskuksen osastonhoitaja Anna Trygg.

Ministeriön kaksivuotisella lisärahoituksella pyritään vastaamaan palveluiden kasvavaan tarpeeseen. Muun muassa päihdeperheiden kuntoutusta pyritään kehittämään.

Päihteiden käytön kasvu tuntuu Päiväperhon arjessa, sillä asiakasmäärät ovat selkeästi nousussa. Erityisesti kasvu näkyy kohtaamispaikan asiakasmäärien ja otettujen huumeseulojen kasvuna.

Anna Trygg
Päihdeperheet ovat asiakasryhmä, joka jää helposti piiloon. Anna Tryggin mukaan vanhemman päihderiippuvuutta voi olla vaikea vastaanotolla havaita tai ottaa puheeksi. Vanhempaa voi painaa niin suuri syyllisyys, ettei hän kykene itse asiasta puhumaan.

Teksti Johanna Toivanen

Kuvat Veli-Matti Lahdenniemi