Mitä mieltä taiteessa?!

museopedagogiikka

Museovierailulla tutustutaan Tampereen Taidemuseon Kansan asialla -näyttelyyn ja pohditaan, mitä annettavaa taiteella on minulle ja meille. Työpajoissa näyttelyn aiheisiin syvennytään kuvataiteen, musiikin tai sanataiteen keinoin.

Ilmoittautuminen kokonaisuuteen on käynnissä.