Siirry sisältöön

Omakanta: Sähköinen resepti

Suomessa on käytössä sähköinen reseptikäytäntö. Lääkäri laatii ja allekirjoittaa lääkemääräyksen sähköisesti ja tallentaa sen keskitettyyn tietokantaan, Reseptikeskukseen. Potilas voi mennä hakemaan lääkkeet mistä tahansa apteekista. Apteekissa katsotaan Reseptikeskuksesta asiakkaalle määrätyt lääkkeet.

Paperisen reseptin sijasta lääkäri antaa asiakkaalle potilasohjeen paperilla. Siinä kerrotaan määrättyjen lääkkeiden nimet ja annosteluohjeet. Potilasohje kannattaa ottaa Kela-kortin lisäksi mukaan apteekkiin. Se nopeuttaa asiointia, mutta lääkkeen saa myös näyttämällä Kela-kortin. Sairausvakuutuskorvauksen saaminen edellyttää Kela-kortin esittämistä.

Apteekista lääkkeen voi tarvittaessa noutaa joku muu henkilö potilaan puolesta. Puolesta-asioivalla on oltava joko potilasohje tai potilaan Kela-kortti, jolla hän osoittaa oikeuden lääkkeen hankkimiseen.

Voit tarkistaa reseptitietosi Omakannassa

Kaikenikäiset kansalaiset voivat katsoa omia sähköisiä reseptejään Omakanta-verkkopalvelussa. Palveluun kirjaudutaan henkilökohtaisilla verkkopankin asiointitunnuksilla, sähköisellä henkilökortilla tai matkapuhelimen mobiilivarmenteella. Voit tulostaa resepteistä itsellesi yhteenvedon.

Omakanta-palvelussa myös alaikäinen voi katsella sähköisiä reseptejään ja pyytää niiden uusimista. Huoltaja näkee alle 10-vuotiaan huollettavan sähköiset reseptit ja voi pyytää niiden uusimista. Omakannasta näkee ne alle 10-vuotiaan huollettavan reseptietiedot, jotka on tallennettu Kanta-palveluihin 1.8.2016 lähtien.

Omakannassa voit

  • tarkistaa sähköiset reseptit
  • pyytää reseptin uusimista
  • korjauttaa mahdolliset virheelliset tiedot
  • saada tietoa siitä, mitkä tahot ovat käsitelleet ja katselleet reseptitietoja.

Sähköiset reseptit ja niihin liittyvät toimitustiedot näkyvät Omien tietojen katselussa 30 kuukautta eli 2,5 vuotta siitä päivästä, jolloin ne on kirjoitettu.

Reseptin uusiminen

Kun sinulle määrätty lääke on lopussa tai reseptisi on vanhenemassa, voit pyytää sähköisen reseptin uusimista Ulkoinen linkkiOmakannassa , terveydenhuollon toimipisteessä (esim. terveysasema) tai apteekissa. Apteekissa hoidettu reseptin uusimispyyntö välitetään terveydenhuoltoon, missä pyyntö käsitellään kahdeksan päivän kuluessa. Lääkemääräykset kannattaa uusia viimeistään kahta viikkoa ennen lääkkeen loppumista. Tarvittaessa sinuun ollaan yhteydessä lääkityksestäsi.

Voit soittaa omalle terveysasemallesi ja hoitaa sähköisen reseptin uusimisen myös puhelimitse. Numeron löydät oman terveysasemasi verkkosivulta:

Saat tiedon uusitusta reseptistä matkapuhelimeesi tekstiviestinä, jos olet antanut matkapuhelinnumerosi terveydenhuollon käyttöön. Uusittu resepti on nähtävissä myös www.kanta.fi-sivuilla Omien tietojen katselussa. Sinulle ilmoitetaan, jos reseptiä ei uusita.

Reseptien uusiminen terveysasemien sulkujen aikana
Sähköiset ja paperiset reseptit on uusittava hoitavalla lääkärillä ennen terveysasemien kesä- ja vuodenvaihteen sulkua. Sulun aikana reseptin voi uusia vain pakottavista syistä joko oman terveysaseman reseptin uusimisnumeron tai apteekin kautta. Kaikkien terveysasemien reseptin uusimisnumerot toimivat suluista huolimatta. Lisätietoja: terveyspalvelujen neuvonta, puhelin 03 5657 0023, joka päivä klo 7 - 22.

Kanta-palveluissa tiedot on suojattu

Sähköinen resepti edistää lääkehoidon turvallisuutta. Se helpottaa asiointia terveydenhuollossa ja apteekissa. Koska reseptitiedot löytyvät valtakunnallisesta tietokannasta, parantaa sähköisen reseptin käyttö hoidon jatkuvuutta ja tiedonkulkua. Sähköisen reseptin avulla vältetään päällekkäinen lääkitys ja lääkkeiden haitalliset yhteisvaikutukset.

Sähköinen resepti, Reseptikeskus ja Omien tietojen katselu ovat valtakunnallisia järjestelmiä, joita kutsutaan yhteisesti Kanta-palveluiksi (Kansallinen terveysarkisto). Kanta-palveluissa potilaan tiedot suojataan niin, etteivät ulkopuoliset voi nähdä tietoja. Reseptin määränneen lääkärin lisäksi tietoja pääsevät katsomaan potilasta hoitavat lääkärit ja sairaanhoitajat, jos asiakas antaa tähän luvan suullisesti. Ilman asiakkaan lupaa lääkäri ja sairaanhoitaja voivat hyödyntää Reseptikeskusta vain hätätapauksessa. Apteekissa farmaseutti ja proviisori voivat katsoa tietoja, kun asiakas hakee lääkkeet apteekista.

Terveydenhuollon ja apteekkien henkilökunta käyttää sirullisia toimikortteja tunnistautuakseen apteekki- ja potilastietojärjestelmiin.


Katso myös

Tämän sivun lyhytosoite on www.tampere.fi/eresepti