Siirry sisältöön

Avustajapalvelut

Henkilökohtainen avustaja

Henkilökohtaista apua järjestetään ihmiselle, joka pitkäaikaisen tai etenevän vamman tai sairauden vuoksi tarvitsee toisen henkilön apua välttämättä ja toistuvasti selviytyäkseen päivittäisistä toiminnoista.

Henkilökohtainen apu kuuluu kunnan erityisen järjestämisvelvollisuuden piiriin ja on asiakkaalle maksutonta.

Vaikeavammaisten lyhytaikainen avustajapalvelu

Vaikeavammaisten lyhytaikainen avustajapalvelu on määrärahasidonnaista palvelua ja tarkoitettu lyhytaikaista avustamista varten. Palvelu sisältää avustamisen kuljetuspalveluiden saattajapalvelussa, päivittäisten asioiden suorittamisessa, harrastuksissa tai mahdollistamaan vaikeavammaisen perheenjäsenen hoitajan irrottautumisen hoitotehtävistä.

Vammaispalvelutoimiston sosiaalityöntekijä tekee päätöksen vaikeavammaisten avustajapalvelun myöntämisestä. Palvelua myönnetään määrärahojen puitteissa noin 10 - 35 tuntia vuodessa.

Hakeminen

Lisätietoa avustajapalveluista voi kysyä vammaispalvelutoimiston sosiaalityöntekijöiltä: