Siirry sisältöön

Lapsiperheiden tiimipalvelu KEINU

Kuva: Lapsiperheiden tiimipalvelu Keinun logo.

Hyvinvointineuvolan toimintamallissa pyritään entistä paremmin tukemaan koko perheen hyvinvointia ja vanhemmuutta. Neuvolan terveydenhoitaja ja lääkäri ovat yhteistyössä perheen kanssa äidin raskausajasta lapsen kouluikään asti. Neuvolassa toimii perheiden tiedossa oleva Lapsiperheiden tiimipalvelu KEINU, jossa on jäsenet seuraavista ammattiryhmistä: terveydenhoitaja, lääkäri, neuvolapsykologi, sosiaalityöntekijä ja perhetyöntekijä sekä päivähoidon ja perheneuvolan edustaja.

Perhe voi ottaa yhteyttä tiimiin kenen tahansa työntekijän kautta, työntekijöillä on myös mahdollisuus ehdottaa perheelle tiimin palvelua.

Neuvolatyössä painotetaan ennalta ehkäisevää työtä. Perheen mahdollisiin ongelmiin pyritään antamaan apua jo siinä vaiheessa, kun ongelmat ovat vielä pieniä.

Suurelta osin pienten lasten perheet voivat hyvin ja heille riittää perinteiset terveydenhoitajan ja lääkärin tapaamiset. Perhe voi kuitenkin kohdata haastavia elämäntilanteita esim. väsymistä, uupumista, sairautta, mielenterveysongelmia, työttömyyttä, parisuhdeongelmia, päihteiden käyttöä tai väkivaltaa. Perheenjäsenten halutessa moniammatillinen työtiimi, KEINUtiimi auttaa löytämään ratkaisuja näihin ongelmiin.

Neuvolassa on käytettävissä erityinen kotikäyntityö, jota tekee yksi terveydenhoitaja koko kaupungin alueella. Lähete voidaan tehdä terveydenhoitajan, lääkärin tai muun ammattihenkilön toimesta.

Kyselylomakkeet

Hyvinvointineuvolan toimintamallin työmenetelmiin kuuluvat perheen tilannetta kartoittavat kyselylomakkeet. Perheen äiti ja isä täyttävät lomakkeet ja vastaukset käydään läpi yhdessä terveydenhoitajan kanssa. Kun asioista puhutaan ja keskustelussa on mukana ulkopuolinen henkilö, monet arkiset perheen pulmat voivat ratketa.