Siirry sisältöön

Pyöräilyn ja jalankulun edistäminen

Kaupunkistrategia

Pyöräilyn ja kävelyn olosuhteiden parantamista suuntaa kaupunkistrategia Tampere - Sinulle paras. Kestäviä kulkutapoja eli pyöräilyä, kävelyä ja joukkoliikennettä halutaan sujuvoittaa ja niiden yhteistä kulkutapaosuutta kasvattaa.

Kävelyn ja kaupunkielämän ohjelma

Tampereella on käynnissä Kestävän kaupunkiliikkumisen suunnitelman eli SUMPin (Sustainable Urban Mobility Plan) laatiminen. SUMP tulee olemaan kokoelma eri teemoihin pureutuvia ohjelmia tai suunnitelmia. Yksi niistä on Tampereen ja samalla koko Suomen ensimmäinen Kävelyn ja kaupunkielämän ohjelma.

Kävelyn ja kaupunkielämän ohjelma koostuu kolmesta osasta. Lokakuussa 2018 valmistui ensimmäinen osa Visio ja tavoitteet. Sen tarkoitus on kuvata, millaisessa kaupungissa kävelymatkat yleistyvät ja kaupunkielämä kukoistaa. Ohjelman seuraavat osat tulevat olemaan toimenpideohjelma ja seuranta.

Valtakunnallinen strategia

Tampere on mukana myös valtakunnallisissa ja seudullisissa kävelyn ja pyöräilyn kehittämishankkeissa. Liikenne- ja viestintäministeriö julkaisi keväällä 2018 Kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelman.

Ohjelmalla halutaan parantaa kävelyn ja pyöräilyn edellytyksiä suomalaisissa kunnissa sekä tukea liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä ja kansanterveyden parantamista Suomessa.

Edistämisohjelmassa kävelyn ja pyöräilyn vuoden 2030 tavoitteeksi asetetaan 30 % matkamäärien kasvu. Tavoite on sama kuin kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa. Edelliset valtakunnalliset linjaukset olivat vuodelta 2011, jolloin tavoitteena oli lisätä kävely- ja pyörämatkojen määrää 20 prosenttia vuoteen 2020 mennessä.

Kehittämisohjelma

Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä on valmistellut valtakunnallisen strategian pohjalta Tampereen kaupunkiseudun kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelman, jonka seutuhallitus hyväksyi 27.6. 2012. Ohjelmassa asetetaan kaupunkiseudun kävelyn ja pyöräilyn kehittämiselle tavoitteet ja toimenpiteet.

Kehittämisohjelman visiona on, että kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen yhteinen kulkutapaosuus nousee vuoden 2005 40:stä prosentista 50–60:een prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. Lisäksi kävelyn ja pyöräilyn yhteisen kulkutapaosuuden halutaan olevan vuonna 2030 jopa 10 prosenttiyksikköä nykyistä enemmän.