Siirry sisältöön

Avustukset ja projektituet

Urheilujärjestöjen toiminta-avustukset

Tampereen kaupunki myöntää vuosittain avustusta tamperelaisten urheilujärjestöjen ja toimintaan. Avustusperusteita ovat mm. toiminnan laajuus, seuran lapsi- ja nuorisotoiminta, harjoitus- ja kilpailukustannukset, hallinnolliset kustannukset sekä merkitys tamperelaisessa liikuntaelämässä.

Tampereen kaupungin toimintamallin mukaan toiminta-avustuksista päättää sivistys- ja elämänlaatupalvelujen lautakunta.

Liikunnan projektituki

Liikuntapalvelut myöntää projektitukea urheiluseuroille aikuisten ja vähintään 15 vuotta täyttäneiden nuorten kansainvälisen kilpailutoiminnan ja ystävyyskaupunkitoiminnan matka-, majoitus-, ylöspito-, järjestämis- ja osallistumiskustannuksiin, poikkeaviin harjoittelu- ja kilpailuolosuhteisiin, tamperelaisen huippu-urheilutoiminnan tukemiseen ja muuhun merkittävään liikuntatoimintaan. Alle 15-vuotiaille voidaan myöntää nimellinen tuki ystävyyskaupunkitoimintaan. Hakijana toimii urheiluseura, ei yksittäinen lajijaosto tai yksityishenkilö.

Projektitukihakemuksen käsittelyaika on maksimissaan 3 kuukautta siitä kunnes hakemus on saapunut liikuntapalveluihin. Projekteista tulee sopia etukäteen liikunta- ja nuorisojohtaja Pekka P. Paavolan kanssa ja hakemukset tulee toimittaa ennen tapahtumaa.

Liikunnan projektitukien hakuaika on 1.1. - 30.9.2022.

Lisätietoja liikunnan projektituesta:
Liikunta- ja nuorisojohtaja
Pekka P. Paavola
puhelin 050 554 5831
sähköposti [email protected]

Seuraparlamentti

Parlamentin kautta päätöksentekijät ja valmistelijat saavat tietoonsa seurakentän näkökulmia muun muassa urheiluseuratoiminnan tukemisesta, liikuntaolosuhteiden kehittämistarpeista, liikunnan edistämisestä ja urheilutapahtumista. Seuraparlamentti kokoontuu 3-4 kertaa vuodessa.