Siirry sisältöön

Asiakaskoneiden käyttö

Ajankohtaista asiakaskoneista

Asiakaskoneen voi varata asiakaskoneiden ajanvarausjärjestelmästä. Jos koneita on vapaana, niitä voi käyttää myös ilman ajanvarausta.


Asiakaskoneiden puhdistukseen kiinnitetään koronavirustilanteen vuoksi erityistä huomiota.

Koukkuniemen kirjaston asiakaskoneet eivät ole käytössä.


Ajanvaraus verkossa tai puhelimitse

Ajan asiakaskoneelle voi varata verkossa tai soittamalla kirjastoon.

External linkAsiakaskoneiden ajanvarausohjelma


Asiakaskoneiden käyttö

Asiakaskoneiden käyttö on maksutonta. Koneille kirjaudutaan kirjastokortin numerolla ja siihen liitetyllä tunnusluvulla, jotka saa kirjastosta. Koneita voi myös varata käyttöönsä etukäteen puhelimitse, kirjastossa tai ajanvarausohjelmassa.

Kuinka kauan konetta voi käyttää?

ToimipisteAikuiset
(minuuttia/päivä)
Alle 15-vuotiaat
(minuuttia/päivä)
Pääkirjasto
Lastenosasto
060
Pääkirjasto
Musiikki ja lehdet
60
60
Pääkirjasto
Olotila
60 0
Pääkirjasto
Olotila, kone 8
180
0
Lähikirjastot
60 60
Messukylä, Tesoma 120
60
Tietotorit 180
60
Pika-
nettikoneet
30 min/kerta
30 min/kerta
(Pääkirjasto Metsossa ja
Tesoman kirjastossa
eivät alle 15-vuotiaiden käytössä)

Aikuiset voivat käyttää kirjaston asiakaskoneita päivässä yhteensä 240 minuuttia ja alle 15-vuotiaat 60 minuuttia.

Huomioitavaa varauksissa

Asiakkaalla voi olla kaksi varausta kerrallaan, ja varauksen voi tehdä enintään 8 päivää eteenpäin.
Varaukset eivät voi olla yhtäaikaisia.

Varaus peruuntuu, jos asiakas myöhästyy yli 10 minuuttia varauksen alkamisesta. Kaikki ajanvaraukset päättyvät 5 minuuttia ennen kirjaston sulkemisaikaa.

Pikanettikoneet

Kaupunginkirjaston kaikissa toimipisteissä on pikanettikoneita, jotka on tarkoitettu nopeaa asiointia varten. Pikanettejä ei voi varata etukäteen. Käyttöaika on enintään 30 minuuttia/kerta, joka vähentää asiakkaan päivän käyttöaikaa. Myös pikaneteille kirjaudutaan kirjastokortin numerolla ja tunnusluvulla.

Asiakaskoneiden ajanvaraus

Varaa kone

Varaukset asiakaskoneille voi tehdä itse ajanvarausohjelmassa, puhelimitse tai käymällä kirjastossa.


Ulkoinen linkkiAsiakaskoneiden ajanvarausohjelma

Pikaohjeet

Pikaohje

Käyttämällä kirjaston asiakaskoneita asiakas sitoutuu noudattamaan koneiden käyttöehtoja.


Koneelle kirjaudutaan kirjastokortin numerolla ja tunnusluvulla.

Vapaana olevalle koneelle voi kirjautua suoraan ilman ajanvarausta.


Asiakaskoneelle voi kirjautua 10 minuuttia ennen varauksen alkua, jos kone on vapaana.


Asiakas saa kaksi ilmoitusta varauksensa loppumisesta: ensimmäisen kerran 10 minuuttia ja toisen kerran 2 minuuttia ennen varauksen päättymistä.


Kun ajanvaraus päättyy, asiakas kirjataan automaattisesti ulos koneelta.
Asiakas kirjataan ulos myös, jos kone on ollut käyttämättä 10 minuuttia.


Asiakaskoneen voi lukita hetkeksi painamalla Lukitse kone -kuvaketta työpöydällä. Lukitusaika on 10 minuuttia.


Tulosteista peritään hinnaston mukainen maksu.

Asiakaskoneiden käyttösäännöt

Asiakaskoneiden käyttösäännöt

Kirjasto tarjoaa mahdollisuuden käyttää maksutta työasemia. Näiden sääntöjen tarkoitus
on turvata niiden häiriötön, vastuullinen ja muita käyttäjiä kunnioittava käyttö.

Työasemilla tarkoitetaan asiakkaiden käyttöön tarjottavia tietokoneita ja niihin liittyviä
lisälaitteita, sekä muita henkilökohtaiseen työskentelyyn tarjottavia työasemia, kuten
digitointilaitteita.

Tarkat tiedot työasemien ajanvarauksesta saat henkilökunnalta tai kirjaston internet-sivuilta.

1. Kaikkien asiakkaiden viihtyvyyden ja työrauhan säilyttämiseksi kirjasto voi rajoittaa
asiakastyöasemien käyttöä ja ajanvarausta.

2. Asiakas on itse vastuussa asioinnistaan internetissä. Kirjasto ei vastaa asiakastyöasemilla
aiheutetuista vahingoista. Alaikäisten asiakkaiden asiakastyöasemien käytöstä ovat
vastuussa heidän huoltajansa.

3. Kirjasto ei vastaa teknisistä vioista tai muiden käyttäjien toiminnasta aiheutuneista
vahingoista. Asiakas on vastuussa omista tiedostoistaan, käyttäjätunnusten sekä muiden
tietojen salassa pysymisestä sekä asiakastyöasemiin liittämistään laitteista ja
tallennusvälineistä.

4. Asiakastyöasemien käyttö on sallittu ainoastaan asiakkaan omalla kirjastokortilla tai
henkilökunnan luovuttamalla erillisellä vierailija- tai ryhmätunnuksella.

5. Asiakastyöasemien käyttäjän tulee ottaa huomioon toiset asiakkaat, antaa
työskentelyrauha ja kunnioittaa yksityisyyttä. Toisille asiakkaille ei saa aiheuttaa
häiriötä katselemalla, kuuntelemalla, tai jättämällä näkyville epäsiveellistä, väkivaltaista
tai loukkaavaa materiaalia asiakastyöasemilla.

6. Asiakastyöasemien käyttäjä sitoutuu noudattamaan käyttösääntöjä. Sääntöjen
noudattamatta jättäminen voi johtaa asiakastyöasemien määräaikaiseen käyttökieltoon.

Kirjaston käyttöoikeuden menettäminen

Kirjaston henkilökunta voi määrätä häiriötä tuottavan asiakkaan poistumaan kirjaston tiloista.

Kirjaston käyttösääntöjen noudattamatta jättäminen voi johtaa määräaikaiseen käyttöoikeuden menettämiseen, jonka kesto voi olla enintään kaksi kuukautta. Käyttöoikeuden menetys voi koskea joko lainausoikeutta, asiakastyöasemien käyttöä tai kaikkia kirjaston palveluita tilat mukaan lukien.

Käyttökiellon antaa kirjastotoimenjohtaja kirjallisesti. Vähäisissä tapauksissa kiellon voi antaa myös kirjaston henkilökunnan edustaja suullisesti.

Asiakkaalle varataan mahdollisuus tulla kuulluksi. Lainausoikeuden menettämistä koskevat säännöt on kerrottu erikseen PIKI-kirjastojen käyttösäännöissä

Vastuu ja tietojen luovuttaminen

Rikostutkintatapauksissa työasemien lokitietoja voidaan luovuttaa poliisille.
Asiakas vastaa kirjaston omaisuudelle aiheuttamistaan vahingoista.

Tampereen kaupunginkirjasto 2011