Siirry sisältöön

Lomakkeet

Alla ovat lomakkeet, joilla voitte tehdä hakemuksen alueelliselle jätehuoltoviranomaiselle.

Asioidessanne viranomaisen kanssa toimittamanne tiedot kirjataan viranomaisen rekisteriin. Rekisterin tietosuojaseloste ja tiedote koskien rekisteröidyn oikeuksia ja niiden toteuttamista Tampereen kaupungin henkilörekistereissä löytyvät alla olevasta linkistä:

Muutoksen hakeminen jätemaksuun

Lisätietoja jätemaksun määräytymisestä sekä muutoksen hakemisesta jätemaksuun löytyy sivultaJätemaksut

Hakemus sekajäteastian tyhjennysvälin pidentämiseksi

Jätehuoltomääräyksissä (15 §) on määrätty sekajätteen keräysvälineen pisimmät mahdolliset tyhjennysvälit. Mikäli haluttu tyhjennysväli ei ylitä jätehuoltomääräysten enimmäispituutta, tyhjennysvälin pidentämisestä voi sopia ottamalla yhteyttä Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n asiakaspalveluun.

Lajitellun sekajätteen yli kuuden viikon tyhjennysväli edellyttää poikkeamaa jätehuoltomääräyksistä, jolloin tyhjennysvälin pidentämistä haetaan oheisella lomakkeella alueelliselta jätehuoltoviranomaiselta.

Hakemus sekajäteastian tyhjennysten keskeyttämiseksi

Mikäli kiinteistö on täysin käyttämättä, kiinteistöittäinen jätteenkuljetus voidaan keskeyttää määräajaksi. Jos keskeytys kestää 4 viikosta 12 kuukauteen, keskeytyksestä voi sopia ottamalla yhteyttä Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n asiakaspalveluun.

Yli vuoden mittaista jätteenkuljetuksen keskeyttämistä haetaan oheisella lomakkeella alueelliselta jätehuoltoviranomaiselta. Samalla lomakkeella voit myös ilmoittaa käyttökelvottomasta kiinteistöstä, joka sijaitsee sekajätteen kiinteistöittäisen kuljetuksen alueella.

Hakemus asumisessa syntyvien lietteiden tyhjennyksen keskeyttämiseksi

Mikäli kiinteistö on täysin käyttämättä, asumisessa syntyvien lietteiden tyhjennykset voidaan keskeyttää määräajaksi. Asumisessa syntyvien lietteiden tyhjennyksen keskeytys edellyttää poikkeamaa jätehuoltomääräyksistä. Keskeytystä haetaan oheisella lomakkeella alueelliselta jätehuoltoviranomaiselta.

Ilmoitus jätevesilietteiden omatoimisesta käsittelystä

Jätelain 41 §:n ja kunnallisten jätehuoltomääräysten mukaan jätevesilietteiden omatoiminen käsittely kiinteistöllä on sallittua, mikäli liete käsitellään asianmukaisesti ja käsittelystä on tehty ilmoitus jätehuoltoviranomaiselle. Ilmoitus tehdään oheisella lomakkeella.

Mikäli kyseessä on lähikiinteistöjen yhteinen omatoiminen lietteenkäsittely, on jokaisen kiinteistön osalta tehtävä oma ilmoitus. Tällaisessa tapauksessa sekä kiinteistön haltijan että lietteen käsittelijän on allekirjoitettava ilmoitus.

Lisätietoja asumisessa syntyvien lietteiden omatoimisesta käsittelystä löytyy sivultaAsumisessa syntyvät lietteet

Lomakkeiden palautusosoite:

Alueellinen jätehuoltolautakunta
sähköposti [email protected]
postiosoite PL 487
33101 Tampere