Siirry sisältöön

Luonnonsuojelualueet

Luonnonsuojelualueet on tarkoitettu kaikkien kaupunkilaisten käytettäviksi. Niillä on mahdollisuus ulkoilla, liikkua ja tutustua luontoon. Luonnonsuojelualueet rikastuttavat kaupunkiluontoa ja tarjoavat samalla mahdollisuuden opetus- ja tutkimustoimintaan.

Luonnonsuojelualueiden perustamisen tavoitteina ovat:
- luonnon monimuotoisuuden ylläpitäminen
- luonnonkauneuden ja maisema-arvojen vaaliminen
- luonnonvarojen ja luonnonympäristön kestävän käytön tukeminen
- luonnontuntemuksen ja yleisen luontoharrastuksen lisääminen sekä
- luonnontutkimuksen edistäminen

Tampereella on luonnonsuojelulailla rauhoitettuja alueita 71, joista Tampereen kaupunki omistaa näistä 30. Tunnetuimpia lienevät Pyynikki ja Viikinsaari. Tampereen luonnonsuojelualueet edustavat varsin erityyppistä kasvillisuutta vanhoista luonnonmetsistä lehtometsiin ja katajaketoihin. Muutama alue on suojeltu siellä kasvavien uhanalaisten kasvien vuoksi.

Luonnonsuojelulailla rauhoitettujen alueiden yhteispinta-ala Tampereella on noin 1180 ha. Luonnonsuojelualueiden pinta-ala lisääntyi 548 ha:lla kun Kintulammin luonnonsuojelualue perustettiin 17.4.2018. Kintulammin luonnosuojelualue sisältäen Vattulan luonnonsuojelualueen on nyt Tampereen suurin (608,5 ha). Hervannan Makkarajärven-Viitastenperän luonnonsuojelualue sai rauhoituspäätöksen 9.11.2018. Sen pinta-ala on 86 hehtaaria ja se on kantakaupungin suurin luonnonsuojelualue.

Soukonvuoren 45,4 ha:n luonnonsuojelualue sijaitsee Kauppi-Niihamassa. Halimasjärven luonnonsuojelualuetta laajennettiin 2013. Teiskon Holmaan ja Sorilan Näätäsuolle perustettiin luonnonsuojelualueet vuonna 2014. Teiskon Holma on vanhan metsän kohde, jossa suojeltavia lajeja ovat mm. liito-orava, soikkokaksikko ja valkolehdokki. Näätäsuolla suojellaan erittäin uhanalaista tummaverkkoperhosta. Vuonna 2015 perustettiin luonnonsuojelualue Villilänsaareen, ja rauhoitettiin Ikurin Leppiojan hajuheinälouhikko.

Osalle alueista on rakennettu luontopolkuja ja näköalapaikkoja kaupunkilaisten virkistyskäyttöä varten.

Tampereen kaupungin luonnonsuojeluohjelma 2012-2020

Tampereen kaupungin ensimmäinen luonnonsuojeluohjelma hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 10.12.2012. Ohjelma määrittelee kaupungin luonnonsuojelupolitiikan suuntaviivat vuoteen 2020 asti.

Alla olevaan karttaan on merkitty Tampereen luonnonsuojeluohjelman 2012-2020 kohteet ja perintömetsä sekä luonnonsuojelu- ja erämaa-alueet. Luonnonsuojelu- ja erämaa-alueiden rajaukset perustuvat Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) aineistoihin.

Liikkuminen luonnonsuojelualueilla

Luonnonsuojelualueet on otettu rauhoituksen piiriin jostakin erityisestä syystä. Syitä voivat olla esimerkiksi luonnon monimuotoisuuden ylläpitäminen, alueen uhanalaiset kasvit tai vaikkapa alueen luonnonkauneus.

Alueita pyritään myös säästämään jälkipolvien ihailtaviksi, ja niitä tulisi hoitaa ja käyttää kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Näistä syistä meidän on hyvä huomioida muutamia seikkoja luonnonsuojelualueilla liikkuessamme:

Noudata rauhoitusmääräyksiä.
Rauhoitusmääräyksillä on tarkoitus ohjata toimintaa alueilla, jotta herkkä luonto ei vahingoittuisi. Ota siis selvää rauhoitusmääräyksistä jo etukäteen ennen alueelle menemistä.

Liiku merkityillä poluilla ja reiteillä.
Liiku merkityillä poluilla, jotta maasto ei kulu turhaan. Ne myös yleensä kulkevat alueiden edustavimpien kohtien halki.

Liiku jälkiä jättämättä.
Älä roskaa! Hyvänä periaatteena on muistaa: "Sen minkä jaksan kantaa maastoon, jaksan kantaa poiskin sieltä".

Ota muut huomioon.

Liiku hienotunteisesti - älä metelöi. Jokaisella on oikeus nauttia luonnon rauhasta. Usein myös linnut ja eläimet kaipaavat pesimärauhaa. Pidä lemmikkieläimet kytkettynä.

Palvelupiste Frenckell
sähköposti [email protected]
puhelin 03 5656 4400
33101 Tampere
avoinna ma–pe klo 9–16. Lisäksi Tampereen seudun joukkoliikenne avoinna ma ja ti klo 17 asti.