Siirry sisältöön

Kestävä Tampere 2030 -tiekartta

Kestävä Tampere 2030 -tiekartta

Tampere on asettanut tavoitteekseen olla hiilineutraali kaupunki vuonna 2030. Tavoitetta on valmisteltu laajassa yhteistyössä, jossa koottiin kaupungin energia-, ilmasto- ja resurssiviisaustavoitteita ja toimenpiteitä tiekartaksi sekä tehtiin analyysiä nykytilasta.

Tiekartta päivitetään vuoden 2019 aikana.

Kestävä Tampere 2030 -linjauksia toteutetaan osana Smart Tampere -ohjelmaa yhteistyössä kaupungin palvelualueiden ja -ryhmien, liikelaitosten ja tytäryhteisöjen sekä muiden kaupungin sidosryhmien kanssa. Ohjelmassa määritellään toimenpiteet yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa ja käynnistetään projekteja niiden toteuttamiseksi. Keskeistä on myös ilmaston kannalta myönteisten ratkaisujen etsiminen sidosryhmien kanssa yhteisillä kehitysalustoilla.

Kohti hiilineutraalia kaupunkia - näkökulmia tavoitteeseen -seminaari

Kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen, yhdyskuntalautakunnan ja elinvoima- ja osaamislautakunnan jäsenille sekä konsernin johdolle järjestettiin 22.2.2018 seminaari, jossa tuotiin esiin eri näkökulmia tavoitteen saavuttamiseksi. Seminaarissa kuultiin esityksiä muun muassa energiaan, liikenteeseen, kaupunkisuunnitteluun ja rakentamiseen liittyen.

Tilaisuuden esitykset

Lisätiedot

Energia- ja ilmastoasiantuntija
Elina Seppänen
puhelin 040 800 7253