Siirry sisältöön

Koilliskeskus

Tampereen kaupunki laatii Koilliskeskuksen kehittämissuunnitelmaa, jossa ensimmäisessä vaiheessa tarkastellaan laajempana kokonaisuutena alueen liikennejärjestelyjä sekä alustavia täydennysrakentamismahdollisuuksia.


Koilliskeskuksen suunnittelualueen aluerajaus.

Koilliskeskukseen rakennetaan uusia asuntoja lukuisille asukkaille. Aluekeskuksen palveluita sekä liikennejärjestelmää halutaan kehittää vastaamaan kasvavan kaupungin tarpeisiin ja ilmastomuutoksen tuomiin haasteisiin. Tampereen raitiotien itäisen haaran jatkamista seuraavina vuosikymmeninä TAYSilta Koilliskeskukseen ja Kangasalle saakka selvitetään.

Tulevaisuuden Koilliskeskuksen aktiivinen keskipiste muodostuu raitiotien vaihtopysäkin ympärille. Ensimmäisen suunnitteluvaiheen luonnoksissa on määritelty vaihtopysäkin ja raitiotielinjan tilavaraukset. Suunnittelutyöstä vastaavat yhteistyössä Arkkitehtitoimisto AJAK Oy, Ramboll Finland Oy ja Tampereen kaupunki.

Koilliskeskuksen kehittämissuunnitelmassa laaditaan alustavat periaatteet tulevalle täydennysrakentamiselle, palveluille sekä pysäköintijärjestelyille. Kehittämissuunnitelma on yleispiirteinen oikeusvaikutukseton maankäytön suunnitelma, joka laaditaan tulevien asemakaavamuutosten suuntaviivaksi.

Kehittämissuunnitelmaluonnos

Koilliskeskuksen kehittämissuunnitelmaluonnos muodostuu liikennesuunnitelmaluonnoksesta sekä maankäytön yleissuunnitelmaluonnoksesta.

Maankäytön yleissuunnitelmaluonnoksessa suunnittelualueelle on esitetty tavoitevuoteen 2041 mennessä yhteensä noin 205 000 kerrosneliömetriä uutta rakentamista, josta liike- ja palvelurakentamista on noin 55 000 kerrosneliömetriä ja asuinrakentamista noin 150 000 kerrosneliömetriä. Koilliskeskuksen alueelle tulisi suunnitelmaluonnoksen pohjalta arvioiden noin 4000 uutta asukasta.

Nykyiselle hyvinvointikeskukselle ja sen eri palveluille pyritään löytämään entistä keskeisempi ja saavutettavampi paikka Koilliskeskuksen vaihtopysäkin lähiympäristöstä. Myös mahdolliselle uimahallille tehdään varaus suunnitelma-alueelta. Koulupalveluiden osalta tukeudutaan Linnainmaan kouluun myös tulevaisuudessa.

Nettikysely kehittämissuunnitelmasta

Kehittämissuunnitelman taustaksi järjestettiin 28.3. - 14.4.2019 internetpohjainen karttakysely, jossa kysyttiin Koilliskeskuksen nykytilan vahvuuksia ja heikkouksia. Lisäksi sai esittää kommentteja liikenne- ja maankäyttösuunnitelmaluonnoksista sekä Koilliskeskuksen tulevaisuudesta. Kyselyyn oli mahdollista vastata myös paperisena.

Yleisötilaisuus 4.4.2019

Koilliskeskuksen kehittämissuunnitelmaluonnoksia esiteltiin yleisötilaisuudessa 4.4.2019 Koilliskeskuksen Monitoimitila Kivessä.

Lisätiedot

Asemakaavoitus
Projektiarkkitehti
Katarina Surakka
puhelin 040 806 3935
sähköposti [email protected]

Liikennejärjestelmäsuunnittelu
Liikenneinsinööri
Heljä Aarnikko
puhelin 040 806 4917
sähköposti [email protected]