Siirry sisältöön

Eteläpuisto

Kartta: Eteläpuiston asemakaava-alueen rajaus kartalla.

Suunnittelualue sijaitsee Tampereen ydinkeskustan lounaisosassa Ratinan suvannon ja Pyhäjärven rantamaisemissa. Eteläpuiston lisäksi suunnittelualueeseen sisältyvät mm. Hämeenpuiston eteläosa, Koulukadun kenttä, entisen Pyynikin kulkutautisairaalan rakennukset, Pirkanmaan musiikkiopisto (De Gamlas Hem), Nalkalantori ja ranta-alue sekä Ratinan silta.

Koko alueen maapohjan omistaa Tampereen kaupunki. Osia alueelle sijoittuvista kiinteistöistä on vuokrattu mm. yhdyskuntateknisiä sekä koulutus-, liikunta- ja vapaa-ajanpalveluita tuottavien yritysten ja yhteisöjen käyttöön.

Kaupunginhallituksen päätöksen (25.11.2019) mukaisesti Eteläpuiston ranta-alueen asemakaavoitusta ei tehdä asemakaavoitusohjelman vuosina 2020–2024. Viinikanlahden uuden kaupunginosan kehittäminen toteutetaan pääosin ennen Eteläpuiston toteutusta. Nalkalan alueen, De Gamlas Hemin ja kulkutautisairaalan kortteleita voidaan kehittää samanaikaisesti Viinikanlahden alueen kanssa.

Eteläpuiston eteläosaan tehdään uusi suunnitelma, jossa säilytetään nykyinen rantaviiva, kevennetään rakentamista ja säilytetään puistomainen virkistyskäyttö.

Asemakaavaprosessi

Yhdyskuntalautakunta hyväksyi kokouksessaan 20.12.2016 Eteläpuiston asemakaavaehdotuksen nähtäville 22.12.2016 - 31.1.2017. Eteläpuiston asemakaavan valmistelua jatketaan Keskustan strategisen osayleiskaavan oikeusratkaisun jälkeen.

Eteläpuiston suunnitteluun haettiin käyttäjien ideoita nettikyselyllä 7.9. - 18.9.2016.

Eteläpuiston ja sen lähiympäristön asemakaavan (nro 8581) kaavaluonnosvaihtoehdot liitteineen sekä tarkistettu osallistumis- ja arviointisuunnitelma olivat nähtävillä palauteen saamista varten 24.3. - 21.4.2016.

Eteläpuiston asemakaavoituksen osallistyön tukena on toiminut säännöllisesti kokoontuva yhteistyöryhmä. Ryhmässä on mukana kaupungin sidosryhmien edustajia ja asiantuntijoita kaupungilta. Yhteistyöryhmän jäsenet valittiin vuonna 2015.

Eteläpuiston ja sen lähiympäristön asemakaavaa (nro 8581) koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 23.4. - 21.5.2015.

Yhteystiedot

Projektiarkkitehti
Iina Laakkonen
sähköposti [email protected]