Siirry sisältöön

Eteläpuisto

Kartta: Eteläpuiston asemakaava-alueen rajaus kartalla.

Suunnittelualue sijaitsee Tampereen ydinkeskustan lounaisosassa Ratinan suvannon ja Pyhäjärven rantamaisemissa. Eteläpuiston lisäksi suunnittelualueeseen sisältyvät mm. Hämeenpuiston eteläosa, Koulukadun kenttä, entisen Pyynikin kulkutautisairaalan rakennukset, Pirkanmaan musiikkiopisto (De Gamlas Hem), Nalkalantori ja ranta-alue sekä Ratinan silta.

Koko alueen maapohjan omistaa Tampereen kaupunki. Osia alueelle sijoittuvista kiinteistöistä on vuokrattu mm. yhdyskuntateknisiä sekä koulutus-, liikunta- ja vapaa-ajanpalveluita tuottavien yritysten ja yhteisöjen käyttöön.

Eteläpuistoa ja sen lähiympäristöä koskevan asemakaavan suunnittelualue on kaupunginhallituksen 24.11.2014 hyväksymän kaavoitusohjelman 2015 - 2017 kohde nro 19.

Asemakaavaehdotus 2017

Yhdyskuntalautakunta hyväksyi kokouksessaan 20.12.2016 Eteläpuiston asemakaavaehdotuksen nähtäville 22.12.2016 - 31.1.2017. Eteläpuiston asemakaavan valmistelua jatketaan Keskustan strategisen osayleiskaavan oikeusratkaisun jälkeen.

Nettikysely Eteläpuiston suunnittelusta 2016

Eteläpuiston suunnitteluun haettiin käyttäjien ideoita nettikyselyllä 7.9. - 18.9.2016.

Asemakaavan luonnosvaihtoehdot nähtävillä 2016

Eteläpuiston ja sen lähiympäristön asemakaava nro 8581 kaavaluonnosvaihtoehdot liitteineen sekä tarkistettu osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat nähtävillä palauteen saamista varten 24.3. - 21.4.2016. Kaava-aineistoihin voi tutustua kaava-aineistot -sivulla.

Yhteistyöryhmä

Eteläpuiston asemakaavoituksen osallistyön tukena toimii säännöllisesti kokoontuva yhteistyöryhmä. Ryhmässä on mukana kaupungin sidosryhmien edustajia ja asiantuntijoita kaupungilta. Yhteistyöryhmän työskentelyä voi seurata vuorovaikutusalustan kautta.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 23.4. - 21.5.2015

Eteläpuiston ja sen lähiympäristön asemakaavaa 8581 koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 23.4. - 21.5. 2015.

Yhteystiedot

Asemakaavapäällikkö
Elina Karppinen
puhelin 040 800 4908

Projektiarkkitehti
Iina Laakkonen