Siirry sisältöön

Ilmoitusta edellyttävät tilat ja toiminnat

Toiminnanharjoittajan on tehtävä viimeistään 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista kirjallinen ilmoitus kunnan terveydensuojeluviranomaiselle:

  1. majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetussa laissa (308/2006) tarkoitetun majoitusliikkeen käyttöönotosta;
  2. yleisölle avoimen kuntosalin ja muun liikuntatilan, saunan, kylpylän, uimahallin, uimalan ja uimarannan käyttöönotosta;
  3. päiväkodin ja kerhon sekä esi- tai perusopetusta, ammatillista koulutusta, lukio-opetusta tai korkeakoulutusta antavan oppilaitoksen ja opetuksen järjestämispaikan käyttöönotosta;
  4. jatkuvaa hoitoa antavan sosiaalihuollon toimintayksikön sekä vastaanottokeskuksen käyttöönotosta;
  5. solariumliikkeen, tatuointiliikkeen ja kauneushoitolan sekä muun huoneiston, jossa harjoitetaan ihonkäsittelyä, käyttöönotosta;
  6. sellaisen muun huoneiston tai laitoksen käyttöönotosta tai sellaisen toiminnan aloittamisesta, josta voi aiheutua sen käyttäjämäärä tai toiminnan luonne huomioon ottaen terveyshaittaa

Vastaava ilmoitus on tehtävä myös toiminnan olennaisesta muuttamisesta. Uuden toiminnanharjoittajan on ilmoitettava toiminnanharjoittajan vaihtumisesta kunnan terveydensuojeluviranomaiselle. Ilmoitusta ei tarvitse tehdä, jos toiminta edellyttää ympäristönsuojelulain mukaista ympäristölupaa. Ilmoituksen voi tehdä verkossa Ilpalla:

Terveydensuojelulain mukaisen ilmoitusvelvollisuuden lähtökohtana on ennaltaehkäistä toiminnoista mahdollisesti aiheutuvat terveyshaitat. Ilmoitusvelvollisuus koskee toimintoja, laitoksia tai huoneistoja, joiden vaikutuspiirissä on paljon ihmisiä tai erityisryhmiä, kuten lapsia tai vanhuksia, sekä toimintoja, joiden hygieenisille oloille on asetettava erityisiä velvoitteita.

Terveydensuojeluviranomainen antaa ilmoituksen tekijälle todistuksen ilmoituksen vastaanottamisesta, käsittelee ilmoituksen ja tekee tarvittaessa 45 §:ssä tarkoitetun tarkastuksen. Tarvittaessa ilmoituksen johdosta voidaan tehdä myös päätös. Jos ilmoitettu toiminta voi vaikuttaa elinympäristöön, terveydensuojeluviranomainen kuulee tarpeellisessa laajuudessa niitä, joihin vaikutukset voivat kohdistua.

Terveydensuojelulain ilmoitusmenettelyn tarkoituksena on saattaa nämä toiminnot terveydensuojeluviranomaisen valvontaan. Terveydensuojeluviranomainen valvoo tilojen ja toimintojen terveyteen vaikuttavia tekijöitä, joita ovat mm. juomaveden ja uimaveden laatu, ilmanvaihto, pintamateriaalit, akustointi ja äänieristys, WC-tilojen riittävyys ja kunto sekä siivousvälineiden säilytys- ja huoltotilat. Tiloilta edellytettävien ominaisuuksien riittävyys ja soveltuvuus perustuu huoneistossa oleskelevien määrään.

Ajankohtaista

Ohje asunnoissa tapahtuvasta majoitustoiminnasta on julkaistu

Tampereen kaupunki ja Pirkanmaan pelastuslaitos ovat laatineet ohjeen asuntojen lyhytaikaiseen vuokraukseen eli niin sanottuun Airbnb-vuokraukseen. Ohjeessa on selvennetty, milloin asunnon lyhytaikainen vuokraus on luvanvaraista majoitustoimintaa ja mitä toiminnassa tulee ottaa huomioon.

Ympäristöterveydenhuollon sähköinen ilmoitusjärjestelmä ilppa

Tampereen kaupungin ympäristöterveydenhuollossa on käytössä valtakunnallinen ilppa-järjestelmä elintarvike- ja terveydensuojelulain mukaisten ilmoitusten tekemiseen.

Ilpassa voit ilmoittaa terveydensuojelulain mukaisesta toiminnan aloittamisesta, toimijan vaihdoksesta, toiminnan olennaisesta muuttamisesta sekä toiminnan ja toimipaikan lopettamisesta. Tiedot menevät viranomaisen käsiteltäväksi sähköisesti. Tupakkalain mukaiset hakemukset tehdään edelleen Valviran ylläpitämän sähköisen järjestelmän kautta.

Ennen ilmoituksen tekemistä tarvitaan Suomi.fi -valtuutus yritykseen, jolle ilmoitus halutaan tehdä.

Ilpaan pääsee linkistä: Ulkoinen linkkiilppa.fi

Lisätietoa ja ohjeita:

Ilmoituksen voi lähettää edelleen Tampereen terveydensuojeluun myös paperisena ja sähköpostilla.

Lisätietoa

Tampereen palvelupiste
sähköposti [email protected]
puhelin 041 730 8168
avoinna ma – pe klo 9 - 16

Katso myös