Siirry sisältöön

Ilmoitusta edellyttävät tilat ja toiminnat

Toiminnanharjoittajan on tehtävä viimeistään 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista kirjallinen ilmoitus kunnan terveydensuojeluviranomaiselle:

  1. majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetussa laissa (308/2006) tarkoitetun majoitusliikkeen käyttöönotosta;
  2. yleisölle avoimen kuntosalin ja muun liikuntatilan, saunan, kylpylän, uimahallin, uimalan ja uimarannan käyttöönotosta;
  3. päiväkodin ja kerhon sekä esi- tai perusopetusta, ammatillista koulutusta, lukio-opetusta tai korkeakoulutusta antavan oppilaitoksen ja opetuksen järjestämispaikan käyttöönotosta;
  4. jatkuvaa hoitoa antavan sosiaalihuollon toimintayksikön sekä vastaanottokeskuksen käyttöönotosta;
  5. solariumliikkeen, tatuointiliikkeen ja kauneushoitolan sekä muun huoneiston, jossa harjoitetaan ihonkäsittelyä, käyttöönotosta;
  6. sellaisen muun huoneiston tai laitoksen käyttöönotosta tai sellaisen toiminnan aloittamisesta, josta voi aiheutua sen käyttäjämäärä tai toiminnan luonne huomioon ottaen terveyshaittaa

Vastaava ilmoitus on tehtävä myös toiminnan olennaisesta muuttamisesta. Uuden toiminnanharjoittajan on ilmoitettava toiminnanharjoittajan vaihtumisesta kunnan terveydensuojeluviranomaiselle. Ilmoitusta ei tarvitse tehdä, jos toiminta edellyttää ympäristönsuojelulain mukaista ympäristölupaa.

Terveydensuojelulain mukaisen ilmoitusvelvollisuuden lähtökohtana on ennaltaehkäistä toiminnoista mahdollisesti aiheutuvat terveyshaitat. Ilmoitusvelvollisuus koskee toimintoja, laitoksia tai huoneistoja, joiden vaikutuspiirissä on paljon ihmisiä tai erityisryhmiä, kuten lapsia tai vanhuksia, sekä toimintoja, joiden hygieenisille oloille on asetettava erityisiä velvoitteita.

Terveydensuojeluviranomainen antaa ilmoituksen tekijälle todistuksen ilmoituksen vastaanottamisesta, käsittelee ilmoituksen ja tekee tarvittaessa 45 §:ssä tarkoitetun tarkastuksen. Tarvittaessa ilmoituksen johdosta voidaan tehdä myös päätös. Jos ilmoitettu toiminta voi vaikuttaa elinympäristöön, terveydensuojeluviranomainen kuulee tarpeellisessa laajuudessa niitä, joihin vaikutukset voivat kohdistua.

Terveydensuojelulain ilmoitusmenettelyn tarkoituksena on saattaa nämä toiminnot terveydensuojeluviranomaisen valvontaan. Terveydensuojeluviranomainen valvoo tilojen ja toimintojen terveyteen vaikuttavia tekijöitä, joita ovat mm. juomaveden ja uimaveden laatu, ilmanvaihto, pintamateriaalit, akustointi ja äänieristys, WC-tilojen riittävyys ja kunto sekä siivousvälineiden säilytys- ja huoltotilat. Tiloilta edellytettävien ominaisuuksien riittävyys ja soveltuvuus perustuu huoneistossa oleskelevien määrään.

Ympäristöterveydenhuollon sähköinen ilmoitusjärjestelmä ILPPA

Tampereen kaupungin ympäristöterveydenhuolto ottaa käyttöön valtakunnallisen ILPPA-järjestelmän elintarvike- ja terveydensuojelulain mukaisten ilmoitusten tekemiseen 14.5.2020 alkaen. Tampere on mukana järjestelmän pilotoinnissa yhdessä Porvoon ja Helsingin kanssa. Syksyllä 2020 järjestelmä tulee käyttöön valtakunnallisesti.

ILPASSA voit ilmoittaa terveydensuojelulain mukaisesta toiminnan aloittamisesta, toimijan vaihdoksesta, toiminnan olennaisesta muuttamisesta sekä toiminnan ja toimipaikan lopettamisesta. Tiedot menevät viranomaisen käsiteltäväksi sähköisesti. Tupakkalain mukaiset hakemukset tehdään edelleen Valviran ylläpitämän sähköisen järjestelmän kautta.

Ennen ilmoituksen tekemistä tarvitaan Suomi.fi -valtuutus yritykseen, jolle ilmoitus halutaan tehdä.

Sähköisen ilmoitusjärjestelmä ILPPAAN pääsee linkistä: Ulkoinen linkkiilppa.fi

Ilmoituksen voi lähettää edelleen Tampereen terveydensuojeluun myös paperisena ja sähköpostilla.

Lisätietoa

Palvelupiste Frenckell
sähköposti [email protected]
puhelin 03 5656 4400
avoinna ma–pe klo 9 - 16.

Katso myös