Siirry sisältöön

Elintarvikehuoneistot ja niistä ilmoittaminen

Elintarvikehuoneistolla tarkoitetaan rakennusta, huoneistoa, niiden osaa tai muuta ulko- tai sisätilaa, jossa myytäväksi tai luovutettavaksi tarkoitettuja elintarvikkeita valmistetaan, säilytetään, kuljetetaan, pidetään kaupan, tarjoillaan tai käsitellään. Alkutuotantopaikka ei ole kuitenkaan elintarvikehuoneisto.

Elintarvikehuoneiston vaatimuksista on kerrottu tarkemmin alla olevassa Mikä on elintarvikehuoneisto? -tiedotteessa.

Elintarvikehuoneistoilmoitus

Ilmoitus uudesta elintarvikehuoneistosta tai toiminnan oleellista muuttamisesta tulee tehdä sijaintikunnan valvontaviranomaiselle viimeistään 4 viikkoa ennen toiminnan aloittamista tai toiminnan oleellista muuttamista. Ilmoituksen käsittelystä peritään Tampereen kaupunginvaltuuston hyväksymän taksan mukainen maksu.

Elintarvikehuoneistojen toimijan vaihtumisesta, toiminnan keskeyttämisestä tai lopettamisesta tulee myös ilmoittaa elintarvikevalvontaan.

Pienimmät toimijat, kuten yksityishenkilöiden tai harrastekerhojen vähäinen elintarvikkeiden myynti tai tarjoilu, on vapautettu kokonaan ilmoitusvelvollisuudesta. Toiminta voi olla satunnaista tai määrältään vähäistä elintarvikkeiden käsittelyä.

Alkutuotannon tuotteiden vähäisen luovutuksen suoraan kuluttajalle katsotaan kuuluvan alkutuotantoon eikä siitä enää tarvitse tehdä erillistä elintarvikehuoneistoilmoitusta.

Tarkemmat säännökset ilmoituksen tekemisestä ja hyväksymisen hakemisesta on annettu valtioneuvoston asetuksella elintarvikevalvonnasta (72/2020).

Ympäristöterveydenhuollon sähköinen ilmoitupalvelu ilppa

Elintarvikehuoneistoilmoitus tehdään valtakunnallisessa käytössä olevan ilppa-järjestelmän kautta. Ilpassa voit ilmoittaa elintarvikelain mukaisesta toiminnan aloittamisesta, toimijan vaihdoksesta, toiminnan olennaisesta muuttamisesta sekä toiminnan ja toimipaikan lopettamisesta. Ilpasta tiedot menevät oman kunnan valvontayksikön käsiteltäväksi sähköisesti. Ilppa-palvelun ylläpitämisestä vastaa Ruokavirasto.

Tupakkalain mukaiset hakemukset tehdään edelleen Valviran ylläpitämän sähköisen järjestelmän kautta.

Ennen ilmoituksen tekemistä tarvitaan Suomi.fi -valtuutus yritykseen, jolle ilmoitus halutaan tehdä. (Ohje Suomi.fi -valtuututuksen tekemiseen alempana)

Sähköisen ilmoituspalveluun ilppaan pääsee linkistä: Ulkoinen linkkiilppa.fi

Lisätietoa ja ohjeita:

Ilmoituksen voi lähettää edelleen Tampereen elintarvikevalvontaan myös paperisena ja sähköpostilla.

Elintarvikehuoneiston perustaminen