Siirry sisältöön

Lapset ja nuoret

Panostuksemme lasten ja nuorten yhdenvertaisuuden edistämiseen näkyy tänä vuonna osallistuvan budjetoinnin, Taidekaari-kulttuurikasvatusohjelman ja lasten harrastusmahdollisuuksien edistämisen kautta.

Osallistuvassa budjetoinnissa varaamme osan kaupungin vuoden 2020 budjetista lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen. Osallistuva budjetointi on menetelmä, jossa kuntalaiset lähettävät teemaan liittyviä ideoita, jalostavat niitä työpajoissa ja valitsevat sitten äänestämällä, mitkä ideat toteutetaan. Äänestämään pääsevät kaikki 12 vuotta täyttäneet. Myös nuorempien lasten mielipiteitä kuullaan äänestysvaiheessa.

Toinen yhdenvertaisuutta edistävä teko on lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointierojen kaventamiseen tähtäävä Tampere Junior –kehitysohjelma. Tavoitteena on, että Tampereen kaikilla asuinalueilla on tasavertaiset mahdollisuudet hyvinvointiin, turvalliseen arkeen ja toiveiden mukaisiin harrastuksiin. Kehitysohjelman visiona on "Tampere - paras kaupunki kasvaa".

Lasten ja nuorten yhdenvertaisuutta edistetään myös Taidekaari-kulttuurikasvatusohjelmalla. Ohjelmaa on toteutettu menestyksekkäästi jo aiempina vuosina, ja ensi vuodesta lähtien se vakiinnutetaan koskemaan kaikkia perusopetuksen ikäluokkia kaupungin omalla rahoituksella. Mahdollisuus osallistua ohjelmaan on jokaisella tamperelaisella peruskoulun oppilaalla. Aiempina vuosina osallistumisprosentti on ollut 93 %. Taidekaaren teemoina vuonna 2020 ovat yhdenvertaisuus ja kestävä kehitys.

Edellä mainittujen tekojen lisäksi otamme käyttöön 6. luokkalaisille suunnatun vahvuusstipendin, joka jaetaan jokaiselle oppilaalle koulun päättäjäisissä todistuksen kera. Stipendiin kirjataan oppilaan vahvuudet. Stipendillä vahvistetaan lapsen minä-kuvaa ja käsitystä omista vahvuuksista. Vahvuusstipendi otetaan käyttöön kaikissa Tampereen alakouluissa.

Julkistamme lisää yhdenvertaisuuden tekoja ympäri vuoden.