Siirry sisältöön Siirry suoraan hakuun

Yksityinen päivähoito

Yksityistä päiväkotihoitoa järjestetään ostopalveluna, palvelusetelillä ja yksityisen hoidon tuella. Lisäksi on tarjolla perhepäivä- ja ryhmäperhepäivähoitoa yksityisen hoidon tuella. Yksityisen hoidon tuella perhe voi myös palkata hoitajan kotiin.

Päiväkotihoito

  Yksityiset päiväkodit

  • hoitopaikkaa haetaan suoraan päiväkodista
  • päiväkoti määrittelee itse hoitomaksun suuruuden
  • perhe ja päiväkoti sopivat keskenään päivähoitopalvelun ehdoista kirjallisella hoitosopimuksella
  • perhe voi hakea Kelalta yksityisen hoidon tukea ja kuntalisää

  Palvelusetelipäiväkodit

  Ovat yksityisiä päiväkoteja, joihin on mahdollisuus saada kunnalta palveluseteli. Lapselle pitää hakea ensin hoitopaikka palvelusetelipäiväkodista, ja paikan saannin varmistumisen jälkeen haetaan kunnalta palveluseteliä.

  Ostopalvelupäiväkodit

  Ovat yksityisiä päiväkoteja, joilta kunta ostaa päivähoitopalvelut. Niihin haetaan samalla hakulomakkeella kuin kunnallisiin päiväkoteihin ja asiakasmaksut määräytyvät samojen perusteiden mukaan kuin kunnallisessa päivähoidossa. Ostopalvelupäiväkotien yhteystiedot löytyvät kunnallisten päiväkotien yhteystiedoista palvelualueittain.


  Perhepäivä- ja ryhmäperhepäivähoito

  Omassa kodissaan hoitava perhepäivähoitaja

  Hoitoryhmässä voi olla enintään neljä (4) kokopäivähoitoa tarvitsevaa lasta hoitajan omat alle kouluikäiset lapset mukaan lukien sekä näiden lisäksi yksi (1) osapäiväinen kunnallisessa esikoulussa oleva tai koulunkäynnin aloittanut lapsi.

  Hoitopaikkavälitys yksityiseen perhepäivähoitoon:

  Ryhmäperhepäivähoito

  Kaksi hoitajaa samanaikaisesti hoitaa enintään kahdeksaa (8) lasta sekä näiden lisäksi osapäiväisesti kahta (2) esiopetuksessa olevaa tai koulunkäynnin aloittanutta lasta. Ryhmäperhepäiväkodit toimivat erillisissä, kodinomaisissa tiloissa.


  Kotiin palkattu hoitaja

  Perhe voi palkata kotiin hoitajan yksityisen hoidon tuen avulla. Kaksi tai useampi perhe voi yhdessä palkata hoitajan lapsilleen, jos hoidettavista lapsista enintään neljä on alle kouluikäisiä.

  Kasvatus- ja opetuspalvelut asiakaspalvelu
  sähköposti [email protected]
  puhelin 040 800 7260, soittoaika ma–pe klo 9.00–12.00

  Toimisto avoinna ma-pe klo 9.00–15.30

  33101 Tampere


  Katso myös