Siirry sisältöön

Kalevanharjun päiväkoti

Kalevanharjun päiväkodin toiminta-ajatus on lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen tukeminen huomioiden päivittäisessä toiminnansuunnittelussa erityistä tukea tarvitsevat lapset. Päiväkoti tarjoaa myös integroitua varhaiskasvatusta lapsille, joilla on neurologisen kehityksen erityisvaikeutta, kommunikoinnin, vuorovaikutuksen ja oppimisen vaikeutta, kuulovamma tai liikuntavamma.

Yhteystiedot

Kalevanharjun päiväkoti
puhelin 040 806 2842
33100 Tampere

Johtaja Tiina Pyykkö, p. 040 806 2842
Apulaisesimies Päivi Kaunisto, p 040 621 1139
Fysioterapeutti, p. 040 542 2665
Varhaiskasvatuksen erityisopettajat Katarzyna Kasprzyk, p. 044 486 3980 ja Mira Levonen, p. 040 197 6093

Päiväkodissa on neljä integroitua ryhmää 3 - 5 -vuotiaille lapsille; Liinukat, Hummat, Hepat ja Ruskot. Ryhmäkoko on 13, joista kuudella on vahvan tuen tarve. Ryhmässä on paikkoja myös vertaisikäkavereille. Kaksi ryhmistä on alle 3-vuotiaiden ryhmää, Varsat ja Unikot sekä yksi yli 3-vuotiaiden lasten ryhmä Esikot.


Ryhmät ja puhelinnumerot

Hepat
p. 040 806 4068

Hummat
p. 040 507 5716

Liinukat
p. 040 518 1632

Ruskot
p. 040 508 7197

Varsat
p. 040 518 9160

Unikot
p. 040 544 7537

Esikot
p. 040 544 9538

Kalevanharjun integroitu esiopetusryhmä Kultasiivet
p. 040 801 2706
Sairaalankatu 6
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja Maarit Salonen p. 040 505 8395

Hoitopaikat

  • 4 integroitua erityisryhmää ja kaksi alle 3-vuotiaiden ryhmä sekä yksi yli 3-vuotiaiden kokopäiväryhmä