Siirry sisältöön

Amurin päiväkoti

Amurin päiväkodin keskeisenä toiminta-ajatuksena on lapsilähtöisyys. Lapsille annetaan sen pohjalta jokapäiväisessä toiminnassa mahdollisuus oppia leikkien, kokeillen ja tutkien. Päiväkodin toiminnan tavoitteena on tukea lasta kehityksessään tasapainoiseksi, omatoimiseksi, onnelliseksi ja itsensä hyväksyväksi ihmiseksi. Vahvana perustana toiminnalla on avoin vuorovaikutus ja yhteistyö perheiden kanssa.

Päiväkoti tarjoaa laajamittaista kaksikielistä varhaiskasvatusta ranskan kielellä noudattaen varhaiskasvatussuunnitelman perusteita. Ryhmän toiminta tarjoaa lapselle valmiuksia siirtyä kaksikieliseen esi- ja perusopetukseen.

Yhteystiedot

Amurin päiväkoti
33230 Tampere

Johtaja Heli Rautanen, p. 040 584 7692
Apulaisesimies Sirpa Paju, p. 040 806 2845 (opiskelija-asiat)
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja Irene Haronen p. 041 730 0641


Ryhmät ja puhelinnumerot

Veitikat
p. 040 517 1351
1 - 3 -vuotiaiden ryhmä

Vintiöt
p. 040 517 1189
2 - 5 -vuotiaiden ryhmä

Naperot
p. 040 517 1130
2 - 5 -vuotiaiden sisarusryhmä

Ipanat
p. 040 517 1125
1 - 3 -vuotiaiden sisarusryhmä

Veijarit
p. 040 801 2651
3 - 5 -vuotiaiden integroitu ryhmä

Vesselit
p. 040 517 1321
Kaksikielinen ryhmä
3 - 5 -vuotiaiden ryhmä

Vilperit
p. 040 517 1747
Kaksikielinen ryhmä
2 - 5 -vuotiaiden ryhmä


Hoitopaikat

  • 143 hoitopaikkaa 0 - 5 -vuotiaille lapsille
  • ranskankielinen ryhmä