Siirry sisältöön

Amurin päiväkoti

Amurin päiväkodin keskeisenä toiminta-ajatuksena on lapsilähtöisyys. Lapsille annetaan sen pohjalta jokapäiväisessä toiminnassa mahdollisuus oppia leikkien, kokeillen ja tutkien. Päiväkodin toiminnan tavoitteena on tukea lasta kehityksessään tasapainoiseksi, omatoimiseksi, onnelliseksi ja itsensä hyväksyväksi ihmiseksi. Vahvana perustana toiminnalla on avoin vuorovaikutus ja yhteistyö perheiden kanssa.

Päiväkoti tarjoaa laajamittaista kaksikielistä varhaiskasvatusta ranskan kielellä noudattaen varhaiskasvatussuunnitelman perusteita. Ryhmän toiminta tarjoaa lapselle valmiuksia siirtyä kaksikieliseen esi- ja perusopetukseen.

Yhteystiedot

Amurin päiväkoti
33230 Tampere

Vs. johtaja Sirpa Paju puh. 040 806 2845
Apulaisesimiehen sijainen Niina Lehtimäki puh. 040 186 7257
Varhaiskasvatuksen ohjaaja Mari Laaksonen, p. 041 730 6727


Kielirikasteinen varhaiskasvatus Ryhmät ja puhelinnumerot

Veitikat
p. 040 517 1351
1 - 3 -vuotiaiden ryhmä

Vintiöt
p. 040 517 1189
2 - 5 -vuotiaiden ryhmä

Naperot
p. 040 517 1130
2 - 5 -vuotiaiden sisarusryhmä

Ipanat
p. 040 517 1125
1 - 3 -vuotiaiden sisarusryhmä

Veijarit
p. 040 801 2651
3 - 5 -vuotiaiden integroitu ryhmä

Vesselit
p. 040 517 1321
Muu laajamittainen kaksikielinen varhaiskasvatus
3 - 5 -vuotiaiden ryhmä

Vilperit
p. 040 517 1747
Kielirikasteinen varhaiskasvatus
2 - 5 -vuotiaiden ryhmä

Hoitopaikat

  • 143 hoitopaikkaa 0 - 5 -vuotiaille lapsille
  • ranskankielinen ryhmä