Siirry sisältöön

Ohjelma koululaisryhmille

Voit valita alla olevista luokallesi sopivan ohjelman. Otamme mielellämme vastaan kaikenlaisia toiveita luontokoulupäivään liittyen. Ohjelmien sisältöjä myös muutetaan toiveen mukaan sopiviksi.

Alakoulun ohjelmapaketit

Luontokoulupäivän aikataulu

11.06 Bussi saapuu.
11.20 Ruokailu.
11.40 -15:35 Ohjelma (Nuotio noin klo 14.00)
15.35 Lähtö bussipysäkille
15:49 Bussi lähtee

1. Metsän aarteita

Paras ajankohta:
Kaikki

Pääasiallinen opetussuunnitelmallinen sisältö:
Luonnon monimuotoisuus. Erilaiset aistit ja ilmiöt. Luontosuhteen vahvistaminen.

Ohjelma:
Metsä on täynnä luonnon aarteita. Talvellakin lumen päältä ja alta löytyy monenmoista! Lähestymme luonnon monimuotoisuutta muotojen, värien ja lajien kautta. Matkalla käytetään eri aisteja ja tutkitaan eläinten luontoon jättämiä jälkiä. Eväät nuotiolla.

2. Matikkaa ja äidinkieltä metsässä

Paras ajankohta:
Kaikki

Pääasiallinen opetussuunnitelmallinen sisältö:
Eri oppiaineiden yhdistäminen. Toiminnallista matematiikkaa, ympäristö- ja luonnontietoja ja äidinkieltä.

Ohjelma:
Matikka ja äikkä metsässä on hauskaa! Pohjatarinana on Aleksis Kiven Seitsemän veljestä. Leikitään erilaisia matematiikkaan ja äidinkieleen liittyviä leikkejä. Ympäristöoppi integroituu eri oppiaineisiin kuin itsestään metsäisessä ympäristössä. Eväät nuotiolla.

3. Valoa ja pimeää

Paras ajankohta:
Loka-joulukuu, myös muina aikoina mahdollinen.

Pääasiallinen opetussuunnitelmallinen sisältö:
Talveen valmistautuminen valon vähetessä. Kyseessä olevan vuodenajan elämää ja tunnelmia luonnossa. Yhteyttäminen.

Ohjelma:
Mietitään valon vaikutusta kasvien ja eläinten elämään. Pohdimme metsän ja jokiluonnon elämää eri vuodenaikoina. Eväät nuotiolla.

4. Talven taikaa

Paras ajankohta:
Lumen aika.

Pääasiallinen opetussuunnitelmallinen sisältö:
Suomen luonnon selviytyminen talvesta, lumi-jää-vesi

Ohjelma:
Kuinka kasvit ja eläimet selviävät talvesta? Etsimme lumijälkiä ja leikimme lumeen liittyviä leikkejä. Tutkimme talventörröttäjiä sekä lunta tai jäätä. Eväät nuotiolla.

5. Kevättä ilmassa

Paras ajankohta:
Maaliskuulta toukokuuhun.

Pääasiallinen opetussuunnitelmallinen sisältö:
Kevään merkkejä luonnossa.

Ohjelma:
Tutkitaan kevään merkkejä ja tehdään kevätbongausta käyttäen hyväksi kaikkia aisteja. Muuttolintuja katsellaan kiikareilla.

6. Ötökkäpäivä

Paras ajankohta:
Syksy ennen pakkasia ja huhti-toukokuu.

Pääasiallinen opetussuunnitelmallinen sisältö:
Selkärangattomien monimuotoisuus, selkärangattomien merkitys ekosysteemissä

Ohjelma:
Keräämme selkärangattomia luontokoulun lähimaastosta ja tutkimme sekä luokittelemme niitä. Eväät nuotiolla.

7. Lintujen siivillä

Paras ajankohta:
Kevät maaliskuun puolivälistä eteenpäin, paikkalintuja myös muuhun vuodenaikaan, talvella lintulaudan lintuja.

Pääasiallinen opetussuunnitelmallinen sisältö:
Lähiympäristömme lintuja, lintujen elämää ja ominaisuuksia

Ohjelma:
Tutustutaan lintulajeihin ja kiikareiden käyttöön. Leikitään lintuleikkejä ja kuunnellaan lintujen ääniä. Tutkitaan mikroskoopeilla.

8. Puut metsässä

Paras ajankohta:
Kaikki

Pääasiallinen opetussuunnitelmallinen sisältö:
Puiden tunnistaminen ja ominaisuuksia, metsien hyötykäyttö.

Ohjelma:
Tunnistamme puita ja tutkimme puiden lehtiä ja oksia mikroskoopeilla. Mittaamme puiden pituutta ja käytämme eri aisteja metsän tutkimiseen. Mitä puita meidän metsistämme löytyy? Miten metsää voi hyödyntää?

9. Erilaisia elinympäristöjä

Paras ajankohta:
Mahdollinen kaikkina ajankohtina, parhaiten sulan maan aikaan.

Pääasiallinen opetussuunnitelmallinen sisältö:
Erilaisia elinympäristöjä, kuten joki, pelto, metsä, pihaniitty.

Ohjelma:
Tutkitaan eläimille sopivia elinympäristöjä, jossa laji voi elää, löytää ravintoa ja kasvattaa poikasia. Pohdimme kysymyksiä: Mikä on elinympäristö? Mitä ilman ei voi elää? Mitä eroa on eri elinympäristöissä? Mikä voi muuttaa elinympäristöä? Katselemme mikroskoopilla erilaisia eliöitä.

10. Eräretki

Paras ajankohta:
Kaikki

Pääasiallinen opetussuunnitelmallinen sisältö:
Metsässä oleminen, maastossa liikkuminen, luonnon havainnointi.

Ohjelma:
Kävellään jalan tai lumen aikaan lumikengillä umpimetsässä. (Opetellaan kartan lukua ja kompassin käyttöä) ja pysähdytään ihmettelemään vastaan tulevia luonnonilmiöitä. Käydään läpi jokamiehenoikeudet ja velvollisuudet. Eväät nuotiolla.

11. Suomaasta Suomeen

Paras ajankohta:
Koska vain

Pääasiallinen opetussuunnitelmallinen sisältö:
Kulttuurihistoria ja kansanperinne. Ilmaisutaito ja luovuus. Luonnon havainnoiminen ja kunnioittaminen.

Ohjelma:
Suomea pidettiin kauan vain soisena ja takapajuisena osana Ruotsin kuningaskunnasta, kaukana Euroopan laidalla.

Suomen taiteen kulta-aika (1880-1910) tuotti paljon upeita teoksia, joiden kautta Suomen kansakunta vahvistui ja oppi arvostamaan omaa kulttuuriaan ja luontoa. Tutustumme luontoon tunnettujen taiteilijoiden, mm. Sibelius, Gallen-Kallela, Schjerfbeck ja Kivi, kautta. Tarkastellaan miten heidän teoksensa kuvaavat Suomen luontosaoa. Oppilaat pääsevät itse luomaan taidetta, luonto inspiraationa. Pääsemme myös tutustumaan suomalaisiin sananlaskuihin.

12. Muuttuva ilmasto ja sääilmiöt

Paras ajankohta:

Kaikki

Pääasiallinen opetussuunnitelmallinen sisältö:

Sääilmiöt, osallistuminen, vaikuttaminen, luonnon monimuotoisuus, kestävä tulevaisuus, luonnon kiertokulut

Ohjelma:

Ilmastonmuutos vaikuttaa moneen ihmisen ja ympäröivän luonnon vuorovaikutuksen osa-alueeseen. Miten voimme ymmärtää paremmin tätä yhteyttä? Eläydymme leikkien ja pelien kautta mm. sääilmiöihin, ja eläinten sopeutumiseen.

13. Opettajan toivoma räätälöity ohjelma

Päivä suunnitellaan opettajan kanssa opettajan toiveiden mukaan.


Yläkoulun ohjelmapaketit

Ohjelmien sisältöjä voidaan muuttaa toiveiden mukaan sopiviksi.

Luontokouluohjelmien aikataulu:
11.06 Bussi saapuu
11.20 Ruokailu
11.40-15:35 Ohjelma (Nuotio noin klo 14)
15.49 Bussi lähtee

1. Elämää veden äärellä -selkärangattomat

Paras ajankohta:
Sulan veden aika, soveltaen myös muina vuodenaikoina.

Pääasiallinen opetussuunnitelmallinen sisältö:
Monimuotoinen ranta: keskitymme vesikasveihin ja selkärangattomiin. Miten ne indikoivat veden laatua?

Ohjelma:
Haavitaan pohjaeläimiä ja planktonia ja tutkitaan näytteitä .Ohjelmassa on myös ryhmähengen kohottamista, luovuutta ja tarinaa. Omat eväät syödään nuotiolla.

2. Elämää veden äärellä -selkärankaiset

Paras ajankohta:
Kaikki

Pääasiallinen opetussuunnitelmallinen sisältö:
Monimuotoinen ranta: nisäkkäitä, lintuja, kaloja. Elinympäristöt.

Ohjelma:
Vesilintujen kiikarointia ja rannalla elävien nisäkkäiden jälkien tutkimista. Ohjelmassa on myös ryhmähengen kohottamista. Omat eväät syödään nuotiolla.

3. Elämää metsässä -kummat kasvit

Paras ajankohta:
Syksy ja kevät

Pääasiallinen opetussuunnitelmallinen sisältö:
Asennekasvatusta kasvien kiinnostavuutta kohtaan, metsätyypit ja metsäkasvillisuuden kerrokset, kasvinäytteen keruu mm. digikasviota varten.

Ohjelma:
Ohjelman tavoitteena on helpottaa oppilaiden kasvien keruu-urakkaa kesällä ja tarjota hyvän pohjan kasvien keräämiseen ja tunnistukseen itsenäisesti. Opetellaan yleisimpiä metsäkasveja, metsätyyppejä ja metsäkasvillisuuden kerroksia toiminnallisten tehtävien avulla. Harjoitellaan kasvien keruun perusteet ja kerrataan jokamiehenoikeudet. Omat eväät syödään nuotiolla.

4. Hyötyä luonnosta

Paras ajankohta:
Kaikki

Pääasiallinen opetussuunnitelmallinen sisältö:
Talousmetsän ja luonnonmetsän vertailua, luonnon terveysvaikutukset, hyötykasvit ja jokamiehenoikeudet ja velvollisuudet.

Ohjelma:
Vuodenajasta riippuen kerätään luonnosta marjoja, sieniä tai yrttejä. Saaliista valmistetaan syötävää tai juotavaa nuotiolla. Mittailemme puita ja pohdimme metsän hintaa. Ohjelmassa on myös ryhmähengen kohottamista, luovuutta ja tarinaa. Omat eväät syödään nuotiolla.

5. Elämyksiä metsässä

Paras ajankohta:
Kaikki

Pääasiallinen opetussuunnitelmallinen sisältö:
Eri aistien käyttö. Luontosuhteen muodostaminen. Sosiaaliset taidot.

Ohjelma:
Katsellaan, kuunnellaan, haistellaan, maistellaan, tunnustellaan ihmeellistä luontoa erilaisten herkistävien harjoitusten avulla. Ohjelmassa on myös ryhmähengen kohottamista. Omat eväät syödään nuotiolla.

6. Öljyä laineilla – arvot puntarissa

Paras ajankohta:
Kaikki

Pääasiallinen opetussuunnitelmallinen sisältö:
Kestävä kehitys, vaikuttaminen, osallisuus.

Ohjelma:
Ohjelmassa käsitellään ympäristöongelmia toiminnallisesti Öljyonnettomuus -simulaation pohjalta. Ohjelma sisältää paljon toiminallisuutta, yhdessä tekemistä ja ongelmanratkaisutaitojen harjoittelua. Yhdessä pohditaan yksilön mahdollisuutta vaikuttaa omien valintojensa kautta. Arvot ovat siis puntarissa.

7. Muuttuva ilmasto ja sääilmiöt

Paras ajankohta:

Kaikki

Pääasiallinen opetussuunnitelmallinen sisältö:

Sääilmiöt, osallistuminen, vaikuttaminen, luonnon monimuotoisuus, kestävä tulevaisuus, luonnon kiertokulut

Ohjelma:

Ilmastonmuutos vaikuttaa moneen ihmisen ja ympäröivän luonnon vuorovaikutuksen osa-alueeseen. Miten voimme ymmärtää paremmin tätä yhteyttä? Miten ympäristönlukutaitoa voisi kehittää? Oppiainerajat ylittävien tehtävien kautta opimme näkökulmia ilmastonmuutokseen.


8. Räätälöity ohjelma omasta aiheesta

Päivä suunnitellaan sopivasta teemasta opettajan toiveiden mukaan.

Ohjelmavalintalomake

Täytättehän ohjelmavalintalomakkeen viimeistään kaksi viikkoa ennen vierailuanne, kiitos!