Siirry sisältöön
Käytämme sivustolla evästeitä. Jatkamalla hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja

Saksa B2 oppimäärä

Suositeltu suoritusjärjestys: Suorita kurssit numerojärjestyksessä.

Valtakunnalliset syventävät kurssit

zSAB201 Elämän tärkeitä asioita

Kurssilla syvennetään taitoa tuottaa kieltä suullisesti, taitoa ymmärtää puhuttua kieltä ja rakentaa dialogia. Vankennetaan puhumisen sujuvuutta sekä harjoitellaan valmistelua edellyttävää suullista tuottamista. Kurssilla kerrataan oppimäärän pakollisilla kursseilla käsiteltyjä aihepiirejä tai niitä täydennetään opiskelijoiden tarpeiden mukaan.

zSAB202 Monenlaista elämää

Kurssilla kiinnitetään huomiota sosiaalisten koodien mahdollisiin eroavuuksiin vuorovaikutuksessa. Harjoitellaan pienimuotoista kirjallista viestintää. Kurssin aihepiirit käsittelevät viestintää kulttuurien välisissä kohtaamisissa Suomessa ja ulkomailla.

zSAB203 Hyvinvointi ja huolenpito

Kurssilla opetellaan eri viestintäkanavia käyttäen toimimista keskustelijana ja toista kuuntelevana kielenkäyttäjänä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Harjoitellaan taitoa muotoilla mielipiteitä ja käydä merkitysneuvotteluja arkipäiväiseen elämään liittyvistä asioista. Tutustutaan erilaisiin hyvinvointiin, ihmissuhteisiin ja elämänvaiheisiin liittyviin teksteihin ja harjoitellaan keskustelemaan niihin liittyvistä asioista. Pohditaan myös teknologian ja digitalisaation tuomia muutoksia vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille.

zSAB204 Kulttuuri ja mediat

Kurssilla vahvistetaan monilukutaitoa. Tutustutaan kohdekielisen kielialueen tai -alueiden kulttuuri-ilmiöihin ja medioihin ajankohtaisesta ja nuoria kiinnostavasta näkökulmasta.

zSAB205 Opiskelu, työ ja tulevaisuus

Kurssilla kiinnitetään huomiota viestinnän kulttuuriseen sopivuuteen. Aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin.

zSAB206 Yhteinen maapallomme

Kurssilla jatketaan keskusteluharjoituksia ja kerrataan kielitietoa opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Tutustutaan mahdollisuuksiin osallistua kansainväliseen yhteistyöhön. Aihepiirit nousevat luonnosta, erilaisista asuinympäristöistä sekä kestävästä elämäntavasta.

zSAB207 Kansainvälinen toiminta

Kurssilla hyödynnetään kielitaitoa ja vahvistetaan kulttuurista ymmärrystä tutustumalla tai osallistumalla kansainväliseen yhteistyöhön, vapaaehtoistyöhön tai työelämään tarvittaessa etäyhteyksiä hyödyntäen. Kielelliset tavoitteet määrittyvät toiminnan perusteella. Mahdollisesta osallistumisesta kansainväliseen toimintaan opiskelijat raportoivat yhdessä sovittavalla tavalla.

zSAB208 Viesti puhuen ja kirjoittaen

Kurssilla vankennetaan tuottamistaitoja, joita tarvitaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Harjoitellaan erilaisten tekstilajien tuottamista ja tulkintaa. Kerrataan aiemmin käsiteltyjä aihepiirejä tai niitä täydennetään opiskelijoiden tarpeiden mukaan.

Koulukohtaiset soveltavat kurssit

Arvioidaan suoritusmerkinnöillä

zSAB209 Wir üben

Kurssin tavoitteena vahvistaa saksan taitoa sekä yo-kirjoituksia että myöhempää opiskelua ja työelämää varten. Kurssilla kerrataan ja vahvistetaan saksan keskeistä sanastoa ja rakenteita. Lisäksi kurssilla tehdään kuunteluharjoituksia ja harjoitellaan keskustelutilanteita sekä kirjoittamista. Kurssin sisältöä voidaan muokata opiskelijoiden toiveita ja tasoa vastaavaksi. Kurssi sopii sekä saksan kirjoittajille että muille saksan perusteiden vahvistamista haluaville opiskelijoille.

zSAB210 Projektikurssi

Kurssin tavoitteena on tutustua tarkemmin johonkin saksan kielen tai kulttuurin erityisalueeseen. Kurssin sisältö voi vaihdella ja esitellään erikseen. Esimerkkejä projektikurssista ovat Berliinin matka, suullinen viestintä tai Saksan historia. Kurssi voidaan toteuttaa yhteistyössä jonkin muun oppiaineen tai oppilaitoksen kanssa.

zSAB211 Kertauskurssi A

Kurssimerkinnän saa osallistumalla SAB301-kurssille.

zSAB212 Kertauskurssi B

Kurssimerkinnän saa osallistumalla SAB302-kurssille.