Siirry sisältöön
Käytämme sivustolla evästeitä. Jatkamalla hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja

Ruotsi, B1 oppimäärä

Suositeltu suoritusjärjestys: Suorita pakolliset ja valtakunnalliset syventävät kurssit numerojärjestyksessä.

Pakolliset kurssit

zRUB01 Minun ruotsini

Kurssilla harjoitellaan suullista viestintää arkielämän tilanteissa. Ääntämiseen kiinnitetään erityistä huomiota. Opiskelijat pohtivat ruotsin kielen merkitystä jatko-opinnoissa ja työelämässä. Opiskelutaitoja kartoitetaan ja kehitetään itsenäisesti ja ryhmissä.

zRUB02 Hyvinvointi ja ihmissuhteet

Kurssilla käsitellään ihmissuhteisiin ja hyvinvointiin liittyviä teemoja. Opiskelija harjaantuu ymmärtämään arkielämässä suullisesti ja kirjallisesti lähetettyjä viestejä sekä reagoimaan niihin.

zRUB03 Kulttuuri ja mediat

Kurssilla käsitellään kulttuurin eri osa-alueita Suomessa ja muissa Pohjoismaissa viestintäkanavia monipuolisesti hyödyntäen. Opiskelija harjoittelee erityyppisten tekstien ymmärtämistä ja tuottamista.

zRUB04 Monenlaiset elinympäristömme

Aihepiireinä ovat kulttuurisesti moninainen elinympäristö sekä ajankohtaiset ilmiöt yhteiskunnassa. Kurssilla kehitetään erilaisten tekstilajien tulkintaa ja tuottamista.

zRUB05 Opiskelu- ja työelämää ruotsiksi

Kurssin teemana ovat tulevaisuudensuunnitelmat. Kiinnitetään huomiota ruotsin kielen merkitykseen pohjoismaisessa yhteistyössä. Harjoitellaan jatko-opinnoissa ja työelämässä tarvittavia vuorovaikutustaitoja ruotsin kielellä.

Valtakunnalliset syventävät kurssit

zRUB06 Viesti ja vaikuta puhuen

Kurssilla parannetaan kykyä ymmärtää ja tuottaa puhuttua kieltä. Opiskelijaa rohkaistaan kehittämään suullista ilmaisutaitoaan ja itsevarmuutta viestijänä. Ääntämiseen kiinnitetään erityistä huomiota. Pakollisten kurssien aihepiirejä ja puheviestinnän kannalta tärkeimpiä rakenteita kerrataan ja laajennetaan.

zRUB07 Kestävä elämäntapa

Kurssilla täydennetään pakollisten kurssien teemoja kestävän elämäntavan näkökulmasta. Opiskelija vankentaa taitoaan ymmärtää ja tuottaa erilaisia ruotsinkielisiä tekstejä.

Koulukohtaiset soveltavat kurssit

Arvioidaan suoritusmerkinnöillä

zRUB08 Peruskoulusta lukioon

Kurssi on tarkoitettu ensimmäisen vuoden opiskelijoille. Kurssilla kerrataan ruotsin kielen rakenteita ja sanastoa sekä harjoitellaan suullista viestintää, kuuntelua ja luetun ymmärtämistä.

zRUB09 Kertausta abeille (½ kurssia)

Kerrataan ruotsin kielen rakenteita ja sanastoa. Harjoitellaan luetun ja kuullun ymmärtämistä sekä kirjallista tuottamista ylioppilaskoetta varten.

zRUB20 Ruotsin tukikurssi 1 (½ kurssia)

Kerrataan ja vahvistetaan RUB01- ja RUB02 -kurssien sanastoa ja rakenteita. Kurssilla mahdollisuus korottaa yhden edellä mainitun kurssin arvosanaa. Arviointi on sama kuin pakollisilla kursseilla.

zRUB21 Ruotsin tukikurssi 2 (½ kurssia)

Kerrataan RUB03-05 -kurssien sanastoa ja rakenteita ja harjoitellaan kirjoittamista ja kuullun ja luetun ymmärtämistä. Kurssilla mahdollisuus korottaa yhden edellä mainitun kurssin arvosanaa. Arviointi on sama kuin pakollisilla kursseilla.

zRUB 22 Språk och kultur

Harjoitellaan koulussa kulttuuriin ja matkustamiseen liittyvää ruotsin kieltä ja kurssin lopussa käydään valitussa matkakohteessa testaamassa taitoja.

zRUB23 Ruotsin kirjallisen ja kuullun harjoittelu

Kurssilla kehitetään omaa kirjallista tuottamista parantamalla luettavuutta, selkeyttä, ilmaisua ja oikeakielisyyttä. Parannetaan kuuntelutaitoa lisäämällä harjoittelua. Harjoitellaan ylioppilaskokeen kirjoitelmia sekä muita tekstityyppejä ja tutustutaan yleisiin kirjoitus - ja arviointiohjeisiin. Opetellaan hyvän kirjoittamisen aineksia, arvioidaan omaa suoritusta ja tehdään vertaisarviointia. Harjoitellaan ylioppilaskokeiden kuuntelua sekä suullista tuottamista, josta on apua myös kuuntelussa.