Siirry sisältöön
Käytämme sivustolla evästeitä. Jatkamalla hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja

Musiikki

Suositeltu suoritusjärjestys: Ensin MU1

Pakolliset kurssit

zMU01 Musiikki ja minä

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija löytää oman tapansa toimia musiikin alueella. Omakohtaisen musiikkisuhteen kautta opiskelija ymmärtää musiikin merkityksiä elämässä ja ihmisen välisessä vuorovaikutuksessa. Kurssilla opiskelija musisoi, syventää omaa osaamistaan ja pohtii asemaansa musiikin kuuntelijana, tulkitsijana, tekijänä ja kulttuuripalvelujen käyttäjänä.

zMU02 Moniääninen Suomi

Kurssilla opiskellaan suomalaista musiikkia ja erilaisia Suomessa esiintyviä musiikkikulttuureja. Opiskelussa käytetään monipuolisia työtapoja, erityisesti musisointia ja kuuntelua. Musisoitaessa kiinnitetään huomiota oman taiteellisen ilmaisun sekä kuuntelu- ja vuorovaikutustaitojen kehittämiseen. Ohjelmistoon valitaan eri musiikinlajeja populaari- ja taidemusiikista perinnemusiikkiin.

Valtakunnalliset syventävät kurssit 

zMU03 Ovet auki musiikille

Kurssilla opiskelija oppii tuntemaan erilaisia musiikkikulttuureja sekä ymmärtää musiikin kulttuurisidonnaisuutta. Kurssilla tutustutaan syvällisesti joihinkin musiikinlajeihin tai -kulttuureihin laulaen, soittaen ja kuunnellen. Opiskelija kehittää musisointi- ja kuuntelutaitojaan sekä taitojaan hankkia ja käsitellä tietoa.

zMU04 Musiikki viestii ja vaikuttaa

Kurssilla tutustutaan musiikin käyttöön ja vaikutusmahdollisuuksiin eri taidemuodoissa, monimediaisissa tieto- ja viestintäympäristöissä sekä yhteiskunnassa. Opiskelija tutkii musiikin yhteyttä tekstiin, kuvaan ja liikkeeseen ja perehtyy tarkemmin musiikin käyttötapoihin esimerkiksi elokuvassa, näyttämöllä, joukkoviestimissä tai verkkoympäristöissä.

Koulukohtaiset soveltavat kurssit

Arvioidaan suoritusmerkinnöillä

zMU05 Bändikurssi

Kurssin tavoitteena on opiskelijan henkilökohtaisten musiikillisten taitojen kehittyminen sekä luova ja rohkea toimijuus musiikin parissa. Kurssilla toimitaan aktiivisesti yhdessä toisten kanssa ja otetaan selkeä vastuu omasta osuudesta. Kurssilla muodostetaan toimivia bändikokoonpanoja, jotka harjoittelevat valitsemiaan cover-kappaleita tai omia sävellyksiä. Valmiudet soittimen tai äänenkäytön hallintaan, yhteismusisointiin sekä esittämistaitoon kasvavat omassa ryhmässä tehtävän musiikin suunnittelun ja toteutuksen kautta. Halukkaat voivat myös valmistella esityksiä tai säestyksiä koulun juhliin ja muihin tilaisuuksiin.

zMU06 Kuoro 1

Kurssin tavoitteena on kehittää opiskelijan äänenkäyttöä ja esittämisvalmiuksia yhdessä toisten laulajien kanssa. Kuorossa henkilökohtaisen kehittymisen ja vastuunkannon ohella myös yhteistoiminnalliset taidot kasvavat. Kuorossa valmistellaan esityksiä koulun juhliin ja tarvittaessa myös muihin tilaisuuksiin. Harjoiteltava ohjelmisto vaihtelee tilaisuuksien luonteen mukaan.

zMU07 Kuoro 2

Jatkokurssi edelliseen. Toisella kuorokaudella kurssin tavoitteena on lisätä opiskelijan äänenkäytön moni-ilmeisyyttä ja säveltason puhtautta sekä rohkaista yhä vapautuneempaan ilmaisuun yhdessä toisten kuorolaisten kanssa. Esityksiin harjoiteltava ohjelmisto on eri kuin edellisellä kurssilla.

zMU08 Kuoro 3

Jatkokurssi edelliseen. Kolmannella kuorokaudella kurssin tavoitteena on opiskelijan äänenkäytön mahdollisimman tarkka puhtaus, moniäänisen laulun vaivattomuus, ilmaisun syventäminen sekä luova ote esittämiseen yhdessä toisten kuorolaisten kanssa. Esityksiin harjoiteltava ohjelmisto on eri kuin edellisellä kurssilla.

zMU09 Musiikkiteknologia

Kurssilla opiskellaan monipuolisesti musiikkiteknologian perusteita: Äänittämistä, editoimista, miksaamista ja musiikin tuottamista tietokoneella. Kurssilla tehdään omia kappaleita yksin tai ryhmissä. Käsiteltävät musiikkityylit voivat olla mitä tahansa elektronisesta musiikista klassiseen. Tärkeintä olisi, että opiskelijat löytäisivät työvälineitä omaan musiikilliseen ilmaisuunsa. Kurssilla käytetään ilmaiseksi saatavilla olevia ohjelmia työskentelyn välineenä, mutta opetukseen saa osallistua myös haluamillaan ohjelmilla. Kurssin sisältöä voidaan profiloida opiskelijoiden toiveiden mukaan.