Siirry sisältöön
Käytämme sivustolla evästeitä. Jatkamalla hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja

Vaihto-opiskelu ja muualla suoritettavat opinnot

Muualla suoritettavat opinnot

Tampereella on monipuoliset mahdollisuudet opiskella myös oman koulun ulkopuolella sekä sisällyttää suoritetut opinnot lukion oppimäärään. Voit opiskella mm. muissa lukioissa, toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa ja korkeakouluissa. Opetusta tarjotaan sekä lähi- että etäopetuksena.

Opiskelijalla on lukiolain perusteella oikeus lukea hyväkseen lukion oppimäärään muualla suoritetut opinnot, jotka ovat tavoitteiltaan ja keskeisiltä sisällöiltään lukion opetussuunnitelman mukaisia. Pakollisten ja valtakunnallisten syventävien kurssien hyväksilukeminen ei ole ongelmallista, mutta muiden kurssien kohdalla tämä pitää varmistaa etukäteen. Muualla suoritettujen opintojen hyväksymisestä ja vastaavuuksista päättää rehtori.

On tärkeää, että hyväksilukemisesta neuvotellaan ajoissa opinto-ohjaajan ja rehtorin kanssa, mikäli on epäselvää, ovatko opinnot opetussuunnitelman mukaisia.

Lukion ulkopuolella suoritetut työelämää tukevat koulutukset, jotka voidaan hyväksilukea lukio-opintoihin Tampereen kaupungin lukioissa (2op):

B-Ajokortti, Hygieniapassi, Anniskelupassi*, Tulityökortti*, Työturvallisuuskortti*, Järjestysmieskortti, Ensiapu 1, Ensiapu 2, MLL:n lastenhoitajakurssi, 4H- yrityskoulutus, Partiojohtajan peruskurssi, Isos-/ Prometheus-ohjaajakoulutus*, ohjaaja- ja valmentajakoulutukset eri harrastuksista.

Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä (S) lukio-opintoihin kohtaan MUUT. Hyväksiluku on riippumaton siitä, missä koulutus on suoritettu. Koulutus täytyy olla suoritettu lukioaikana, poikkeuksena tähdellä (*) merkityt, jolloin opintojakson voi saada myös ennen lukioaikaa tehdystä suorituksesta, mikäli koulutuksesta saatu kortti on voimassa.


Mistä löydän muiden oppilaitosten tarjontaa?

Tampereen kaupungin lukiot

Tampereen kaupungin lukioiden tarjonnan löydät Wilmasta (Hatanpään lukio, Sammon keskuslukio, Tammerkosken lukio, Tampereen klassillinen lukio, Tampereen lyseon lukio ja Tampereen teknillinen lukio). Kaikki nämä lukiot noudattavat samoja periodirajoja ja pääosin samoja tuntikaaviota, joten välimatkoja lukuun ottamatta yhteensovittaminen on luontevaa. Opintojaksoille ilmoittaudutaan Wilman kautta.

Tampereen kaupungin kaupungin lukioiden verkkotarjotin löytyy myös Wilmasta. Verkkotarjottimen opintojaksoille ilmoittaudutaan opinto-ohjaajan kautta (ks. Opinnot lähiopetukseen osallistumatta).

Tampereen kaupungin aikuislukion tarjonta löytyy myös Wilmasta ja on myös päivälukioiden opiskelijoiden käytettävissä tietyin varauksin. Ilmoittautuminen tehdään Wilman kautta.


KOROTA-tarjotin

KOROTA-tarjottimella Tampereen yliopisto, Tampereen ammattikorkeakoulu ja Tampereen kesäyliopisto tarjoavat lukiolaisille korkeakoulutasoisia opintoja.

Ulkoinen linkkiKorota-tarjotin
Tampereen yliopistoon ilmoittautuminen syyslukukauden opintojaksoille on elokuussa ja kevätlukukauden opintojaksoille ilmoittautuminen päättyy joulukuussa.

Tampereen ammattikorkeakoulun opintojaksoille ilmoittautuminen päättyy noin viikkoa ennen opintojakson alkamista.

Tampereen kesäyliopiston syys- ja kevätlukukausien avoimeen yliopisto-opetukseen ja ammattikorkeakoulutasoisille kielikursseille ilmoittautuminen päättyy yleensä kaksi viikkoa ennen opintojen alkua. Kesäajan yliopistotasoiseen opetukseen ja reaaliaineiden kertauskursseille ilmoittaudutaan huhti–toukokuussa.

Kesäyliopiston järjestämistä reaaliaineiden kesäkursseista ja lukion opetussuunnitelman mukaisista kursseista maksat itse omavastuuosuuden. Muihin Korota-tarjottimen opintoihin voit saada maksuttoman opinto-oikeuden, mutta oma oppilaitoksesi maksaa opinnoistasi yliopistolle, ammattikorkeakoululle tai kesäyliopistolle.

Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään opintomaksu sinulta itseltäsi.

Kaikille Korota-tarjottimella oleville kursseille ilmoittaudutaan palvelun sähköisellä lomakkeella.

Lue ohjeet tarjottimelta ennen kuin ilmoittaudut! Epäselvissä tapauksissa ota yhteyttä opinto-ohjaajaan.


Mitä opiskelu muualla kuin omassa lukiossa maksaa?

Tampereen aikuislukion ja muiden Tampereen kaupungin lukioiden kurssit ovat maksuttomia. Kesäyliopiston kertauskursseista sinun täytyy maksaa omavastuuosuus.

KOROTA-tarjottimen korkeakoulutasoiset opinnot ovat lähtökohtaisesti opiskelijoille maksuttomia. Kurssille pääseminen ei ole automaattista: oppilaitoksesi päättää, sopiiko kurssi osaksi tutkintoasi. Keskustele verkko-opinnoista opinto-ohjaajasi kanssa!

Muista opiskelumahdollisuuksista voit keskustella oman opinto-ohjaajasi kanssa.


Vaihto-opiskeluvuosi ja ulkomailla suoritetut opinnot

Vaihto-opiskelijaksi lähtevät opiskelijat säilyttävät opiskelupaikkansa hakemalla vapautuksen koulunkäynnistä ko. ajalle. Hakemuksen voi tehdä Wilmassa anomalla opiskelun tilapäistä keskeyttämistä.

Vaihto-opiskelusta on tuotava koululle todistus, mikäli ulkomailla hankittu osaaminen halutaan tunnustettavaksi ja luettavaksi hyväksi lukion oppimäärään. Kannattaa siis säilyttää kaikki vaihto-opiskeluvuoden todistukset ja opintoihin liittyvät dokumentit, joiden perusteella osaamisen tunnustaminen tapahtuu. Korvaavuushakemukset tehdään viipymättä paluun jälkeen.

Vaihtovuoden opintojen hyväksiluvulla voidaan korvata lukion oppimäärän pakollisia ja valinnaisia opintoja. Mikäli opintoja halutaan hyväksilukea pakollisiin tai valtakunnallisiin valinnaisiin opintoihin, tarvitaan vaihtokoulusta tiedot opintojaksojen opetussuunnitelmista ja laajuuksista. Tilanteen mukaan osaamista saattaa joutua todentamaan tai opintosuorituksia täydentämään.

Osaamista voi kertyä myös muodollisen koulutuksen ulkopuolella. Esimerkiksi ulkomailla asuttaessa omaksuttu kielitaito voidaan hyväksilukea lukio-opinnoiksi.