Siirry sisältöön
Käytämme sivustolla evästeitä. Jatkamalla hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja

Rellun etiketti

Rellun etiketti

- Viihtyvyyttä ja turvallisuutta

Otetaan toiset huomioon

• tervehditään muita opiskelijoita ja henkilökuntaa

• käyttäydytään kohteliaasti ruokalassa - keskustellaan rauhallisesti ja kiitetään keittiöhenkilökuntaa

Varmistetaan työskentelyrauha oppitunnilla

• saavutaan ajoissa paikalle

• käytetään teknisiä laitteita vain opiskelutarkoituksiin

• jätetään ylimääräiset tavarat koetilanteista pois

• huolehditaan ruokailusta ja wc-käynneistä taukojen aikana

Arvostetaan muita ihmisiä juhlissa ja muissa yhteisissä tilaisuuksissa

• pukeudutaan ja käyttäydytään tilaisuuden arvokkuuden mukaan

• keskitytään esiintyjään puhelimen sijasta

• rauhoitutaan kuuntelemaan ja säästetään omat keskustelut tilaisuuden ulkopuolelle

• kunnioitetaan tilaisuuden järjestäjiä myös esitysten välissä olemalla hiljaa

Pidetään huolta Rellun siisteydestä ja turvallisuudesta

• palautetaan ruokalassa astiat kärryyn ja jätetään ruokapöytä siistiksi

• jätetään ulkovaatteet ja reppu ruokalan ulkopuolelle

• pidetään käytävät ja kulkuväylät vapaina

• jätetään kulkuvälineet niille varatuille paikoille, jotta pelastustiet pysyvät vapaina

(opiskelijoiden autoille ja mautoille ei ole valitettavasti tilaa koulun sisäpihalla)

• tupakkatuotteiden ja muiden päihteiden käyttö on kielletty koulun alueella

Virkistytään välitunnilla

• hissi on vain henkilökunnan ja liikuntarajoitteisten käytössä

• käytetään aktiivisesti ja vastuullisesti välituntitoimintaan varattuja välineitä kuten pingispöytää ja muita pelejä

• pidetään huolta siitä, ettei kukaan jää yksin, ja tutustutaan ennakkoluulottomasti
Annetaan Rellu-hengen näkyä myös koulumme ulkopuolella!

Tekijänoikeuksista

Lähteiden käyttö kirjallisissa töissä 

Opiskelija laatii lukiossa monenlaisia kirjallisia töitä: aineita, esseitä, kirjoitelmia, referaatteja, kirja- tai elokuva-arvosteluita, portfolioita, esitelmiä ja tutkielmia. Usein kirjallisia töitä tuotetaan lähdemateriaalia käyttäen, joskus taas tekstin tulee olla täysin oma tuotos. Opettajan tehtävänannosta selviää, miten tehtävä suoritetaan. Lähteiden käytöstä säädetään tekijänoikeuslaissa (Tekijänoikeuslaki 8.7.1961/404). 

Siteeraus eli suora lainaus 

Tekijänoikeuslain mukaan on luvallista lainata sanatarkasti tekstiä julkistetusta teoksesta. Siteeraus merkitään selvästi lainausmerkkeihin ja myös lähde mainitaan. Siteeraamiselle pitää olla hyvä peruste, ja sitaatin täytyy kuulua kiinteästi aiheeseen. 

Referointi 

Lähdeteosta käytetään useimmiten referoimalla sen ajatuksia eli alkuperäistä tekstiä tiivistetään ja selostetaan omin sanoin. Myös tällainen lähteen käyttö on osoitettava lukijalle lähdeviitemerkinnöin. Internet-lähteet ilmoitetaan samoin. 

Kuvamateriaalit 

Tekijänoikeuslaki säätelee myös kaikenlaisten kuvien käyttöä, esimerkiksi valokuvien, piirroksien, kaavakuvien tai vaikkapa taulukoiden käyttöä. Niiden lainaamisen ehdot on tarkistettava lähdeteoksesta tapauskohtaisesti.  

Helpoimmin lainattavissa ovat Creative Commons -lisenssillä merkityt materiaalit, joita voi käyttää lisenssin sisällön mukaan (ks. Ulkoinen linkkihttp://creativecommons.fi ). 

Plagiointi 

Plagiointi tarkoittaa toisen ajatusten tai johtopäätösten käyttämistä omissa nimissään ilman, että lähdettä on mainittu, oli kyseessä sitten referointi tai suora lainaaminen. Tällainen teoksen käyttäminen on vilpillistä, lähteet on aina mainittava sovituilla tavoilla. Joko osittain tai kokonaan plagioitu työ hylätään. Plagioinnista on aina seurauksena myös kurinpidollisia toimia (esim. puhuttelu ja kurssin keskeytyminen). Suureessa osassa lukiossa tehtävissä töissä käytetään Turnitin-työkalua, joka tarkastaa plagioinnin automaattisesti.

Internet 

Samat tekijänoikeudelliset periaatteet koskevat myös Internet-lähteiden käyttöä. Internetistä ei ole luvallista lainata tai kopioida mitään ilman lähdetietojen ilmoittamista, joidenkin aineistojen käyttö voi olla kokonaan kiellettyä. 

Lähteet ja lisätietoa: Toikkanen, T. &Oksanen, V. 2011: Opettajan tekijänoikeusopas. Finn Lectura. Porvoo.

Ulkoinen linkkihttp://creativecommons.fi

Ulkoinen linkkihttp://creativecommons.org 

Ulkoinen linkkihttp://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1961/19610404