Siirry sisältöön
Käytämme sivustolla evästeitä. Jatkamalla hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja

Ohjaus

Ohjauksen tavoitteena on nuoren kouluyhteisöön integroituminen, hänen hyvinvointinsa ja opiskelun tukeminen ja jatko-opintoihin siirtyminen. Ohjausta annetaan lukio-opintoihin siirtymiseen, lukio-opintojen alkuvaiheeseen, lukio-opintojen ja ylioppilastutkinnon suorittamiseen sekä lukion jälkeisiin jatko-opintoihin ja työelämään. Koulutuksen järjestäjä tarjoaa ohjausta sitä tarvitsevalle opiskelijalle myös lukion suorittamisen jälkeen. Ohjausta on kuvattu tarkemmin seudullisessa ohjaussuunnitelmassa. Lukio-opintoihin siirryttäessä ohjauksessa tehdään yhteistyötä perusopetuksen kanssa. Lukio-opintojen alkuvaiheessa ohjaus keskittyy lukion eri käytänteiden ja toimintakulttuurin tuntemiseen, lukio-opinnoissa vaadittavien taitojen harjaannuttamiseen sekä lukio-opiskelijaksi ja lukioyhteisön jäseneksi kasvamiseen.

Opintojen edetessä ohjauksessa painottuu lukio-opintojen suunnitelmallinen eteenpäin vieminen, ylioppilastutkintoon valmistautuminen ja tutustuminen jatko-opintomahdollisuuksiin. Lukioaikana opiskelija saa ohjausta monipuolisesti eri toimijoilta. Henkilökohtaisen ohjauksen ja kaikilla oppitunneilla tapahtuvan opetuksen lisäksi opiskelijaa ohjataan koko ikäluokille pidettävissä infotilaisuuksissa, ryhmänohjaustuokioissa, viestinnällä ja tiedottamisella. Opiskelija ohjataan tarvittaessa erityisopettajalle tai opiskeluhuollon palveluihin.

Ohjaukseen osallistuvien tehtävät ja työnjako. Työnjakoa täsmennetään oppilaitoskohtaisessa opiskeluhuoltosuunnitelmassa.

Rehtori

- vastaa esteettömyydestä lukio-opintoihin siirryttäessä ja opiskelijavalinnasta

- koordinoi ja tukee ohjaustoimintaa

- tiedottaa lukio-opintoihin ja ylioppilastutkintoon liittyvistä säännöistä ja määräyksistä


Opinto-ohjaaja

- vastaa opinto-ohjauksen kokonaissuunnittelusta koulussa

- ohjaa ja auttaa opiskelusuunnitelman, ylioppilastutkintosuunnitelman, jatko-opinto- ja urasuunnitelman laatimisessa sekä ylioppilaskirjoituksiin ilmoittautumisessa

- ohjaa ja auttaa opintojaksovalintojen tekemisessä

- ohjaa ja auttaa henkilökohtaisen lukujärjestyksen laatimisessa

- organisoi jatko-opiskelupaikkoihin ja työelämään tutustumisia

- ohjaa nivelvaiheissa ja opiskelijan siirtyessä oppilaitoksesta toiseen

- tekee monialaista yhteistyötä opiskelijan hyvinvoinnin tukemiseksi

- osallistuu tarvittaessa opiskeluhuollon monialaisen asiantuntijaryhmän toimintaan


Ryhmänohjaaja

- on jäsenenä ryhmänohjaustiimissä, joka suunnittelee ja toteuttaa lukion oman vuositason ryhmänohjausta, tiimin toimintaa on kuvattu Tampereen seudun lukiokoulutuksen ohjaussuunnitelmassa

- on oman ohjausryhmänsä opiskelijoiden lähiohjaaja

- on ensisijainen yhdyshenkilö koulun ja huoltajien välillä

- perehdyttää uudet opiskelijat lukio-opintojen käytänteisiin

- on mukana ryhmäyttämässä omaa ohjausryhmäänsä lukio-opintojen alkaessa ja tukee ryhmänsä yhteisöllisyyttä myöhemminkin

- käy henkilökohtaiset keskustelut ohjausryhmänsä opiskelijoiden kanssa

- seuraa säännöllisesti ryhmänsä opiskelijoiden opintojen etenemistä, poissaoloja ja opiskelijan kokonaistilannetta sekä puuttuu asiaan tarvittaessa

- tekee säännöllistä yhteistyötä opinto-ohjaajan ja erityisopettajan kanssa

- pitää ryhmänohjaustuokioita, joita on kuvattu tarkemmin Tampereen seudun lukiokoulutuksen ohjaussuunnitelmassa

- tiedottaa ryhmällensä ajankohtaisista asioista

- osallistuu tarvittaessa opiskeluhuollon monialaisen asiantuntijaryhmän toimintaan


Aineenopettaja

- ohjaa ja auttaa opiskelijaa opettamansa aineen opiskelussa sekä auttaa häntä kehittämään oppimaan oppimisen taitojaan ja oppimisen valmiuksiaan

- seuraa ja merkitsee opiskelijan opintojakson aikaiset poissaolot ja tiedottaa niistä tarvittaessa ryhmänohjaajalle

- seuraa opiskelijan opintojen edistymistä omassa oppiaineessaan ja tiedottaa niistä tarvittaessa ryhmänohjaajalle

- tukee opiskelijoiden jatko-opintovalmiutta ja työelämätuntemusta oman oppiaineensa osalta

- osallistuu tarvittaessa opiskeluhuollon monialaisen asiantuntijaryhmän toimintaan


Erityisopettaja

- arvioi oppimisen ja opiskelun tuen tarpeen

- ohjaa ja opettaa opiskelijaa opiskelutaidoissa

- tekee luki-testit ja laatii tarvittaessa luki-lausunnon sekä mahdollisuuksien mukaan tekee muitakin opiskelijan oppimisvaikeuksiin liittyviä kartoituksia

- antaa lausunto- ja erityisjärjestelyohjausta lukioaikana ja yo-kirjoituksia varten

- tekee säännöllistä yhteistyötä opinto-ohjaajan, ryhmänohjaajien ja aineenopettajien kanssa

- osallistuu tarvittaessa opiskeluhuollon monialaisen asiantuntijaryhmän toimintaan