Siirry sisältöön
Käytämme sivustolla evästeitä. Jatkamalla hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja

Kotiväki

Halusimme koota tiiviiseen tietopakettiin tärkeimmät lukioasiat, joita juuri Teidän on huoltajina hyvä tietää. Toivottavasti tiedot auttavat koko perhettänne siinä, että voitte tukea nuoren lukiolaisen opiskelua parhaanne mukaan, yhdessä koulun kanssa.

Luokaton lukio - yleistä tietoa

Lukio-opiskelu on teoreettisempaa kuin opiskelu peruskoulussa, ja se vaatii lisäksi enemmän aikaa. Siksi on tärkeää, että heti lukion alussa omaksutaan tehokas opiskelutekniikka. Lukion työtavat ovat monipuolisia ja pääosin tuttuja jo peruskoulusta: opettajajohtoista luokkaopetusta, luennointia, keskustelua sekä työskentelyä yksittäin ja ryhmissä sekä yhä useammin myös etäopiskelua. Peruskouluun verrattuna kasvaa erityisesti itsenäisen työskentelyn osuus. Tärkeää on halu oppia ja tahto kehittää opiskelutaitoja.

Opiskelun ehdoton edellytys on tunneilla läsnäolo ja kurssikirjojen hankkiminen mahdollisimman pian kurssin alettua tai vaikka jo etukäteen. Muuten opiskelu on hankalaa. Kirjoja voi hankkia aivan hyvin käytettynäkin.

Oppitunnit Tampereen lukioissa ovat 75 minuutin pituisia. Jokaisen kurssin oppitunteja on kolme kertaa viikossa eli päivän aikana on korkeintaan viiden eri aineen oppitunti.

lyseon lukion tuntikaavio

Klo 12.45 - 13.15 on ryhmänohjausta, palavereja, infotilaisuuksia, tempauksia yms. Seuraa viikkotiedotetta ja Wilman viestintää.

Ruokailuvuoroja on päivittäin kolme: 10.50 - 11.30, 11.30 - 12.15 (joustavasti 25 minuuttia) ja 12.20 - 12.45.


Lukion aloitus ja eteneminen

Toiminnan organisoinnin vuoksi opiskelijat jaetaan ohjausryhmiin (eli luokkiin). Ohjausryhmällä on ryhmänohjaaja, joka vastaa luokanvalvojaa. Ensimmäinen lukuvuosi alkaa Rellussa pääosin ryhmittäin, valmiin lukujärjestyksen mukaisesti. Ensimmäisen jakson jälkeen opiskellaan pääsääntöisesti vaihtuvissa oppiaineryhmissä.

Lukion eteneminen

Lukuvuosi on jaettu viiteen jaksoon, joiden aikana opiskellaan lukion tarjoamia oppiaineita. Jokaisen jakson lopussa annetaan arvosanat tai suoritusmerkinnät, jotka näkyvät Wilman Opinnot-näytöllä. Opinnot-näytön oikeassa reunassa näkyy kurssikertymä, jota kannattaa seurata. Kursseja on lukion aikana valittava yhteensä vähintään 75, ylärajaa ei ole. Ensimmäisenä vuonna on hyvä kerryttää noin 30 kurssia ja toisena samoin, jolloin viimeiselle vuodelle jää maksimissaan 15 kurssia. Tämä tarkoittaa noin 6 kurssia jaksoa kohden.

Opinnoissa näkyvät merkinnät T ja K ovat merkkejä joko huolimattomuudesta tai ongelmista kurssin suorittamisen suhteen. T eli täydennettävä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että on poissaoloja selvittämättä tai tehtäviä palauttamatta. K eli keskeytetty tarkoittaa, että kurssi on käytävä kokonaan uudelleen. Opinnoissa ei tulisi olla toistuvasti T- ja K-merkintöjä. Uusintakokeessa opiskelijan on mahdollista uusia kurssikoe. Kokeen saa uusia, jos on saanut kurssista hylätyn arvosanan (4) tai on ollut sairaana kurssikoepäivänä. Jos opinnoissa on mielestäsi hälyttäviä merkkejä tai epäselviä kohtia, älä epäröi ottaa yhteyttä ryhmänohjaajaan. Suorituksista saa epävirallisen opintosuoritusotteet Wilman Tulosteista ja tarvittaessa virallisen todistuksen koulun toimistosta.


Jaksot

Lukuvuonna 2020 - 2021 jaksot ovat

1. jakso 11.8.2020 - 1.10.2020

2. jakso 2.10.2020 - 30.11.2020

3. jakso 1.12.2020 - 5.2.2021

4. jakso 8.2.2021 - 12.4.2021

5. jakso 13.4.2021 - 5.6.2021


Pakolliset ja valinnaiset kurssit

Lukion opinnot jaetaan kolmeen osaan: pakollisiin (47-51), syventäviin ja soveltaviin kursseihin. Syventävät kurssit ovat pääasiassa pakollisiin kursseihin välittömästi liittyviä jatkokursseja, ja niitä on opiskeltava vähintään 10. Sekä syventävät että soveltavat kurssit ovat valinnaisia. Ylioppilastutkinto pohjautuu sekä pakollisiin että valtakunnallisiin syventäviin kursseihin, eli ne on hyvä käydä ennen yo-kokeisiin osallistumista. Opiskelija suunnittelee opinto-ohjelmansa itse.

Opiskelija tekee ensimmäisen vuoden kolmen viimeisen jakson valinnat kakkosjakson päätteeksi opinto-ohjaajan, ryhmänohjaajan ja kotiväen avustuksella. Tässä vaiheessa ryhmät sekoittuvat ja lukion luokattomuus konkretisoituu. Opiskelija voi suorittaa lukion vähintään kahdessa, enintään neljässä vuodessa ilman poikkeuslupaa. Luokaton lukio antaa opiskelijalle mahdollisuuden tehdä yksilöllisiä ja joustavia valintoja, mutta hänellä on myös vastuu opiskelun etenemisestä.


Muualla suoritettavat opinnot

Osan kursseista voi erikseen sopimalla suorittaa opetukseen osallistumatta tai toisessa oppilaitoksessa. Tällaisia mahdollisuuksia tarjoavat mm. aikuislukio, erilaiset verkkokurssit, Tampereen kesäyliopisto ja Tampereen yliopisto.


Poissaolot ja myöhästyminen

Opiskelijan velvollisuus on osallistua oppitunneille. Erityisen tärkeää on läsnäolo kurssin ensimmäisellä oppitunnilla. Poissaolojen merkintä ja seuranta hoidetaan Wilmassa. Poissaolot on viipymättä selvitettävä. Huoltaja selvittää poissaolot sairaustapauksissa ja muissa terveydenhoitoon liittyvissä tai äkillisissä tilanteissa jälkikäteen Wilman tuntimerkinnät selvittämällä. Kolme poissaoloa samalta kurssilta on aina syy erityiseen seurantaan ja opettaja tiedottaa asiasta ryhmänohjaajalle. Pitkästä poissaolosta on ilmoitettava ryhmänohjaajalle viimeistään kolmantena poissaolopäivänä.

Runsaiden poissaolojen vuoksi kurssi voidaan keskeyttää. Tällaisessa tilanteessa opettajan on puhuteltava opiskelijaa ja kerrottava keskeyttämisuhasta. Ellei poissaoloselvityksiä ole saatu kurssikokeeseen mennessä, on kurssin opettajalla oikeus todeta kurssi keskeytyneeksi.

Kurssikokeesta saa olla poissa vain terveyden- tai sairaanhoitajan sekä lääkärin tms. antamalla todistuksella. Todistuksen voi hankkia esim. omalta terveysasemalta tai kouluterveydenhoitajalta. Opettaja ei myönnä lupaa kokeesta poissaoloon. Jos ei ole mahdollisuutta tai tarkoituksenmukaista hakeutua lääkäriin/terveydenhoitajalle, luvan myöntää huoltajan pyynnöstä rehtori tai apulaisrehtori. Sama käytäntö koskee myös uusintakuulusteluja.

Uusintakokeeseen osallistuminen edellyttää osallistumista opintosuunnitelmansa mukaiseen opetukseen myös uusintakoepäivän oppitunneilla.

Jos opiskelijalla on useissa aineissa paljon toistuvia poissaoloja, opinto-ohjaaja tai rehtori keskustelee poissaolon syistä opiskelijan ja tarvittaessa myös huoltajan kanssa. Jos poissaolot jatkuvat tämänkin jälkeen, opiskelijalta voidaan edellyttää huoltajan tai täysi-ikäisen opiskelijan oman poissaoloselvityksen sijasta lääkärintodistus tai vastaava asiakirja kaikista hänen poissaoloistaan.

Vapautuksen koulutyöstä jonkin muun syyn kuin sairauden vuoksi myöntää ryhmänohjaaja Wilmassa täytettävällä lomakkeella - päättöviikolle osuvalle poissaololle lupaa haetaan rehtorilta. Hakemukset tulee tehdä hyvissä ajoin - mieluiten heti, kun asia tulee tietoon.

Oppitunnit aloitetaan työjärjestyksen mukaisesti. Oppitunnilta myöhästyminen kirjataan aina Wilmaan.


Vanhempainillat

Vanhempainilloissa saa ajankohtaista tietoa opintovuoden tärkeimmistä asioista. Vanhempainilloissa tapaa ryhmänohjaajat, aineenopettajia, opinto-ohjaajan ja rehtorin. Kaikki mieltä askarruttavat kysymykset voi tuoda esille ja saada niihin heti vastauksen. Ryhmänohjaajia ja aineenopettajia on mahdollisuus tavata myös henkilökohtaisesti. TERVETULOA!

ke 2.9.2020 klo 18.00 18K -ryhmien vanhempainilta
ke 7.10.2020 klo 18.00 20-ryhmien vanhempainilta
ke 7.10.2020 klo 18.30 19K -ryhmien vanhempainilta
ke 11.11.2020 klo 18.00 18-ryhmien vanhempainilta (ei 18K-ryhmät)
ke 13.1.2021 klo 18.00 Lukioesittely yleis- ja Eurooppa-linjalle
to 14.1.2021 klo 18.00 Lukion esittelyilta IB-linjalle
ke 20.1.2021 klo 18.00 IB-ryhmien vanhempainilta
pe 12.2.2021 klo 18.00 Vanhojen tanssit 18 -ryhmien vanhemmille
ke 10.3.2021 klo 18.00 19-ryhmien vanhempainilta (ei 19K-ryhmät)


Vanhempainilloista lähetetään Wilmassa kutsu koteihin.


Kodin ja koulun välinen yhteydenpito

Yhteydenpito huoltajien ja koulun välillä tapahtuu kätevimmin Wilman kautta. Avainkoodi huoltajan wilma-tunnuksen luomiseksi lähetetään huoltajan sähköpostiin sen jälkeen kun opiskelija on täyttänyt hänen tietonsa Wilman lomakkeella. Uusien opiskelijoiden vanhemmille avainkoodit lähetetään keskitetysti elo-syyskuussa.

Huoltajat seuraavat Wilman kautta opiskelijan poissaoloja ja merkitsevät Wilmaan tiedon opiskelijan poissaolon syystä, hakevat opiskelijalle vapautusta koulunkäynnistä esim. lomamatkan vuoksi, viestivät opettajien kanssa ja lukevat koulun tiedotteita.

Ryhmänohjaaja on henkilö, joka tuntee ryhmässä olevat nuoret parhaiten, joten ryhmänohjaajaan kannattaa ottaa yhteyttä oman lapsen kouluasioissa, etenkin poissaloasioissa. Ryhmänohjaaja ottaa huoltajiin yhteyttä tarvittaessa. Huoltajien yhteystiedot on syytä pitää ajan tasalla Wilmassa tai viestittää muulla tavalla muutoksista koulun toimistoon.

Opinto-ohjaajalta saa tietoa koulun muista palveluista, kuten psykologin tai kuraattorin tapaamisesta sekä jatko-opintomahdollisuuksista.


Ohjeita Wilman toimintoihin

Ohjeita Wilman käyttöön löydät tästä linkistä

sekä ohjelmantoimittaja Visman sivuilta.