Siirry sisältöön
Käytämme sivustolla evästeitä. Jatkamalla hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja

2006-2007

Rehtorin lukuvuosikatsaus 2006–2007

Luvulla 75 on maaginen asema luokattomassa lukiossa. Se on kurssien minimimäärä, joka opiskelijan on suoritettava, jotta hän voi saada lukion päättötodistuksen. Kuluneen lukuvuoden aikana luku 75 on ollut jatkuvasti puheenaiheena, mutta aivan eri merkityksessä. Pyhä 45 minuutin pituinen oppitunti muuttui lukuvuoden alussa 75 minuutin mittaiseksi kaikissa Tampereen kaupungin ylläpitämissä lukioissa.

Miksi uuteen järjestelmään? Seuraammeko Tampereella vain valtakunnallista trendiä? Kokeilun tärkeimpänä syynä olivat pedagogiset lähtökohdat. 45 minuutin pituiset oppitunnit oli havaittu lukio-opetuksessa liian lyhyiksi ja toisaalta kaksoistunnit liian pitkiksi. 75 minuuttia on kompromissi. Koska tuntikaavioissa oli aikaisemmin myös kaksoistunteja, opettajat pitivät eripituisten opetustuokioiden suunnittelua työläänä. Nykyjärjestelmä ei tunne kaksoistunteja, vaan kaikkia aineita, myös taito- ja taideaineita, opetetaan samanpituisina 75 minuutin jaksoina.

Miten opettajat ja opiskelijat ovat kokeneet järjestelmään siirtymisen? Kuinka siirtymävaiheesta on selvitty? Tästä on keskusteltu avoimesti Internetissä Opit-palvelun keskustelupalstalla, ja lisäksi koulumme arviointityöryhmä on tutkinut uudistusta lukuvuoden aikana.

Opiskelijoiden ja opettajien (90%) mielestä uuteen järjestelmään on ollut helppo siirtyä. Lähes kaikki vastaajat (80%) vakuuttavat, että he eivät haluaisi palata enää vanhaan järjestelmään. Opiskelijat eivät pidä koulupäiviä raskaampina aikaisempiin verrattuina, eikä läksyjäkään tunnu tulevan entistä enemmän. Opiskelijoiden mielestä 75-minuuttiset oppitunnit sopivat hyvin kaikkiin oppiaineisiin.

Selvimmin kritiikin kohteeksi on tullut ruokatunnin pituus. Monet ovat toivoneet ruokailuun enemmän aikaa. Toisaalta koulupäivän pituuden lisäämiseen ei ole kaikilla valmiutta. Se, että ruokatunti katkaisee keskipäivän oppitunnin, ei ole kyselyn mukaan kuitenkaan ongelma opiskelijoille eikä opettajille.

Äidinkielen opettajat ovat kaivanneet vanhoja kaksoistunteja erityisesti aineiden kirjoittamiseen oppituntien aikana ja kirjallisuuskeskusteluihin. Samoin liikunnanopettajat ovat havainneet ongelmalliseksi välituntien määrän pienenemisen ja siitä aiheutuneen kiireen liikuntapaikkoihin siirryttäessä. Muiden aineiden opettajat ovat kokeneet uuden oppitunnin pituuden poikkeuksetta vain hyväksi asiaksi.

Lukuvuoden kokemusten valossa ei näytä olevan paluuta vanhoihin 45 minuutin opetustuokioihin. Näin siis 45 minuutin oppitunnit jäävät historiaan. Aika näyttää, siirrytäänkö tulevaisuudessa vieläkin pidempiin oppitunteihin.

Jokaisen lukuvuoden alussa opettajakunta ja rehtori valitsevat jonkin kehittämiskohteen tulevaksi lukuvuodeksi. Meillä pedagoginen suunnittelu- ja kehittämistyö keskittyi edellisen lukuvuoden tapaan uusien opetussuunnitelmien käyttöönottoon. Toisena painopistealueena oli tieto- ja viestintätekniikan kehittäminen ja hyväksikäyttö opetuksessa.

Lukiomme jokaisessa opetustilassa on ajanmukainen laitteisto: dokumenttikamera, datatykki, videonauhuri, dvd-soitin sekä asianmukainen äänentoistolaitteisto. Keväällä 2006 saatiin uudet tietokoneet, ja kuluneen lukuvuoden aikana niiden lukumäärä kasvoi. Klassillisen lukion opetusvälineet ovatkin täysin nykyhetken ja tulevaisuuden tarpeita vastaavat. Erityisen lisän antaa lukiorakennuksessa kiinteän verkon rinnalla toimiva langaton verkko, joka mahdollistaa joustavan kannettavien tietokoneiden käytön missä tahansa koulun tilassa. Tietokoneiden käyttö oppitunneilla onkin lisääntynyt roimasti. Langattomassa verkossa olevat tietokoneet ovat olleet varattuina lähes jokaisen oppitunnin ajan. Laitteita on käytetty erityisesti vieraiden kielten, reaaliaineiden ja äidinkielen oppitunneilla.

Verkkokurssien suorittaminen on pikkuhiljaa lisääntynyt seudullisen verkkokurssitarjonnan myötä. Kurssien laadintaan on osallistunut myös lukiomme opettajia: lehtori Annukka Suonio on laatinut englannin kielen kursseja, lehtori Jarkko Vilkkilä kreikan kielen kurssin ja lehtori Tuomas Salminen ortodoksisen uskonnon kurssin. Sähköisten oppimisalustojen käyttö on yleistynyt erityisesti kielten opiskelussa.

Opit-palvelun kautta opiskelijat, opettajat ja rehtori ovat voineet vaihtaa mielipiteitä kiinnostavista ajankohtaisista aiheista. Erityisesti keskustelua herättivät 75 minuutin oppitunnit ja ruokailu. Jokainen osallistui keskusteluun omalla nimellään. Tämä on varmaan osaltaan nostanut keskustelun tasoa, sillä lähes poikkeuksetta opiskelijoiden kommentit ja vastaukset ovat olleet hämmästyttävän asiallisia, kypsiä ja hyvin perusteltuja. Sähköisiä viestintävälineitä käyttäen olemme voineet lisätä kuluvan lukuvuoden aikana työyhteisön avoimuutta ja opiskelijoiden vaikutusmahdollisuuksia.

Lokakuussa lähti 22 opiskelijaa ystävyyskouluvierailulle Ranskaan. Mukana matkustivat lehtorit Terhi Rautio ja Airi Tikkanen. Vastaavasti helmikuussa saapui lukioomme Rooman ystävyyskoulusta 17 opiskelijaa ja kaksi opettajaa. Vapun jälkeen 8 opiskelijaamme osallistui Tammerkosken opiskelijoiden kanssa yhteiseen leirikouluun, joka pidettiin Espanjassa. Valvojina toimivat lehtorit Ilari Hannonen ja Kalle Kallioranta. On hienoa, että myös Klassillisen lukion opiskelijoita pääsi mukaan matkalle – yhteistyö naapurilukion kanssa toimii erinomaisesti tälläkin osa-alueella.

Lehtori Sinikka Salonen osallistui tammikuun puolessa välissä alkaneelle neljä viikkoa kestäneelle saksan kielen opettajien "Landeskundeseminar für Ortslehrkräfte an Sprachdiplomschulen" -seminaariin Saksassa, Kölnissä ja Göttingissä. Koulutuksen, matkat ja ylläpidon päivärahoineen kustansi Saksan liittotasavalta. Koulutus liittyi Sprachdiplom II -kokeen suorittamiseen. Heinrich Heinrichsen, Fachberater für Deutsch, kävi Helsingin Saksalaisesta koulusta pitämässä lukiossamme keskusteluharjoituksia. Oppitunneille osallistui myös muiden lukioiden opiskelijoita, joilla on tavoitteena kyseisen kielidiplomin suorittaminen.

Lukiomme entinen opiskelija Mari Vuorenmaa, MSc Sustainable Development, kävi pitämässä luentoja maantieteen ryhmissä aiheesta "Climate Change and Sustainable Living". Luennot liittyivät ilmaston muutokseen ja kestävään kehitykseen.

Aino Huilla, 04B, saavutti toisen palkinnon, 2500 euroa, Suomen Akatemian Viksu-tiedekilpailun kansallisessa sarjassa. Hänen tutkielmansa nimi oli "Modernismin piirteitä Eeva-Liisa Mannerin ja Pentti Saarikosken tuotannossa – kuva ja kuvakieli kahden eri vuosikymmenen suomalaisen modernistin läpimurtoteoksessa". Ohjaavana opettajana toimi lehtori Mikko Turunen. Aino sai myös tunnustusta Psykologianopettajien liitolta erinomaisista syksyn psykologian ylioppilaskokeen vastauksista. Hän sai psykologian kokeesta Suomen parhaan pistemäärän 42. Osallistujia oli valtakunnassa yhteensä 2650. Suomi-Amerikka Yhdistysten Liiton järjestämässä englanninkielen kirjoituskilpailussa hän sijoittui 3. sijalle.

Teemu Norrbacka, 05E, Lauri Sippola, 05E, ja Aino Huilla, 04B, palkittiin menestyksestä Suomi – Itävalta Yhdistyksen järjestämässä kirjoituskilpailussa. Teemu Norrbacka on saanut fysiikan harrastuneisuuden ansiosta tilaisuuden osallistua avaruusfysiikan kesäkouluun Moskovassa kesällä 2007.

Antti Aho, 04C, valittiin valtakunnallisessa biologiakilpailussa Biologian Olympialaisten Suomen joukkueen valmennusryhmään.

Kuluneena keväänä uudistui ylioppilaskoe. Terveystiedon koe oli ensimmäisen kerran mukana muiden reaaliaineiden kokeiden joukossa. Ylioppilastutkinnossa kaikille pakollinen äidinkielen koe sai kevään tutkintokerralla uudistuneen muotonsa. Se koostuu nyt tekstitaidon kokeesta ja esseekokeesta. Molemmista kokeista saadut pistemäärät laskettiin painokertoimineen yhteen, ja näin muokkautuivat äidinkielen kokeen lopulliset pistemäärät. Myös pitkän matematiikan koe uudistui. Kaksi viimeistä tehtävää olivat nyt selvästi vaativampia, ja niistä oli mahdollista saada 6 pisteen sijasta peräti 9 pistettä. Näin pitkä matematiikka sai reaalikokeiden tapaan omat jokeritehtävänsä.

Toukokuun lopussa julkaistiin Tampereen klassillisen koulun ja lukion kuoron laulama CD-levy, Campanula Est Hora, joka sisältää pop-musiikkia, tangoa ja joululauluja latinan kielellä. Kuoron johtajana toimi lehtori Anne Huhtala ja säestyksestä vastasi InTime-kvintetti. Levyn tuotti Tampereen Klassikot ry.

Kuluneeseen lukuvuoteen mahtui jälleen paljon tapahtumia ja uudistuksia. Onkin aika sulatella niitä kesäloman aikana. Lämpimät kiitokset kaikille opiskelijoille, heidän huoltajilleen, koulun koko henkilökunnalle ja kaikille yhteistyökumppaneille kuluneesta lukuvuodesta.

Kari Hanninen, rehtori