Siirry sisältöön
Käytämme sivustolla evästeitä. Jatkamalla hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja

Äidinkieli ja kirjallisuus

Pakollisia kursseja on viisi (ÄI1-ÄI5), valtakunnallisia syventäviä kursseja neljä (ÄI6 - ÄI9) ja koulukohtaisia syventäviä yksi (ÄI010).

Kurssien suoritusjärjestys:

Kurssit suositetaan numerojärjestyksessä. Syventävien kurssien suositeltu suoritusjärjestys käy ilmi ao. kurssin kuvauksesta. Koska äidinkielen ja kirjallisuuden kurssit teettävät paljon työtä,

kursseja ei kannata opiskella peräkkäisissä jaksoissa. Kevään abiturienttien on kuitenkin syytä opiskella viimeisenä lukuvuotenaan heti syksyn alussa ÄI5, 3. jaksossa ÄI6 ja 4. jaksossa ÄI9.

Kurssiarviointi:

Kurssiarvosana annetaan ensisijaisesti kirjoitelmien ja kirjallisen päättökokeen perusteella. Kurssiarvosanaan vaikuttavat myös mahdolliset suulliset tuotokset sekä tuntiaktiivisuus. Kurssit arvioidaan numeroin (4 - 10) lukuun ottamatta koulukohtaista syventävää kurssia ÄI10, josta saa suoritusmerkinnän (S). Kurssiarvosanaa voi korottaa kerran opetukseen osallistumatta.

Koulukohtainen syventävä kurssi ÄI10 Opiskeluvalmiuksien kurssi

Kurssin tavoitteena on, että opiskelijat hankkivat lukio-opiskelun edellyttämät opiskelutaidot ja kielitiedon. Kurssilla kerrataan keskeiset kielioppiasiat ja oikeakielisyyssäännöt äidinkielen ja vieraiden kielten opiskelun edistämiseksi. Harjoitellaan referaatin tekoa sekä opitaan opiskelemaan tehokkaasti.

Pakollinen kurssi ÄI01 Tekstit ja vuorovaikutus

Tekstilajit, lähdekritiikki, kuvan ja tekstin vuorovaikutus, moniäänisyys ja intertekstuaalisuus. Proosan analyysin käsitteet. Kaunokirjallisuudesta kirjoittaminen. Pilkut, alkukirjaimen valinta, yhdyssanat, lainausmerkkien käyttö ja muuta kielenhuoltoa ryhmän tarpeen mukaan.

Pakollinen kurssi ÄI02 Kieli, kulttuuri ja identiteetti

Kieli ja identiteetti. Kielen keinojen erittely. Aineiston pohjalta kirjoittaminen ja kirjoitusprosessin vaiheet. Pronominien ja verbien käyttö sekä muuta kielenhuoltoa ryhmän tarpeen mukaan.

Pakollinen kurssi ÄI03 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa

Opitaan draaman ja lyriikan analyysin peruskäsitteet. Eritellään ja tulkitaan runoja, näytelmiä ja novelleja. Luetaan Minna Canthin Anna Liisa, josta laaditaan kokeessa analyysi. Vierassanat, rektio ja sanajärjestys sekä muuta kielenhuoltoa ryhmän tarpeen mukaan.

Pakollinen kurssi ÄI04 Tekstit ja vaikuttaminen

Opitaan tarkastelemaan tekstejä ja niiden kieltä erityisesti vaikuttamisen näkökulmasta. Perehdytään argumentointiin ja retorisiin keinoihin. Opitaan analysoimaan ja tuottamaan argumentatiivisia tekstejä. Opetellaan käyttämään mediaa kriittisesti. Kielen- ja tyylinhuoltoa ryhmän tarpeen mukaan.

Pakollinen kurssi ÄI05 Teksti ja konteksti

Käsitellään länsimaisen ja kotimaisen kirjallisuuden vaiheita. Laaditaan essee ja vastausteksti. Kielenhuoltoa ryhmän tarpeiden mukaan.

Valinnainen kurssi ÄI06 Nykykulttuuri ja kertomukset

Tarkastellaan suomalaisen nykykulttuurin ilmiöitä erityisesti kertomusten ja kertomuksellisuuden näkökulmasta. Tutustutaan ajankohtaisiin teksteihin ja ilmiöihin ja syvennetään kerronnan ja ilmaisun keinojen erittelyä.

Valinnainen kurssi ÄI08 Kirjoittamistaitojen syventäminen

Kurssilla kerrataan hyvän esseen ominaisuudet ja kirjoittamisen työvaiheet: ideointi, suunnittelu, näkökulman, aineiston ja sisällön valinta, aineistoon viittaaminen, jäsentely, muokkaaminen, tyylin hionta, otsikointi ja kielen viimeistely. Opiskelijan kriittinen ja kulttuurinen lukutaito syvenee, ajattelutaito kehittyy ja kirjallinen ilmaisu kypsyy kohti lukion päättötason vaatimuksia. Tämä kurssi valmentaa ylioppilastutkinnon kirjoitustaidon kokeeseen.

Valinnainen kurssi ÄI09 Lukutaitojen syventäminen

Opiskelija harjaantuu kirjoittamaan analyyttisiä ja selkeitä lukutaidon vastaustekstejä. Kurssilla harjoitellaan mm. argumentoivan ja kaunokirjallisen tekstin analysointia ja kerrataan siinä tarvittavia käsitteitä. Tämä kurssi valmentaa ylioppilastutkinnon lukutaidon kokeeseen.