Siirry sisältöön

Puistokoulu

Esittely

Muutoksia tulossa!

1.8.2019 alkaen Puistokoulu muuttuu. Sairaalankadun toimipiste siirtyy Sammon koulun alaisuuteen. Uuteen Puistokouluun kuuluvat Kalevanpuiston koulutalo, Koivikkopuiston koulutalo, Saukonpuiston koulutalo ja Varsapuiston koulutalo.

Kotisivuja uudistetaan.

Puistokoulu on Tampereen kaupungin ylläpitämä erityisopetusta antava koulu. Kaikilla oppilailla on erityisen tuen päätös, suurimmalla osalla pidennetty 11-vuotinen oppivelvollisuus.

Koulu toimii neljässä kiinteistössä: Kalevanpuiston koulutalo (Lemminkäisenkatu 14), Koivikkopuiston koulutalo (Sairaalakoulu, Q2 Vieritie 10), Saukonpuiston koulutalo (Kaupinkatu 30) ja Varsapuiston koulutalo.

Koulussa toimii 11 kielellisten vaikeuksien ryhmää, 7 laaja-alaisten oppimisvaikeuksien ryhmää, 5 TEACCH-opetuksen ryhmää sekä 4 toiminta-alueopetuksen ryhmää. Nämä erilaiset opetusryhmät esitellään tarkemmin kummankin kiinteistön kohdalla.

Opetuksesta vastaavat erityisluokanopettajat, myös yläkoulun vuosiluokilla 7-9. Heidän lisäkseen luokissa työskentelee oppilaiden tuen tarpeista riippuen 1-4 koulunkäynnin ohjaajaa.

Koulu toimii kiinteässä yhteistyössä kodin, Tampereen muun erityisopetuksen, lähialueen yleisopetuksen koulujen, vammaisjärjestöjen, terapeuttien sekä TAYS:n kanssa.


Kalevanpuiston koulutalo

Kalevanpuiston koulutalossa opiskelee 74 oppilasta 11:ssä luokassa. Oppilailla on pidennetty 11-vuotinen oppivelvollisuus. Opetusta tarjotaan kaksivuotisena esiopetuksena ja vuosiluokilla 1-9. Kaikille oppilaille laaditaan vuosittain HOJKS eli henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma, jossa asetetaan yksilölliset tavoitteet opiskelun etenemiselle. Kalevanpuiston koulutalossa oppilaat opiskelevat tuen tarpeensa mukaisesti erityyppistä tukea tarjoavissa ryhmissä. Nämä ryhmät ovat: laaja-alaisten oppimisvaikeuksien ryhmät, TEACCH- opetusmenetelmää käyttävät ryhmät sekä toiminta-alueittain suunnitellun opetussuunnitelman ryhmät.

Kalevanpuiston koulutalossa on kaksi laaja-alaisten oppimisvaikeuksien ryhmää. Oppilaat ovat lapsia ja nuoria, joilla on suuria oppimisen ja ymmärtämisen vaikeuksia (mm. kehitysvamma, autismi) ja jotka tarvitsevat erityistä tukea oppimiseen, käyttäytymiseen ja elämänhallintaan. Oppilaiden kaikki oppiaineet on yksilöllistetty. Opetusryhmän koko on enintään kahdeksan oppilasta. Oppilaiden tukena ryhmissä työskentelee kolme koulunkäynnin ohjaajaa.

Kalevanpuiston koulutalossa käytetään viidessä ryhmässä TEACCH-opetusmenetelmää. Nämä ryhmät on tarkoitettu paljon tukea tarvitseville autistisille oppilaille, jotka tarvitsevat erityistä tukea kommunikointiin ja vuorovaikutukseen sekä oppimiseen, käyttäytymiseen ja elämänhallintaan. Oppilaiden kaikki oppiaineet on yksilöllistetty. Opetusryhmän koko on enintään kuusi oppilasta. Oppilaiden tukena ryhmissä työskentelee kolme tai neljä koulunkäynnin ohjaajaa.

Kalevanpuiston koulutalossa toimii neljä ryhmää, joissa oppilaiden opetus on suunniteltu toiminta-alueittain, ei oppiaineittain. Nämä ryhmät on tarkoitettu vaikeimmin kehitysvammaisille, monet oppilaat ovat myös monivammaisia. Oppilaat tarvitsevat erityistä tukea päivittäisten toimien suorittamiseen, oman toiminnan ohjaukseen, kommunikaatioon, vuorovaikutukseen, motoriikkaan sekä sosiaalisten tilanteiden ja käyttäytymisen hallintaan. Opetusryhmän koko on enintään kuusi oppilasta. Oppilaiden tukena ryhmissä työskentelee kolme koulunkäynnin ohjaajaa.

Puistokoulu, Kalevanpuiston koulutalo
puhelin rehtori: 040 571 1465
puhelin apulaisrehtori: 050 345 0714
33870 Tampere

Esiasteen opetuksen ja vuosiluokkien 1–10 erityiskoulu
rehtori: Tuila Saarentaus
apulaisrehtori: Maija Loukonen

  • Esteetön pysäköinti
  • Esteetön wc

Puistokoulu, Koivikkopuiston koulutalo
33520 Tampere

perusopetuksen sairaalakoulu
rehtori: Tuila Saarentaus


Puistokoulu, Saukonpuiston koulutalo
33500 Tampere

1. - 10. vuosiluokkien erityiskoulu
rehtori: Tuila SaarentausSaukonpuiston koulutalo

Saukonpuiston koulutalo on vuosiluokkien 5-9 luokkamuotoista ja 7-9 yksilöllistä erityistä tukea antava yhtenäiskoulu, joka sijaitsee Kalevan kaupunginosassa, osoitteessa Kaupinkatu 30. Saukonpuiston koulutalon oppilaaksiottoalue on koko Tampere. Oppilaaksi otetaan oman kunnan oppilaiden lisäksi erikoissairaanhoidon avohoidon asiakkaita Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueelta.

Koivikkopuiston koulutalo

Koivikkopuiston koulutalo on Tampereen kaupungin ylläpitämä Tampereen yliopistollisen sairaalan vastuualueen kuntia palveleva sairaalakoulu. Koivikkopuiston koulutalo sijaitsee Q-rakennuksessa Taysin kampuksella Tampereella. Sairaalakoulun oppilaat ovat Tampereen yliopistollisen sairaalan (Tays) lastenpsykiatrian ja lastentautien yksiköiden, nuorisopsykiatrian tehostetun avohoidon yksikön ja Taysin muiden osastojen esi- ja perusopetusikäiset oppilaat (0-9.lk).

Puistokoulun arvot

Puistokoulun ilmapiiri on avoin, turvallinen ja luottamuksellinen.

Puistokoulu pyrkii kasvattamaan oppilaistaan omatoimisia, itseensä myönteisesti ja realistisesti suhtautuvia sekä mahdollisimman itsenäisiä yhteiskunnan jäseniä.

Puistokoulussa opetellaan vuorovaikutustaitoja sekä toisen huomioimista läpi kouluiän.

Oppilaita kannustetaan vastuullisuuteen. He osallistuvat kouluyhteisön toimintaan edellytystensä mukaan.

Puistokoulun toimintakulttuurissa korostuu kaikkien koulun aikuisten osallistuminen kasvatustyöhön.