Siirry sisältöön

Tukea oppilaalle

Erityisopetus

Kaukajärven koulun oppilaat voivat saada osa-aikaista erityisopetusta. Oppimisvaikeudet vieraissa kielissä, matematiikassa ja äidinkielessä ovat yleensä tärkeimmät syyt. Opetusta annetaan joko pienryhmässä tai samanaikaisopetuksena omassa luokassa. Yhteistyö opettavan opettajan kanssa on tiivistä. Oppilas voi saada erityisopetusta omasta ja/tai huoltajien pyynnöstä tai opettajan aloitteesta. Tarpeen mukaan voidaan neuvotella myös henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman laatimisesta.

Erityisopettaja (1-6)
Titta Helenius
puhelin 040 800 7221
sähköposti [email protected]

Erityisopettaja (1-6)
Irene Norvasto
sähköposti [email protected]

Erityisopettaja (7-9)
Sointu Perähuhta
sähköposti [email protected]

Erityisopettaja (7-9)
Kristiina Kyden
sähköposti [email protected]

Kouluterveydenhoito

Kouluterveydenhoitaja on tavattavissa joka arkipäivä ilman ajanvarausta klo 11.00 -12.00, osoite: Juvankatu 13, 33710 Tampere.

Muina aikoina vastaanotolle pääsevät vain äkillisesti sairastuneet oppilaat opettajan luvalla. Koululääkärin vastaanotolle pääsee terveydenhoitajan ajanvarauksen kautta.

Ota yhteyttä kouluterveydenhuoltoon, jos olet huolissasi jostakin lapsesi terveyteen liittyvästä asiasta esim. kasvun ja kehityksen pulmat, painon hallinta, näkö, kuulo, mielenterveysasiat, päihteet, poissaolot tai muut ongelmat terveydentilassa tai koulunkäynnissä. Kun oppilas on sairas, hänen ei pidä tulla kouluun. Kesken koulupäivän sairastunut oppilas saa opettajalta tai terveydenhoitajalta luvan lähteä kotiin. Äkillisesti sairastuneen alle 10-vuotiaan oppilaan vanhempi saa tarvittaessa todistuksen työnantajalleen terveydenhoitajalta. Kuumeisen infektion jälkeen kotona on syytä olla vielä yksi kuumeeton toipumispäivä.

Vapaa-ajalla tapahtuneessatapaturmassa tai äkillisessä sairastapauksessa ota yhteys terveyspalveluiden neuvontaan (ajanvaraus joka päivä klo 7-22, puh. 03 10023).

Koulutapaturma on koulumatkalla tai kouluaikana sattunut tapaturma. Ensiavusta huolehtinut henkilö ilmoittaa tapaturmasta oppilaan huoltajalle. Tarvittaessa oppilas ohjataan hoitoon alueen terveysasemalle tai Ensiapu Acutaan. Koulutapaturmista täytetään koulutapaturmalähete, joka on edellytys korvausten saamiseksi. Huoltajan käyttäessä omatoimisesti yksityisiä sairaanhoitopalveluja kustannuksia ei korvata.

Kouluterveydenhoitaja
Taina Nissinen
puhelin +358408062236
sähköposti [email protected]

Hammashoito

Oppilaiden hammashoidosta vastaa Kaukajärven hammashoitola Kaukajärven liikekeskuksessa Hammashoidon keskitetty ajanvaraus puh. 565 701 00 arkisin klo 8.00 – 17.00.

Koulukuraattori ja -psykologi

Koulukuraattori
Janne Hakola
puhelin +358505428419
sähköposti [email protected]

Koulupsykologi
Mari Melkinen
puhelin +358504012478
sähköposti [email protected]

Kouluvalmentaja

Koululla toteutettavan nuorisotyön tavoitteena on tukea nuoren kasvua, kehitystä ja oppimista matalan kynnyksen toiminnalla. Tärkeä osa koulunuorisotyötä on koulun yhteisöllisyyden ja viihtyvyyden edistäminen, oppilaiden osallisuuden mahdollistaminen sekä nuorten kokonaisvaltainen tukeminen. Työtä toteutetaan yhteistyössä koulun henkilökunnan, oppilaiden ja heidän huoltajiensa kanssa.

Kouluvalmentaja on tavattavissa Kaukajärven koululla koulupäivien aikana. Kouluvalmentajan tavoittaa myös puhelimitse, sähköpostilla tai Wilma-viestillä.

Kouluvalmentaja
Nina Lehtinen
puhelin 040 140 8039
sähköposti [email protected]

Perhepiste Nopea

Oppilashuolto

Oppilashuollon tavoitteena on edistää oppilaan oppimista, terveyttä ja hyvinvointia sekä oppilaiden ja huoltajien osallisuutta. Oppilashuoltotyössä ehkäistään ongelmien syntymistä ja turvataan varhainen tuki sitä tarvitseville.

Pedagoginen oppilashuolto ja pedagoginen tuki kuuluvat kaikille oppilaille. Pedagogisen tuen tarvetta koordinoi koulussa pedagogisen tuen tiimi. Oppimisen tuki on koulun opetushenkilöstön antamaa yksilöllistä tukea lapselle tai nuorelle (esim. tukiopetus, osa-aikainen erityisopetus). Oppimisen kolmiportaisella tuella (yleinen, tehostettu ja erityinen tuki) edistetään oppimista ja tuetaan oppilaan opiskelua. Yksittäisen oppilaan tuen tarpeen arviointiin, suunnitteluun ja toteutukseen osallistuvat oppilas, huoltajat, koulun opetushenkilöstö ja tarvittaessa pedagogisen tuen tiimin jäsenet sekä oppilashuollon asiantuntijat.

Mikäli yksittäinen oppilas tarvitsee oppilashuollollista apua, voidaan tarpeen selvittämiseksi ja palvelujen järjestämiseksi koota monialainen asiantuntijaryhmä. Yksilökohtaista oppilashuoltoa ovat koulukuraattorin, koulupsykologin ja kouluterveydenhuollon palvelut, jotka ovat vapaaehtoisia.