Siirry sisältöön

Painotukset ja valinnat

Valinnaisaineet 4.-6. -luokilla

Valinnaisainekurssitarjonta suunnitellaan yhteistyössä oppilaiden kanssa lukuvuosittain. Valinnaisaineen laajuus 1 vvt vuosiluokilla 4-6. Lukuvuonna 2021-2022 opetus toteutetaan 2 vuosiviikkotuntia viikossa joko syys- tai kevätlukukaudella keskiviikkoisin klo 12.30-14.00. Poikkeuksena digi- ja kirjastoagentit. Heillä on yksi vuosiviikkotunti läpi koko lukuvuoden (klo 12.30-13.15).

Kaikkia valinnaisaineita tarjotaan ikäintegroidusti yleis- ja erityisopetuksen oppilaille vuosiluokille 4-6. Tavoitteet ja sisällöt ovat oppilaiden henkilökohtaiset opetuksen järjestämisen suunnitelmat huomioiden kaikille vuosiluokille samat.

Valinnaisaineiden hyväksytyssä arvioinnissa painotetaan tietojen ja taitojen lisäksi erityisesti asennetta, innokkuutta sekä aktiivista osallistumista yhdessä tekemiseen.

Valinnaisaineen valitseminen tehdään Wilmassa. Katso tarkempi ohje alla olevasta liitetiedostosta:


Kielitarjonta

Perusopetuksen kieliohjelman mukaan oppilaat voivat opiskella kahta vierasta kieltä peruskoulun alaluokilla. A1-kielen ja vapaaehtoisen A2-kielen opiskelussa pyritään saman tasoiseen kielen hallintaan 6. vuosiluokan loppuun mennessä.

Oman koulun A1-kielet:

englanti, saksa ja kiina (Annalan koulu)

Koulupolun A1-kielet, muut kuin oman koulun tarjonta

ranska (Kaukajärven koulu)

Oman koulun A2-kielet:

englanti ja saksa

Koulupolun A2-kielet, muut kuin oman koulun tarjonta

saksa (Kaukajärven koulu)


Kielivalinnat lukuvuonna 2021-2022

Esikoululaiset

A1-kielen opiskelu alkaa ensimmäisellä luokalla. Vierasta kieltä opiskellaan 1. ja 2. luokalla 1 tunti viikossa ja opetus jatkaa esiopetuksen Kikatus-tunneilta tuttua mallia eli kieltä opitaan toiminnallisia ja suulliseen kielitaitoon rohkaisevia, leikkiin perustuvia työtapoja käyttäen.

Kielivalinta tehdään Wilmasta löytyvän kielivalintalomakkeen kautta 14.3. - 3.4.2022.

2.-luokkalaiset

2. luokkalaiset valitsevat halutessaan 3. luokalla alkavan vapaaehtoisen A2-kielen keväällä 2022. Jos A1-kieli on muu kuin englanti, 2. luokkalaiset valitsevat englannin alkamaan 3. luokalla.

Kielivalinta tehdään Wilmasta löytyvän kielivalintalomakkeen kautta 7.-27.2.2022. Hakulomake löytyy Wilman Hakemukset ja päätökset -välilehdeltä.