Siirry sisältöön

Kaksikielinen esi- ja perusopetus

Toimintavuonna 2022–2023 kaksikielistä esiopetusta järjestetään 2016 syntyneille lapsille.

Hakeminen tapahtuu alla olevalla lomakkeella.


Ulkoinen linkkiKaksikieliseen esiopetukseen ilmoittautuminen


Enrollment for English, German, French or Swedish language preschool education.

Kaksikielisellä opetuksella pyritään saavuttamaan hyvä ja monipuolinen kielitaito sekä koulun opetuskielessä (suomi) että kohdekielessä (englanti, ranska tai saksa). Tavoitteeseen pyritään järjestämällä äidinkielen ja kirjallisuuden sekä kohdekielen tuntien lisäksi eri oppiaineiden opetusta kummallakin kielellä ja hyödyntämällä molempia kieliä koulun arjessa myös opetuksen ulkopuolella. Kaikissa oppiaineissa tulee saavuttaa valtakunnallisen perusopetuksen opetussuunnitelman tavoitteet.

Kaksikielinen opetus on tarkoitettu äidinkieleltään sekä suomenkielisille että vieraskielisille oppilaille. Oppilaiksi voivat myös hakeutua ulkomailta siirtyvien perheiden lapset, jotka puhuvat koulussa opetettavaa kohdekieltä. Heille opetusmuoto tarjoaa mahdollisuuden jatkaa opintojaan kyseisellä kielellä.

Kuva: Oppilaat lautapelin ääressä

Opiskelu

Kohdekieltä (englanti, ranska tai saksa) opiskellaan oppiaineena ensimmäiseltä luokalta lähtien. Kohdekieli on samalla oppilaan A1-kieli. Lukemaan ja kirjoittamaan opetellaan ensimmäisten kouluvuosien aikana sekä suomen kielellä että kohdekielellä. Tampereella kaksikielisessä opetuksessa kohdekielen tunteja on enemmän kuin A1-kielen oppitunteja perusopetuksessa yleensä. Kaksikielinen opetus heijastuu koko koulun toimintakulttuuriin.

Kuva: Opettaja ja oppilas

Koulun opetussuunnitelmassa määritellään tarkemmin, miltä osin opetus toteutetaan kohdekielellä ja miltä osin äidinkielellä. Kaksikielinen opetus tulee järjestää niin, että kaikki oppilaat voivat saavuttaa perusopetuksen aikana jatko-opintokelpoisuuden toisen asteen opetukseen. Tämän vuoksi suomenkielisen opetuksen osuus kasvaa yhdeksännelle luokalle tultaessa.

Tampereen kansainvälisen koulun (Fista) opetussuunnitelma poikkeaa muusta kaksikielisestä opetuksesta.


Hakeminen

Kaksikieliseen perusopetukseen hakeudutaan samalla tavoin kuin suomenkieliseen perusopetukseen. Oppilaat ilmoittautuvat ensimmäiselle luokalle sen vuoden tammikuussa, jolloin aloittavat koulunkäynnin. Ilmoittautumisesta tiedotetaan vuoden alussa kaupungin verkkosivuilla, tiedotusvälineissä ja suoraan koteihin.

Kaksikieliseen opetukseen hakeutuville oppilaille järjestetään soveltuvuuskoe. Ulkomailta muuttavien kaksikieliseen perusopetukseen pyrkivien tulee ottaa yhteyttä suoraan siihen kouluun, johon oppilas on hakeutumassa.


Kaksikielistä perusopetusta antavat koulut