Siirry sisältöön

Leiritoimintana toteutettavan ympärivuorokautisen lyhytaikaishoidon hankinta

Tampereen kaupungin avo- ja asumispalvelujen psykososiaalisen tuen palvelulinja, lasten, nuorten ja perheiden palvelulinja sekä ikäihmisten palvelulinja kilpailuttivat yhdessä leiritoimintana toteutettavan ympärivuorokautisen lyhytaikaishoidon hankinnan pienhankintana vuoden 2019 lopussa (TRE:6945/02.07.01/2019).

Hankinnan kohteena ovat leiritoimintana toteutettavan ympärivuorokautisen lyhytaikaishoidon palvelut alle 18-vuotiaille ja yli 18-vuotiaille. Molemmat hankinnan kohteet pitävät sisällään kaksi maksuluokkaa.

Hankinta toteutettiin sähköisellä hankintamenettelyllä, joka on kestonsa ajan avoin kaikille tarjouspyynnön vaatimukset täyttäville palveluntuottajille. Kaikki tarjouspyynnön mukaiset tarjoukset täyttävät palveluntuottajat valittiin hankinnan perustamisvaiheessa mukaan hankintamenettelyyn ja heidän kanssaan tehtiin sopimukset. Valitut palveluntuottajat muodostavat palveluntuottajarekisterin, jossa palveluntuottajat on lueteltu vertailun mukaisessa järjestyksessä.

Sopimuskauden aikana tilaaja voi tarvittaessa avata menettelyn uudestaan, jolloin tarjoaja, joka ei ole jättänyt tarjousta tai ei ole tullut valituksi hankintamenettelyn perustamisvaiheessa, voi päästä mukaan menettelyyn sen uudelleen avaamisen yhteydessä. Myös menettelyn perustamisvaiheessa mukaan tulleet palveluntuottajat voivat jättää uuden tarjouksen tässä vaiheessa. Palveluntuottajarekisteri päivitetään aina menettelyn avaamisen yhteydessä. Menettelyn avaamisesta ilmoitetaan tietopyynnöllä osoitteessa Ulkoinen linkkiwww.hankintailmoitukset.fi .

Hankintamenettelyn perustamisvaiheessa mukaan tulevien palveluntuottajien osalta sopimuskausi on alkanut 13.1.2020. Sopimuskausi päättyy kaikkien sopijapuolten osalta samaan aikaan 31.12.2021 riippumatta sopimuskauden ajankohdasta.