Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Opiskelijahuolto

Opiskelijahuoltoa ovat opiskelijoille tarjottavat psykologi- ja kuraattoripalvelut. Opiskelijana voit ottaa yhteyttä oppilaitoksesi psykologiin tai kuraattoriin mieltäsi painavissa asioissa, kuten esimerkiksi opiskeluun, mielialaan ja ihmissuhteisiin liittyvissä ongelmissa.

Toisen asteen opiskelijahuollon kesäpäivystys

Toisen asteen koulutuksen psykologit ja kuraattorit ovat tavoitettavissa rajatusti myös kesän ajan. Juhannuksen jälkeen toimii puhelinpäivystys, joka on toiminnassa pääsääntöisesti ma-to klo 12-14 heinäkuun loppuun saakka. Alla olevasta aikataulusta näet kunkin viikon päivystysajat ja -numerot. Puhelinpäivystyksessä annetaan apua ja neuvoja ja ohjataan eteenpäin mm. mielenterveysasioissa ja elämänhallinnan pulmissa. Vastaajina on eri oppilaitosten kuraattoreita ja psykologeja.

Vko 26 ma 22.6. ja ke 24.6. p. 040 868 7566; ti 23.6. ja to 25.6. p. 044 486 3834

Vko 27 ma 29.6. ja ke 1.7. p. 040 800 4546, ti 30.6. ja to 2.7. p. 040 801 6383

Vko 28 ma 6.7. ja ke 8.7. p. 044 486 3835; ti 7.7. ja to 9.7. p. 040 800 4270

Vko 29 ti 14.7. ja ke 15.7. p. 040 671 7462

Vko 30 ma 20.7. ja to 23.7. p. 041 730 0854; ti 21.7. ja ke 22.7. p. 040 671 7462

Vko 31 ma 27.7. ja ke 29.7. p. 041 730 0854

Lisäksi voit kysyä mieltäsi painavista asioista anonyymisti opiskeluhuollon chatissa, joka palvelee kesän ajan ma ja ke klo 12-16 tällä sivulla. (Chat ei ole toiminnassa 19.6., 17.7., 24.7. ja 29.7.)

Täältä löydät myös linkit podcast-jaksoihin ja opiskeluhuollon Instagram-tilille.

Olethan matalalla kynnyksellä meihin yhteydessä myös kesällä!


Tampereen kaupungin toisen asteen opiskeluhuollon somekanavat

Mielentila – Tampereen kaupungin opiskeluhuollon podcast

Podcastissa Tampereen kaupungin työntekijät puhuvat aiheista, jotka tulevat nuorten kanssa työskennellessä esille. Tarkoituksena on tuoda psykologista tietämystä arkeen ja madaltaa kynnystä puhua elämän vaikeista aiheista. Kuuntele podcastin pitäjien esittelyt jaksosta 1 (psykologit Johanna Hämäläinen, Anssi Tikkanen ja Jaana Ruokonen Tampereen kaupungin opiskeluhuollosta).

Lähetä sähköpostia tai palautetta podcastista
Koulupsykologi
Anssi Tikkanen
sähköposti [email protected]

Instagram

Ota seurantaan toisen asteen kuraattorien ja psykologien Instagram. Tilillä muun muassa ajankohtaista tietoa hyvinvoinnista ja erilaisia kilpailuja.

Opiskeluhuollon chat

Toisen asteen opiskeluhuollon chat on auki keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 12–16. Chatissa voit kysyä kuraattorilta tai psykologilta mieltäsi askarruttavista asioista. Chat löytyy tältä samalta sivulta.


Psykologi- ja kuraattoripalvelut

Opiskelijahuollon tavoite on edistää ja ylläpitää opiskelijan hyvää oppimista, psyykkistä ja fyysistä terveyttä sekä sosiaalista hyvinvointia ja lisätä oppilaitosyhteisössä niiden edellytyksiä.

Opiskelijahuolto on ensisijaisesti ennaltaehkäisevää, koko oppilaitosyhteisöä tukevaa yhteisöllistä toimintaa. Lisäksi opiskelijoilla on oikeus yksilökohtaiseen opiskelijahuoltoon.

Opiskelijahuolto on osa laajempaa opiskeluhuoltoa, johon sisältyvät opiskelijahuollon psykologi- ja kuraattoripalvelujen lisäksi koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut.

Opiskeluhuoltoa säätelee 1.8.2014 voimaan tullut oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) sekä useat koulutusta, opetusta ja sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja säätelevät lait.

Psykologi

Opiskelijahuollossa psykologin työn tavoitteena on edistää niin yksittäisen opiskelijan kuin koko oppilaitosyhteisön hyvinvointia ja turvallisuutta sekä myönteistä opiskeluilmapiiriä.

Psykologi ohjaa, neuvoo ja tukee opiskelijoita hyvinvointiin, opiskeluun ja elämäntilanteeseen liittyvissä asioissa. Tavoitteena on tukea opiskelijoiden myönteistä nuoruusiän kehitystä, toimintakykyä ja mielenterveyttä.

Psykologi tarjoaa konsultaatiopalvelua opettajille ja muulle henkilöstölle ja tekee yhteistyötä kotien ja muiden tarvittavien verkostojen kanssa.

Psykologin asiakastyön periaatteita ovat luottamuksellisuus, vapaaehtoisuus ja opiskelijalähtöinen yhteistyö sekä maksuttomuus.

Psykologiin voi olla yhteydessä esimerkiksi mielialaan, väsymykseen, stressiin tai jännitykseen liittyvissä asioissa, mieltä painavien tai opiskelua haittaavien asioiden vuoksi, kun oma kasvu ja kehitys huolestuttavat, ja kriisitilanteissa, kun ihmissuhteet tai tulevaisuudensuunnitelmat mietityttävät.

Kuraattori

Kuraattorin työskentely painottuu ohjaukseen ja neuvontaan. Tavallisesti käynnit ovat yksilökäyntejä, mutta myös perhekäyntejä ja verkostoneuvotteluja on mahdollista järjestää. Käynneillä kartoitetaan opiskelijan elämäntilannetta ja tuen tarvetta sekä tarpeen mukaan opiskelija ohjataan jatkotutkimuksiin ja –hoitoon sekä muiden palveluiden piiriin. Kuraattori toimii yhteistyössä oppilaitoksen henkilöstön, opiskelijoiden huoltajien sekä yhteistyötahojen kanssa. Kuraattori tekee myös kriisityötä sekä yhteisöllistä opiskeluhuoltotyötä.

Kuraattori auttaa opiskelijoita moniin erilaisiin elämäntilanteisiin liittyvissä asioissa. Opiskeluun liittyviä tavallisia pulmia on muun muassa motivaatio-ongelmat ja poissaolot. Opiskelija voi kohdata ristiriitoja ihmissuhteissaan, esimerkiksi vanhempien tai ystävien kanssa, tai kokee tarvitsevansa tukea päihteidenkäytön vähentämiseksi. Kuraattori auttaa opiskelijoita myös itsenäistymiseen, toimeentuloon ja asuntoasioihin liittyvissä kysymyksissä.

Opiskelijat voivat hakeutua kuraattorille ottamalla itse yhteyttä tai ohjautua oppilaitoksen henkilöstön, lähipiirin tai yhteistyötahojen kautta. Käynnit ovat maksuttomia, luottamuksellisia ja vapaaehtoisia.


Opiskeluterveydenhuolto

Opiskeluterveydenhuolto huolehtii Tampereella sijaitsevien toisen asteen ammatillisten oppilaitosten, lukioiden ja ammattikorkeakoulujen opiskelijoiden terveydestä.