Siirry sisältöön
Käytämme sivustolla evästeitä. Jatkamalla hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Fysiikka ja kemia

Fysiikka

Pakolliset opintojaksot

 • zFY1 Fysiikka luonnontieteenä (OPS2016)
 • FY1 Fysiikka luonnontieteenä (1 op) (OPS2021)
 • FY2 Fysiikka, ympäristö ja yhteiskunta (1 op) (OPS2021)

Huom. Opintojaksot korvaavat toisensa siten, että zFY1 = FY1 + FY2. Uudet opiskelijat voivat suorittaa vanhan opetussuunnitelman opintojakson zFY1 ja se luetaan hyväksi uuden opetussuunniotelman opintojaksoiksi FY1 ja FY2.

Valtakunnalliset syventävät opintojaksot

 • zFY02 Lämpö
 • zFY03 Sähkö
 • zFY04 Voima ja liike
 • zFY05 Jaksollinen liike ja aallot
 • zFY06 Sähkömagnetiikka
 • zFY07 Aine ja säteily

Opintojaksot opetetaan vuoden 2016 opetussuunnitelman mukaisesti ja ne luetaan hyväksi niille opiskelijoille, jotka opiskelevat vuoden 2021 opetussuunnitelman mukaisesti.

Koulukohtaiset syventävät opintojaksot

 • zFY08 Fysiikan kokonaiskuva
 • zFY09 Pyöriminen ja gravitaatio
 • zFY10 Kokeellinen fysiikka
 • zFY11 Fysiikan matemaattiset perusteet
 • zFY12 Johdatus tähtitieteeseen
 • FY16 Lääketieteellinen fysiikka

Opintojaksokuvaukset

zFY01 Fysiikka luonnontieteenä

Opintojakson tavoitteena on ymmärtää fysiikan merkitys yhteiskunnassa ja jatko-opinnoissa sekä tieteellisessä maailmankuvassa. Opintojakson keskeisiä asioita ovat kokeellisuus, ilmiöiden mallintaminen graafisesti, voimien vaikutusten ja liikkeen ymmärtäminen.

Oppikirja: Lehto, Maalampi, Havukainen, Leskinen: Fysiikka 1, Fysiikka luonnontieteenä, SanomaPro, 2016 tai uudempi painos

FY1 Fysiikka luonnontieteenä (1 op)

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija tutustuu fysiikkaan ja sen fysiikan menetelmiin luonnontieteissä, osaa tehdä yksinkertaisia luonnontieteellisiä kokeita ja herättää kiinnostuksen fysiikan opiskelua kohtaan. Opintojakson keskeisiä sisältöjä ovat fysikaalinen matematiikka ja kokeellisuus.

Oppikirja: Lehto, Maalampi, Havukainen, Leskinen: Fysiikka 1, Fysiikka luonnontieteenä, SanomaPro, 2016 tai uudempi painos

FY2 Fysiikka, ympäristö ja yhteiskunta (1 op)

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija perehtyy energiaan, energiantuotantotapoihin ja niiden ympäristövaikutuksiin. Opintojakson keskeisiä sisätlöjä ovat energia, energialajit, energiatuotanto, teho, hyötysuhde sekä energiatuotannon vaikutus ympäristöön ja ilmastonmuutokseen.

Oppikirja: Lehto, Maalampi, Havukainen, Leskinen: Fysiikka 1, Fysiikka luonnontieteenä, SanomaPro, 2016 tai uudempi painos

zFY02 Lämpö

Opintojakson tavoitteena on ymmärtää lämpöilmiöitä jokapäiväisessä elämässä. Opintojakso antaa valmiuksia seurata ja osallistua energiakeskusteluun yhteiskunnassa. Opintojakson keskeisiä sisältöjä ovat työn, energian ja hyötysuhteen käsitteet, lämpöopin systeemin tilanmuuttujat ja olomuodon muutokset.

Oppikirja: Lehto, Maalampi, Havukainen, Leskinen: Fysiikka 2, Lämpö, SanomaPro, 2016 tai uudempi painos

zFY03 Sähkö

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija oppii ymmärtämään, soveltamaan ja tutkimaan kokeellisesti sähköön liittyviä ilmiöitä. Opintojaksolla tutustutaan mm. yksinkertaisiin tasavirtapiireihin, niissä oleviin komponentteihin sekä sähköstaattiseen vuorovaikutukseen ja sähkökenttään.

Oppikirja: Lehto, Maalampi, Havukainen, Leskinen: Fysiikka 3, Sähkö, SanomaPro, 2016 tai uudempi painos

zFY04 Voima ja liike

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija oppii ymmärtämään, soveltamaan ja tutkimaan kokeellisesti voimaan ja liikkeeseen liittyviä ilmiöitä. Opintojaksolla käsitellään mekaanisen energian ja liikemäärän säilymislakeja. Opintojaksolla tarkastellaan mm. suoraviivaista liikettä, Newtonin lakeja, voiman momenttia ja törmäyksiä.

Oppikirja: Lehto, Maalampi, Havukainen, Leskinen: Fysiikka 4, Voima ja liike, SanomaPro, 2016 tai uudempi painos

zFY05 Jaksollinen liike ja aallot

Opintojaksolla perehdytään ympyrä- ja värähdysliikkeeseen sekä gravitaatiovuorovaikutukseen. Aaltoliikkeen ominaisuuksiin tutustutaan äänen ilmiöiden, kuten heijastumisen, taittumisen ja interferenssi-ilmiöiden kautta.

Oppikirja: Lehto, Maalampi, Havukainen, Leskinen: Fysiikka 5, Jaksollinen liike ja aallot, SanomaPro, 2017 tai uudempi painos

zFY06 Sähkömagnetismi

Opintojakson tavoitteena on sähkömagneettisen induktion ja sähkömagneettisen aaltoliikkeen ominaisuuksien ja merkityksen oppiminen valon ja varauksellisten hiukkasten käyttäytymisen kautta. Opintojaksolla opitaan muodostamaan jäsennetty käsitys fysikaalisesta ilmiöstä mm. käyttämällä ja arvioimalla erilaisia tietolähteitä.

Oppikirja: Lehto, Maalampi, Havukainen, Leskinen: Fysiikka 6, Sähkömagnetismi, SanomaPro, 2017 tai uudempi painos

zFY07 Aine ja säteily

Opintojakson tavoitteena on ymmärtää hiukkasten ja säteilyn dualistinen luonne, massan ja energian vastaavuus, energian kvantittumisen käsite, ytimen rakenne ja radioaktiivisuus sekä säteilyn lajit, säteilyturvallisuus ja säteilyn hyötykäyttö.

Oppikirja: Lehto, Maalampi, Havukainen, Leskinen: Fysiikka 7, Aine ja säteily, SanomaPro, 2017 tai uudempi painos

zFY08 Fysiikan kokonaiskuva

Opintojakson tavoitteena on valmentaa opiskelijaa vastaamaan fysiikan ylioppilaskirjoitustehtäviin sekä syventää ja koota fysiikan aihekokonaisuuksia.
Oppikirja: Ilmoitetaan Wilman kautta opintojaksolle ilmoittautuneille.

zFY09 Pyöriminen ja gravitaatio

Opintojakson tavoitteena on täydentää, koota sekä syventää mekaniikan keskeisiä sisältöjä, kuten mekaniikan peruslakien sovelluksia, statiikkaa, gravitaatiota, jäykän kappaleen kinematiikkaa ja dynamiikkaa. Opintojaksoa ei järjestetä jokaisena lukuvuotena.

Oppikirja: Ilmoitetaan Wilman kautta opintojaksolle ilmoittautuneille.

zFY10 Kokeellinen fysiikka

Opintojakson tavoitteena on syventää fysiikan eri osa-alueiden hallintaa kokeellisesta lähtökohdasta ja antaa valmiuksia teknillisiin ja luonnontieteellisiin jatko-opintoihin. Opintojaksolla tehdään kokeellisia tutkimuksia ja harjoitellaan raportoimaan niiden tuloksia.

Oppikirja: Materiaalin saa opintojaksolla.

zFY11 Fysiikan matemaattiset perusteet

Opintojakson tavoitteena on syventää fysiikassa tarvittavia matemaattisia taitoja, kuten yhtälöiden ratkaisua sekä vektoreiden ja trigonometrian käyttöä fysiikan tehtävissä. Opintojaksoa ei järjestetä jokaisena lukuvuotena.

Ei oppikirjaa

zFY12 Johdatus tähtitieteeseen

Opintojakson tavoitteena on syventää maailmankuvaa tutustumalla maailmankaikkeuden rakentumisperiaatteeseen. Opintojaksoon saattaa sisältyä vierailu tähtitorniin. Opintojaksoa ei järjestetä jokaisena lukuvuotena.

Oppikirja: Ilmoitetaan Wilman kautta opintojaksolle ilmoittautuneille.

FY16 Lääketieteellinen fysiikka (2 op)

Opintojakson tavoitteena on syventää ja koota fysiikan aihekokonaisuuksia. Opintojaksolla valmistaudutaan lääketieteen valintakokeeseen. Opintojaksoa suositellaan lääketieteen valintakokeeseen osallistuville.

Oppikirja: (Itsenäiseen kertaukseen kaikki lukiofysiikan oppikirjat. Mikä tahansa kirjasarja käy.) Opintojaksolla käsiteltävät tehtävät jaetaan Moodlen kautta opiskelijoille.

Fysiikka, opetussuunnitelmien vastaavuudet
LOPS 2016
LOPS 2021
zFY01 FY1 + FY2
zFY02 FY3
zFY03 FY6
zFY04 FY4
zFY05 FY5
zFY06 FY7
zFY07 FY8
zFY08 FY9
zFY09 FY12
zFY10 1/2 FY10 (1op)
zFY11 FY13
zFY12 FYmuu
zFYmuu
FY11

Kemia

Pakollinen opintojakso

 • KE1 Kemia ja minä
 • KE2 Kemia ja kestävä tulevaisuus

Valtakunnalliset syventävät opintojaksot

 • · zKE02 Ihmisen ja elinympäristön kemiaa
 • · zKE03 Reaktiot ja energia
 • · zKE04 Materiaalit ja teknologia
 • · zKE05 Reaktiot ja tasapaino

Koulukohtaiset syventävät opintojaksot

 • · zKE06 Kokeellista kemiaa
 • · zKE07 Kemian kokonaiskuva
 • · zKE08 Syventävää kemiaa (Ei järjestetä lukuvuonna 2021-2022)
 • · zKE09 Biokemia (Ei järjestetä lukuvuonna 2021-2022)

Valtakunnalliset pakolliset opintojaksot KE1 Kemia ja minä (1op) sekä KE2 Kemia ja kestävä tulevaisuus (1op)

KE1 ja KE2 yhdessä vastaavat LOPS2016 opintojaksoa zKE01

Opintojaksoilla perehdytään aineiden kemialliseen rakenteeseen, rakenteen esittämiseen kemian kielellä ja aineiden ominaisuuksien päättelyyn rakenteen avulla.  Aineiden ominaisuuksia tutkitaan kokeellisesti ja erilaisia tietolähteitä käyttäen. Opintojaksot antavat valmiuksia soveltaa tietoa ympäröivän maailman ilmiöihin ja herättää kiinnostusta alan jatko-opintoihin. 

Oppimateriaali: Jansson Jan et al.: Ioni 1 - 2, Edita (2020 tai uudempi painos, LOPS2021)

Valtakunnallinen syventävä opintojakso zKE02 Ihmisen ja elinympäristön kemiaa

Opintojaksolla perehdytään elinympäristön orgaanisten yhdisteiden rakenteisiin ja ominaisuuksiin ja tutustutaan kemian peruslaskentaan. Yhdisteiden rakenteita tutkitaan kokeellisilla menetelmillä ja eri tavoin mallintaen. Opintojaksolla korostetaan orgaanisten yhdisteiden merkitystä elämän perustana sekä niiden teollista käyttöä. Suositeltavat esitiedot: KE1 ja KE2 (tai zKE01)

Oppimateriaali: Lehtiniemi, Turpeenoja: Mooli 2 Ihmisen ja elinympäristön kemiaa LOPS2016

Valtakunnallinen syventävä opintojakso zKE03 Reaktiot ja energia

Opintojaksolla perehdytään aineiden reaktioihin ja niissä tapahtuviin energiamuutoksiin. Reaktioiden käsittelyssä keskeisiä asioita ovat reaktioyhtälöiden kirjoittaminen, laskennallinen käsitteleminen ja kokeellinen havainnointi. Keskeistä on ymmärtää aineen ja energian häviämättömyyden merkitys kemiassa. Suositeltavat esitiedot: KE1, KE2, (tai zKE01), zKE02

Oppimateriaali: Lehtiniemi, Turpeenoja: Mooli 3 Reaktiot ja energia, Otava, 2017 tai uudempi painos LOPS2016

Valtakunnallinen syventävä opintojakso zKE04 Materiaalit ja teknologia

Opintojakso käsittelee materiaalikemian ja sähkökemian perusteita. Metalleihin, sähkökemian sovelluksiin ja polymeereihin tutustutaan teoriassa ja käytännössä. Opintojakson aikana tehdään omia tutkimusprojekteja hyödyntäen tieto-ja viestintätekniikkaa. Opintojakso luo perustan ymmärtää eri materiaalien merkitys nyky-yhteiskunnassa. Suositeltavat esitiedot: KE1, KE2, (tai zKE01), zKE02, zKE03

Oppimateriaali: Lehtiniemi, Turpeenoja: Mooli 4 Materiaalit ja teknologia, Otava, 2017 tai uudempi painos LOPS2016

Valtakunnallinen syventävä opintojakso zKE05 Reaktiot ja tasapaino

Opintojakso käsittelee kemiallista tasapainoa ja reaktionopeutta. Perehdytään tärkeimpiin tasapainoreaktioihin, mm. happo-emästasapainoihin, niiden laskennalliseen ja graafiseen käsittelyyn sekä tasapainotilan säätelyyn. Opintojaksolla vahvistetaan kemian laskutaitoja. Suositeltavat esitiedot: KE1, KE2, (tai zKE01), zKE02, zKE03, zKE04

Oppimateriaali: Lehtiniemi, Turpeenoja: Mooli 5 Reaktiot ja tasapaino, Otava, 2018 tai uudempi painos LOPS2016

Koulukohtainen syventävä opintojakso zKE06 Kokeellista kemiaa

Opintojaksolla tutustutaan laboratoriotyöskentelyyn, tehdään laboratoriossa synteesejä ja analyysejä kemian eri osa-alueilta ja laaditaan selostuksia, raportteja ja laskuja tutkituista ilmiöistä. Suositeltavat esitiedot: KE1, KE2, zKE02

Koulukohtainen syventävä opintojakso zKE07 Kemian kokonaiskuva

Opintojaksolla luodaan kokonaiskuva kemian eri osa-alueiden keskeisimmistä oppisisällöistä ja vahvistetaan laskutaitoja. Suositeltavat esitiedot: Lukion valtakunnalliset kemian opintojaksot

Koulukohtainen syventävä opintojakso zKE08 Syventävää kemiaa

Opintojaksolla syvennetään kemian oppimäärää ja vahvistetaan kemiallisten laskujen ratkaisutaitoja. Opintojakson sisältöjä voidaan painottaa opiskelijoiden toiveiden mukaan. Suositeltavat esitiedot: Lukion valtakunnalliset kemian opintojaksot

zKE09 Biokemia

Opintojaksolla tutustutaan bioyhdisteiden kemiaan. Käsiteltäviä sisältöjä ovat hiilihydraatit, lipidit, proteiinit, vitamiinit, DNA/RNA, hormonit ja entsyymit. Suositeltavat esitiedot: KE1, KE2, (tai zKE01) ja zKE02

Kemia,
opetussuunnitelmien vastaavuudet
LOPS 2016
LOPS 2021
zKE01 (2op)
KE1 (1op) + KE2 (1op)
zKE02 KE3
zKE03 KE4
zKE04 KE5
zKE05 KE6
zKE06 KE11 (2op)
zKE06 1/2
KE7 (1op)
zKE07 KE8 (2op)
zKE07 1/2
KE12 (1op)
zKE08 KE9
zKE09
KE10
-
KE13
-
KE14