Siirry sisältöön
Käytämme sivustolla evästeitä. Jatkamalla hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Lukio

Aikuislukion päättötodistukseen vaadittavien opintojaksojen vähimmäismäärä on 88 opintopistettä.

Mikäli siirryt aikuislukioon suoraan päivälukiosta, ota yhteyttä opinto-ohjaajaan, jotta selvitetään tarvitsemasi suoritukset aikuislukiossa.

Mukaan kokonaisopintopistemäärään lasketaan arvioidut pakolliset ja valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot sekä ne koulukohtaiset opintojaksot, jotka on suoritettu hyväksytysti. Vähimmäismäärää varten on opiskeltava myös valinnaisia opintojaksoja, jotka ovat aineesta riippuen luonteeltaan lähtötaso-, kertaavia tai syventäviä. Enimmäismäärää ei ole, lukio tulee kuitenkin suorittaa 2 - 4 vuodessa.

Koko lukion käyville pakolliset oppiaineet

Pakollisia aineita ovat äidinkieli tai suomi toisena kielenä, englanti A-oppimäärä (opiskelu aloitettu yleensä peruskoulun alaluokilla), ruotsi B1-oppimäärä (opiskelu aloitettu yleensä alakoulun lopussa tai yläkoulun 7. luokalla), matematiikka, biologia, maantiede, fysiikka, kemia, uskonto tai elämänkatsomustieto, filosofia, historia ja yhteiskuntaoppi.

Matematiikassa kaikille yhteisen opintojakson, MAY01, jälken valitaan joko pitkä tai lyhyt oppimäärä. Lyhyen matematiikan suorittaneiden on mahdollista muuttaa lyhyt oppimäärä pitkäksi yhden lukuvuoden aikana – lisätietoja tästä matematiikan opettajilta.

Uskonnosta tai elämänkatsomustiedosta on suoritettava yksi pakollinen opintojakso.

Koko lukion käyville valinnaiset oppiaineet ja oppimäärät

Kaikille valinnaisia oppimääriä ovat lyhyet kielet (kielten B3-oppimäärät), terveystieto ja psykologia.

B3-kielen opiskelu aloitetaan lukiossa. On mahdollista opiskella myös useampaa B3-kieltä. B2-kielen opiskelu on aloitettu peruskoulun 8. luokalla. Sen mukaan opiskelleet jatkavat kielen opiskelua B3-kielen 3. opintojaksosta.

Aikuisten valtakunnallisen opetussuunnitelman mukainen tuntijako:

oppiaineet
Pakolliset opinnot opintopisteinä
Valtakunnalliset valinnaiset - opintopisteet
Äidinkieli ja kirjallisuus
tai
suomi toisena kielenä
10
2
Kielet


A-oppimäärä
12
4
B1-oppimäärä 10 4
Muut oppimäärät (B2, B3)

12
Matematiikka

yhteinen kurssi
2
lyhyt oppimäärä
10 4
pitkä oppimäärä
18
6
Katsomukselliset ja yhteiskunnalliset aineet
uskonto tai elämänkatsomustieto
2

historia 4

yhteiskuntaoppi
4

filosofia
2

psykologia
4
Luonnontieteelliset aineet
yhteensä vähintään 10 opintopistettä
fysiikka
2-4

kemia
2-4
biologia
2-4
maantiede
2-4
Muita lukion tehtävään kuuluvia aineita ja aihekokonaisuuksia
Teemaattiset opinnot
2
Yhteensä vähintään
88

Tuntijaon mukaisten pakollisten ja valinnaisten opintojaksojen lisäksi voi olla koulutuksen järjestäjän päättämiä valinnaisia opintojaksoja sekä muita lukion tehtävään kuuluvia aineita ja aihekokonaisuuksia.

Opiskelijan tulee opiskella vähintään yhtä kieltä A-oppimäärän tavoitteiden mukaisesti. Joko A-kielen tai B1-kielen tulee olla toinen kotimainen kieli. Opiskelijalle tulee varata mahdollisuus opiskella valinnaisena aineena yhtä tai useampaa kieltä.

Oppiaineiden opetuksen lisäksi opiskelijoille annetaan opintoihin liittyvää ohjausta. Ohjaukseen osallistuminen on opiskelijalle vapaaehtoista.

Tutustu korkeakouluopintoihin!2019_20.pdf (28 kB) Linkki tiedostoon /Tutustu+korkeakouluopintoihin%212019_20 pdf

Aikuislukion tutkinto-opiskelijoille: Tampereen kesäyliopiston tarjonnassa olevia opintojaksoja, jotka soveltuvat tutustumiseen eri alojen korkeakouluopintoihin. Kysy lisää opinto-ohjaajilta.