Siirry sisältöön
Käytämme sivustolla evästeitä. Jatkamalla hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Lukio-opinnot

Opetussuunnitelma

Lukio-opintojen tavoitteet ja keskeiset sisällöt esitetään opetussuunnitelmassa. Opetussuunnitelma antaa perustan kaikelle koulun opetus- ja kasvatustyölle sekä koulun arvioinnille ja kehittämistyölle. Se tukee opettajan työn suunnittelua, toteuttamista ja arviointia. Opetussuunnitelma on samanaikaisesti hallinnollinen ja pedagoginen asiakirja: se kertoo mitä ja miten koulussa opitaan ja työskennellään.

Opetushallituksen esittämien opetussuunnitelman perusteiden pohjalta koulutuksen järjestäjä laatii opetussuunnitelman.

Tampereen seudulla koulutuksen järjestäjät ovat yhteistyössä laatineet seudullisen lukioiden opetussuunnitelman, jonka pohjalta eri koulutuksen järjestäjien lukiot ovat laatineet omat koulukohtaiset opetussuunnitelmansa.

Opetushallitus päätti voimassa olevat opetussuunnitelman perusteet nuorille tarkoitettua lukiokoulutusta varten 7.11.2019. Seutukunnallinen opetussuunnitelma hyväksyttiin Elinvoima- ja osaamislautakunnassa 27.1.2021 ja se otettin käyttöön 1.8.2021.

Abit heittävät karkkeja penkkariajelulla kuorma-autosta.
Penkkariajelut juhlistavat abiturienttien eli lukio-opintonsa päättävien alkavaa lukulomaa ennen ylioppilaskirjoituksia.

Opiskelu lukiossa

Lukion oppitunneilla käytetään tiedonhankintaan ja työskentelyyn digitaalisia oppimisympäristöjä, kurssikirjoja ja muita oppimateriaaleja. Lukio-opintoihin sisältyy myös digitaalisen ylioppilastutkintojärjestelmän käytön harjoittelu Ylioppilastutkintolautakunnan Abitti-järjestelmässä. Monipuolinen opiskelu kartuttaa nuorille taitoja, joita tarvitaan jatko-opinnoissa ja työelämässä.

Tampereen kaupungin lukioissa on käytössä Wilma www-liittymä. Wilmaa käytetään lukuisiin kouluarjen päivittäisiin asioihin. Opiskelijat mm. katsovat Wilmasta läksyt, koepäivät ja työjärjestyksen sekä tekevät kurssivalintoja, seuraavat suorituksiaan, lukevat tiedotteita ja viestivät opettajien kanssa. Opettajat käyttävät Wilmaa mm. arviointiin, poissaolojen merkitsemiseen sekä yhteydenpitoon huoltajien kanssa. Huoltajille Wilma on käytännön työkalu nuorensa koulunkäynnin seuraamiseen sekä yhteydenpitoon opettajien kanssa.

Opiskelijoiden vanhemmat voivat luoda Wilma-tunnuksensa itse.Tunnusten luominen vaatii vahvan tunnistautumisen.

Lukiolaisen tietokone

Tampereen kaupungin lukiot luovuttavat maksuttoman oppivelvollisuuden piiriin kuuluville opiskelijoille lainaan opiskeluajaksi kannettavat tietokoneet.

Tietokoneet jaetaan opiskelijoille lainakäyttöön ensimmäisinä koulupäivinä. Tietokoneen haltuun saaminen edellyttää alaikäiseltä opiskelijalta huoltajan suostumuksen täyttämistä etukäteen. Huoltaja antaa suostumuksensa Wilmassa tähän tarkoitukseen laaditulla suostumuslomakkeella. Tietokoneen luovutuksen jälkeen opiskelija kuittaa vielä Wilma-lomakkeella ottaneensa yksilöidyn tietokoneen haltuunsa.

Jos opiskelija ei ole oikeutettu maksuttomaan oppivelvollisuuteen tai hän haluaa käyttää opiskeluun omaa tietokonettaan, sen tulee täyttää Ylioppilastutkintolautakunnan ohjeistus lukiolaisen tietokoneesta.

Lisäksi on otettava huomioon, että kaikkien opiskeluun tarvittavien lisenssien ja sovellusten jakaminen itse hankituille tietokoneille ei välttämättä onnistu maksutta, vaikka niihin olisi oikeutettukin. Tällöin opiskelija maksaa kustannukset itse.

Opiskelijoiden tulee noudattaa seuraavia käyttösääntöjä:

Oppimateriaalit

Maksuttoman oppivelvollisuuden piiriin kuuluville opiskelijoille tarjotaan käyttöön lukio-opinnoissa tarvittavat digitaaliset oppimateriaalit ja sovellukset. Oppimateriaalit ja opintojaksoilla tarvittavat sovellukset aktivoidaan käyttöön periodien ensimmäisillä oppitunneilla opettajan ohjauksessa.

Mikäli opiskelija ei kuulu maksuttoman oppivelvollisuuden piiriin, hänen tulee hankkia materiaalit itse. Tiedot oppimateriaaleista löytyy kunkin lukion opinto-oppaasta. Oppimateriaalin tulee olla käytettävissä heti ensimmäisestä oppitunnista alkaen.

Opinnot verkkotarjottimelta

Tampereen kaupungin lukioiden opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa osa lukio-opinnoista verkko-opiskeluna. Verkko-opintoina voi suorittaa valtakunnallisia pakollisia ja valinnaisia opintoja, mutta myös paikallisia kaupungin lukiokoulutuksen yhteisiä opintoja. Verkko-opinnot tuovat joustavuutta opiskelijan opintoihin.

Opintoja tarjotaan viidessä verkkoperiodissa, joista viimeinen jatkuu kesän yli. Tarjolla on yli 100 opintojaksoa ja kurssia lähes kaikista oppiaineista. Verkossa opiskellaan pääsääntöisesti Moodlen tai Teamsin kautta ja siihen voi kuulua myös etätapaamisia verkon välityksellä.

Verkkotarjotin löytyy Wilman kurssitarjottimelta ja opintoihin ilmoittaudutaan aina opinto-ohjaajan kautta. Voit suorittaa verkko-opintoja, jos olet opiskelijana joissain seuraavista lukioista:

Tampereen aikuislukio
Hatanpään lukio
Tampereen klassillinen lukio
Tampereen lyseon lukio
Tammerkosken lukio
Sammon keskuslukio
Tampereen teknillinen lukio

Yksityisten lukioiden opiskelijat eivät voi tällä hetkellä tehdä verkko-opintoja kaupungin verkkotarjottimelta.


Järjestyssäännöt ja suunnitelmat


KOROTA-tarjotin

Korkeakoulutasoiset opinnot Tampereen seudun toisen asteen opiskelijoille

Korota-opinnot ovat Tampereen yliopiston, Tampereen ammattikorkeakoulun ja Tampereen kesäyliopiston tarjoamia kursseja, joihin voivat hakeutua yhteistyösopimuksen tehneiden toisen asteen oppilaitosten tutkinto-opiskelijat. Useat kurssit ovat opiskelijoille maksuttomia.

Joihinkin opintoihin voivat osallistua myös muut, mutta heidän tulee ilmoittautua suoraan opinnot tarjoavaan oppilaitokseen ja maksaa osallistumismaksu kokonaan itse.

Ulkoinen linkkiTarjolla olevat kurssit löytyvät opintotarjottimelta.

Tampereen kesäyliopiston opintojaksoille ilmoittautuminen päättyy yleensä kaksi viikkoa ennen opintojen alkamista. Kaikkiin kesällä järjestettäviin opintoihin ilmoittautuminen Korota-tarjottimen kautta päättyy jo toukokuussa.

Tampereen ammattikorkeakoulun opintojaksoille ilmoittautuminen päättyy noin viikkoa ennen opintojakson alkamista.

Ilmoittautuminen Tampereen yliopiston tarjoamiin syyslukukauden opintoihin päättyy elokuussa ja kevään opintoihin joulukuussa.

Lue ilmoittautumisohjeet huolellisesti, ennen kuin ilmoittaudut opintoihin. Keskustele opinnoista aina opinto-ohjaajasi kanssa.

Korkeakoulutasoisiin opintoihin hakeminen

Tämän sivun lyhytosoite on tampere.fi/lukioopinnot