Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Tieto- ja viestintäteknologian hyödyntäminen

Helmi

Helmi on oppilashallintajärjestelmä, jota käytetään varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa sekä perusopetuksessa. Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa Helmiä käytetään huoltajien ja päiväkodin/esiopetuksen väliseen viestintään sekä pedagogisten asiakirjojen (esimerkiksi varhaiskasvatussuunnitelma ja oppimissuunnitelma) laadintaan. Koulussa opettajat käyttävät Helmiä mm. arviointien, kokeiden ja läksyjen kirjaamiseen sekä viestintään oppilaiden, opiskelijoiden sekä heidän huoltajiensa kanssa. Huoltajat seuraavat ja selvittävät Helmin kautta oppilaan/opiskelijan poissaolot ja lukevat koulun tiedotteita. Huoltajat voivat olla Helmin kautta yhteydessä myös koulun koulukuraattoriin, koulupsykologiin ja terveydenhoitajaan. Oppilaat näkevät lukujärjestyksensä ja suorituksensa, lukevat tiedotteita ja viestivät opettajien kanssa.

Helmi käyttöön

  • Helmiä voi käyttää sekä mobiilisovelluksessa että tietokoneella (https://tampere.helmi.fi). Helmi on internetpohjainen palvelu, joka käyttää salattua tietoyhteyttä.
  • Helmi Mukana -sovelluksen voi ladata ilmaiseksi älypuhelimeen yleisimmistä sovelluskaupoista (esimerkiksi Google Play ja AppStore).
  • Huoltajat saavat omat helmitunnukset oman lapsen päiväkoti- tai esiopetusryhmästä tai koulusta. Samoilla tunnuksilla huoltaja näkee kaikkien lastensa tiedot riippumatta siitä, onko lapsi varhaiskasvatuksessa/esiopetuksessa tai koulussa.
  • Jokaisessa päiväkodissa, esiopetusyksikössä ja koulussa on oma Helmi-vastuuhenkilö, joka tarvittaessa opastaa huoltajia Helmin käytössä tai uusii käyttäjätunnuksia.

Kouluajan ulkopuolisen toiminnan tiedotteet ja mainokset

Kaupungin omaa ja vapaan sivistystyön tarjoamaa kouluajan ulkopuolista toimintaa mainostetaan Helmen järjestelmäviestien kautta. Järjestelmäviestit näkyvät ns. tiedotteina Helmi-sivun alareunassa ja mobiilisovelluksessa yläreunassa. Järjestelmäviestistä ei tule huoltajalle erikseen viestiä.

Ohjeita huoltajalle Helmin käyttöön


Koulujen tieto- ja viestintäteknologia ja sosiaalinen media

Oppilaitokset hyödyntävät tieto- ja viestintäteknologian (TVT) sekä sosiaalisen median mahdollisuuksia oppimisessa ja opetuksessa uuden opetussuunnitelman mukaisesti. Kaikessa tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävässä oppimisessa korostetaan vuorovaikutusta sekä yhteistoiminnallista oppimista.

Tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämistä opetuksessa kehitetään osana opetussuunnitelmatyötä ja jokapäiväistä opetuksen suunnittelua. Tampereella kaikilla kouluilla on kolmen vuoden tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma, joka perustuu seutukunnan tieto- ja viestintätekniikan strategiaan.

Perusopetuksessa käytössä olevat sähköiset palvelut oppilaille ja opettajille: