Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Oppilaskunta

Oppilaskuntaan kuuluvat kaikki oppilaat. Hallitus johtaa oppilaskunnan toimintaa, jonka toteuttamiseen otetaan kaikki mukaan. Oppilaskunnan hallitukseen valitaan jokaiselta luokalta äänestämällä yksi jäsen ja yksi varajäsen. Syyskuun alussa luokissa pidettiin oppilaskuntavaalit ja ehdokkaat saivat halutessaan pitää vaalipuheita.

Oppilaskunnan kokouksia järjestetään noin kolmen viikon välein ja tarvittaessa useammin. Toimintaa ohjaa ja tukee opettaja. Hän huolehtii yhteydenpidosta rehtoriin ja muihin opettajiin. Tänä lukuvuonna 2018-2019 ohjaavina opettajina toimivat Hanna Svensk ja Pirjo Harju.

Oppilaskunnan ydintoimintaa on vaikuttaminen. Oppilaskunnan kautta lapset voivat vaikuttaa koulun arkeen sekä asioihin välittämällä viestiä rehtorille ja muille aikuisille. Oppilaskuntavaikuttamiseen pätee sama kuin kaikkeen yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen: yhdessä ääni on vahvempi ja usein yhteistyöllä saadaan enemmän aikaan kuin yksin toimiessa.

Mihin asioihin oppilaskunta voi esimerkiksi vaikuttaa:

  • kouluruokailu
  • kouluviihtyvyys mm. yhteisten tilojen käyttö ja varustelu
  • koulun yhteiset tapahtumat
  • opetus- ja arviointimenetelmät
  • järjestyssäännöt
  • koulun opetussuunnitelma
  • koulun toimintasuunnitelma & lukuvuoden suunnittelu
  • välituntitoiminta