Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Tukea oppilaalle

Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhuollosta Messukylän koulussa huolehtivat koululääkäri ja
kouluterveydenhoitaja Riitta Kuvala
Kouluterveydenhoitaja on tavattavissa maanantaisin tiistaisin ja keskiviikkoisin, 044 486 3260
Koululääkärin vastaanotto, terveydenhoitajan ajanvarauksen kautta
Messukylän koulun kouluterveydenhuolto
Osoite: Messukylänkatu 35 , 33700 Tampere
Puhelin:044 486 3260

KOULUTERVEYDENHUOLLON HENKILÖSTÖ ON SALASSAPITOVELVOLLINEN. Oppilaan terveys- ja sairaustiedot kertyvät sähköiseen terveystietojärjestelmään kaikista Tampereen kaupungin terveydenhuollon toimipisteistä. Kouluterveydenhuolto on osa koulun oppilashuoltoa ja kuuluu koulun oppilashuoltoryhmään. Oppilashuoltoryhmä pyrkii ennaltaehkäisevään työhön luomalla ja tukemalla sellaista kouluyhteisöä, joka on oppilaille terveellinen ja turvallinen paikka opiskella. Oppilashuoltoryhmässä käsitellään mahdollisia koulutyöhön liittyviä ongelmatilanteita ja tarvittaessa otetaan yhteyttä kotiin.


Psykologi ja kuraattori

Koulukuraattoriin eli koulun sosiaalityöntekijään vanhemmat voivat olla yhteydessä mm. silloin, kun nuorella on pulmia liittyen koulunkäyntiin, kaverisuhteisiin tai jos nuoren mieli on maassa tai jos hänen vapaa-aikaan liittyvät asiat huolestuttavat.

Vanhemmat voivat olla koulupsykologiin yhteydessä mm. oppilaan oppimiseen, keskittymiseen, koulumotivaatioon tai tunne-elämään liittyvissä pulmissa.

Nuori voi myös itse olla yhteydessä meihin, jos hän haluaa jutella mieltä askarruttavista asioistaan tai elämän kriisitilanteista jonkun aikuisen kanssa.

Voimme tehdä yhteistyötä vanhempien, opettajien ja koulun muunkin henkilökunnan kanssa oppilaan auttamiseksi. Yhdessä voimme miettiä sitä, mitä asioille voisi tehdä. Tarvittaessa voimme ohjata muiden tukipalvelujen piiriin, esim. sosiaalitoimi, perheneuvola ja nuorisopsykiatrian poliklinikka.

Olemme molemmat oppilashuoltoryhmän työntekijöitä ja tavoitteenamme on tukea oppilaiden koulunkäyntiä sekä yleistä hyvinvointia.

Palvelut ovat maksuttomia ja luottamuksellisia

Kuraattori 040 8064339 ja psykologi 044 486 3542