Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Painotukset ja valinnat

Liikkuva koulu

Messukylän koulu on Liikkuva koulu.

Tavoitteena on lisätä oppilaiden liikuntaa koulupäivän aikana:

• Lisää liikettä - vähemmän istumista.

• Liikutaan välitunneilla.

• Koulumatkat kuljetaan omin lihasvoimin.

Kouluumme on hankittu uusia liikunta -ja välituntivälineitä. Opettajille on järjestetty koulutusta ja koko koululle pidetty liikuntapäiviä. Jokaisen oppilaan koulupäivään sisältyy pitkä, puolen tunnin, välitunti.

Liikkuva koulu -ohjelma on yksi hallitusohjelman osaamisen ja koulutuksen kärkihankkeista. Hallitusohjelman tavoitteena on, että jokainen peruskoululainen liikkuu tunnin päivässä.

Valinnaiset aineet


Kielitarjonta

Koulussamme voi opiskella A1-kielenä englantia tai saksaa ja A2-kielenä englantia, saksaa tai ranskaa.


Vihreä lippu

Messukylän koulussa toteutetaan kestävän kehityksen Vihreä lippu-ohjelmaa. Vihreä lippu on koko kouluyhteisöä osallistava työkalu, jonka pääperiaatteina ovat lasten ja nuorten osallisuus, ympäristökuormituksen vähentäminen, kestävän kehityksen kasvatus ja yhteistyö.

Messukylän koulun Vihreä Lippu –tavat

• Pyöräilemme tai kävelemme kouluun.

• Liikumme paljon koulupäivän aikana.

• Syömme sen mitä otamme.

• Kun otamme saippuaa, laitamme hanan siksi aikaa kiinni.

• Käytämme käsien kuivaamiseen pyyhettä, jos on mahdollista.

• Käytämme materiaaleja säästeliäästi ja kierrätämme niitä jos mahdollista.

• Lajittelemme roskat.

• Tiedotamme asioista Helmissä, mahdollisimman vähän paperilla.

Vihreä lippu-ohjelman mukaisesti opettelemme ja toteutamme kestävän kehityksen toimintamalleja kouluarjessamme. Koulumme Vihreä lippu-teemaksi ja tavoitteeksi on tälle ja ensi lukuvuodelle asetettu erityisesti terve elämä. Teeman puitteissa tutustumme terveelliseen ja ekologiseen ravintoon. Pohdimme liikunnan ja levon merkitystä ihmiselle. Pyrimme myös lisäämään koulupäivään liikuntaa ja kannustamme oppilaita kulkemaan jalan tai pyörällä koulumatkat. Jätteiden vähentämiseen pyrimme edelleen kierrätyskäytänteitä parantamalla ja muilla arkisilla toimilla. Näitä toimia ovat muun muassa koulumme eväskäytännöt, joita on jo päivitetty vastaamaan vihreämpää ajattelua, sekä pyrkimys käsipaperin käytön vähentämiseen.

Eväskäytännöt
1. Pillimehu korvataan sesonkihedelmällä.
- Jos hedelmät ovat suuria, keittiö puolittaa ne oppilaille.
- Oppilas ottaa oman vesi-/mehupullon retkille mukaan. Juomaa ei koulun puolesta tarjota.
*Vihreä vinkki: Hyvän juomapullon saa käytetystä limsapullosta.*

2. Eväsleipiä ei kääritä enää yksittäin kelmuun, vaan oppilaalla on oltava oma eväsrasia retkipäivänä mukanaan.
- Opettaja jakaa eväsleivän oppilaalle suoraan rasiaan. Jos rasiaa ei ole, käärii oppilas leipänsä esim. talouspaperiin.
*Vihreä vinkki: Hyvän eväsrasian saa vanhasta leviterasiasta. Pakkaukseen voi käyttää myös vanhaa leipäpussia.*

Eväskäytäntöjen lisäksi huomiota on kiinnitetty käsipapereiden käytön vähentämiseen. Osassa luokista käsipaperi korvataan oppilaiden henkilökohtaisilla käsipyyhkeillä. Käytännöt vaihtelevat luokittain, joten tarkempi ohjeistus luokan käytänteisiin tulee jokaisen luokan omalta opettajalta.

Lisää Vihreästä lipusta voitte halutessanne lukea osoitteesta