Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Oppilaskunta

Kissanmaan koulun oppilaskunta valitsee vuosittain uudet jäsenet oppilaskunnan hallitukseen.

Jokaiselta luokalta valitaan yksi varsinainen jäsen ja yksi varajäsen. Koulumme oppilaskunnan hallituksesta valitaan edustaja Tampereen kaupungin Lasten Parlamentin suurkokouksiin ja alueelliseen parlamenttiin.

Oppilaskunta muodostuu kaikista koulun oppilaista ja jokainen oppilas voi vaikuttaa koulun toimintaan ja päätöksentekoon oman luokan edustajan kautta. Edustajien ensisijainen tavoite on viedä viestiä luokkansa oppilailta hallituksen kokoukseen ja sieltä takaisin luokkaan.

1.- 3. luokkia edustavien jäsenten tavoite on osallistua hallituksen toimintaan ja harjoitella toimimaan ensin oman luokan ja sitten koko koulun tasolla.

4.- 6. luokkia edustavien jäsenten tavoite on toimia aktiivisesti hallituksessa sekä harjoitella toimimista ympäröivässä yhteiskunnassa. Tämän lisäksi kaikki hallituksen jäsenet oppivat toimikautensa aikana erilaisia kokouskäytäntöjä.

Oppilaskuntatoiminnan päätarkoitus on kuitenkin avartaa oppilaiden näkökulmaa, kannustaa rohkeaan ja uskaltavaan ilmapiiriin sekä lisätä me-henkeä ja yhteisvastuullista ajattelua. Oppilaskunnan hallitus kokoontuu lukuvuoden aikana minimissään 3-4 kertaa ja muutoin tarpeen mukaan.

Oppilaskunnan ohjaavina opettajina ovat luokanopettajat Susanne Salonen ja Kati Tuomisto.