Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Oppilaskunta

Koulussa toimii oppilaskunta, johon kuuluvat kaikki koulun oppilaat. Oppilaiden joukosta valitaan oppilaskunnan hallitus, joka osallistuu koulun asioiden päätöksentekoon.

Oppilaskunnan ohjaavina opettajina toimivat Karolina Qvarnberg-Erholz (1-6) ja Arja Forstadius (7-9).


Tukioppilaat

Kahdeksannella luokalla oppilaat voivat hakeutua tukioppilaiksi. Jos halukkaita on enemmän kuin tarvetta, valinta tehdään hakemusten ja haastattelujen perusteella. Tukioppilaat saavat koulutuksen, jonka avulla he voivat olla luomassa hyvää yhteishenkeä koko kouluun ja järjestämässä tempauksia, aamunavauksia jne. He auttavat myös 7.-luokkalaisia sopeutumaan uuteen kouluympäristöön.

Tukioppilastoiminnan ohjaavana opettajana toimii Lauri Hietala.