Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Maahanmuuttajien kansainvälinen osaamiskeskus

Henkilökohtaista ohjausta koulutukseen ja työnhakuun

Tampereen kaupungin Maahanmuuttajien kansainvälinen osaamiskeskus, tuttavallisemmin OSKE, palvelee moniammatillisessa yhteistyössä kaikkia tamperelaisia vieraskielisiä työnhakijoita sekä Pirkanmaalla asuvia maahanmuuttaja-asiakkaita, jotka ovat kotoutumisajalla. Oskesta saa apua ja ohjausta työelämään ja opintoihin. Osaamiskeskustoiminnan keskeisenä tavoitteena on nopeuttaa maahanmuuttajien koulutus- ja työllistymispolkuja sekä helpottaa työvoiman saatavuutta Pirkanmaalla.


Osaamiskeskuksen asiakkaaksi

Osaamiskeskuksen asiakkaita ovat kaikki Tampereen maahanmuuttajataustaiset ja vieraskieliset työnhakijat, joilla on oleskelulupa ja jotka ovat vailla työtä tai opiskelupaikkaa. Asiakkaaksi voi hakeutua, jos tarvitsee osaamisen kehittämistä työllistyäkseen tai opiskelu- ja työelämävalmiuksia.

Asiakkaille nimetään OMA-valmentaja, joka arvioi asiakkaan palvelutarpeen ja toimii asiakkaan tukena koko asiakasprosessin ajan.

Ota yhteyttä

OSKEn asiakkaaksi voit hakeutua lähettämällä yhteydenottolomakkeen tai soittamalla numeroon 041 730 1407 arkisin klo 9.00–16.


Osaamiskeskuksen palvelut

Osaamiskeskus tarjoaa moniammatillisessa yhteistyössä:

-OMA-valmentajan henkilökohtaista tukea ja

ohjausta kohti työelämää ja koulutusta

-tukea työssäkäynnin alkuvaiheeseen

-yrityskoordinaattorin kautta kontakteja yrityksiin ja työelämään

-tehostettua osaamisen kartoitusta ja tunnistamista

-ohjausta suomen kielen opintoihin

-erilaista koulutusta ja valmennusta


OSKE:sta saatavat palvelut:

OMA-valmennus

• OMA-valmentaja tukee henkilökohtaisen palvelun avulla maahanmuuttaja-asiakkaiden työllistymistä ja ohjausta koulutukseen.

• Palveluihin kuuluvat lakisääteiset kotoutumisprosessit: palvelutarpeen arvio ja alkuhaastattelu, kotoutumissuunnitelma, päätöksentekoprosessit (palkkatuki tms.) ja koulutukseen / työllistymistä edistäviin palveluihin ohjaus.

• OMA-valmentaja neuvottelee osaamiskoordinaattoreiden kanssa osaamiskartoituksista ja kouluttautumissuunnitelmista sekä tarvittaessa myös kotikunnan sosiaalityön kanssa asiakkaan tukemisesta ja tukipalveluihin ohjaamisesta.

• Kotoutumisajan päättymisen jälkeen kotikunnan OMA-valmentaja laatii asiakkaiden työllistymis-, aktivointi- ja monialaiset suunnitelmat sekä ohjaa työllistymistä ja koulutusta tukeviin palveluihin

Työnetsijäpalvelut

• Yrityskoordinaattorit tukevat asiakkaita etsimällä työllistymismahdollisuuksia sekä kartoittamalla yrityskenttää ja sen tarpeita.

• Yrityskoordinaattorit verkostoituvat ahkerasti yrityskentän ja alueen elinkeinopalvelujen kanssa. Tavoitteena on saada maahanmuuttaja-asiakkaille tarjolle erilaisia työllistymisen mahdollisuuksia. Niitä voivat olla kokeilut, palkkatuki, porttityöpaikat.

• Yrityskoordinaattori tukee yritystä sopivan tukimallin ja ratkaisun löytämisessä työllistäessään maahanmuuttaja-asiakkaita.

• Korkeakoulutetuille ja nopeasti eteneville on tarjolla Career Boost –palvelut

Tehostettu osaamiskartoitus

• Osaamiskartoitus on viikon pituinen (viisi päivää) palvelukokonaisuus, joka toteutetaan toistaiseksi hybridiversiona.

• Kartoitusjakso sisältää henkilökohtaista opinto- ja uraohjausta, suomen kielen taitotason ja opiskeluvalmiuksien arvioinnin sekä ammatillisen osaamisen tunnistamisen. Asiakas saa kartoitusjaksolta jatkosuunnitelman.

• Tarjolla on tarvittaessa erityisopettajan kartoitus.

• Osaamiskartoitus soveltuu kotoutumiskoulutuksen käyneille tai pidempään maassa asuneille maahan muuttaneille, joilla on tarve osaamisen kehittämiseen työllistyäkseen.

OSKE:n OMA-valmentaja, voit ilmoittaa asiakkaasi tehostettuun osaamiskartoitukseen linkin kautta: Ulkoinen linkkiTehostettuun osaamiskartoitukseen ilmoittautuminen (linkki aukeaa Wilmaan)

Lisätietoja sähköpostiosoitteesta: [email protected]

Mitä Osaamiskeskus tarjoaa sinulle -palveluvideot

Monikieliset Mitä Tampere tarjoaa sinulle -infovideot

Maahanmuuttajien kansainvälinen osaamiskeskus tarjoaa apua, jos kotoutumisaikasi on päättymässä tai jo päättynyt.

Maahanmuuttajille suunnatut koulutukset


Ota yhteyttä ja kysy lisää

Maahanmuuttajien kansainvälinen osaamiskeskus
sähköposti [email protected]
puhelin 041 730 1407

Arkisin klo 9.00–16.15

33100 Tampere

Maahanmuuttajien osaamiskeskustoimintaa toteuttavat Tampereen kaupungin työllisyyspalvelut, Tampereen seudun ammattiopisto Tredu ja Pirkanmaan TE-toimisto. Osaamiskeskusalustalla toimivat myös Maahanmuuttajaneuvonta Mainio, Tampereen sosiaalipalvelut, Kela ja alueelliset koulutuksen järjestäjät.


Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa


Tietoa koronaviruksesta ja rokotuksista


Osaamiskeskus arabian, bosnian, englannin, persian, somalin ja venäjän kielillä

Ajankohtaisia uutisia OSKEsta