Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Taustaa palvelumallityölle

Tampereella kuntalaiset, yritykset, henkilöstö ja yhdistykset osallistuvat palveluiden suunnitteluun. Yhdessä mietitään, miten palvelut saadaan kohdistumaan oikein ja miten niiden sisällöt vastaavat tarpeisiin.

Suunnittelu kattaa kaikki palvelut päivähoidosta vanhuspalveluihin, terveydestä kulttuuriin vuoteen 2025 saakka. Mukana tarkasteluissa ovat hyvinvointiin liittyvien palveluiden lisäksi myös alueen tilat, maankäyttö, asuminen ja joukkoliikenne.

Hyvinvointikeskukset

Kaupunginhallitus on linjannut, että kaupungin palveluita järjestetään alueilla hyvinvointikeskus- ja lähitorimallilla.

Hyvinvointikeskus tarkoittaa useiden eri palveluiden keskittämistä saman katon alle. Samassa keskuksessa voi olla esimerkiksi vanhusten päivätoimintaa, neuvola, kirjasto, terveysasema, neuvontapiste ja kaupallisia palveluita.

Hyvinvointikeskukset sijoittuvat pääsääntöisesti aluekeskuksiin ja kaupungin keskustan alueelle. Niihin on hyvät jalankulun ja pyöräilyn sekä joukkoliikenteen yhteydet.

Toiminnassa olevia hyvinvointikeskuksia ovat Koilliskeskus, Lielahtikeskus, Hervanta Trio ja Tesoman hyvinvointikeskus. Etelän alueelle perustetaan muutaman vuoden päästä Peltolammin hyvinvointikeskus. Keskustaan rakentuu verkostoimainen hyvinvointikeskittymä.

Keskusta muodostaa oman alueensa, johon on sijoitettu myös kaikille kaupunkilaisille tarkoitettuja keskitettyjä palveluja.

Lähitorit

Lähitorit ovat matalan kynnyksen palvelupisteitä. Niitä muodostetaan jonkin nykyisen palvelun yhteyteen. Ne hyödyntävät olemassa olevia tiloja. Lähitoreilla voisi olla muun muassa neuvontaa, yhteisiä tiloja, ateriapalveluita, yksityisiä ja yhdistysten tarjoamia palveluita. Ne myös tukevat alueen yhteisöllisyyttä.

Lue lisää alueellisista palveluista eli lähitoreista ja hyvinvointikeskuksista:

Asiakasneuvonta samaan pisteeseen

Palveluiden ohella suunnitellaan myös asiakasneuvonnan parantamista yhdistämällä hyvinvointipalveluita koskeva asiakasneuvonta samaan pisteeseen. Samalla kehitetään asiakasneuvonnan sähköisiä malleja.

Monta tuottajaa yhteistyössä

Palvelujen järjestämisessä tavoitteena on monituottajuus eli saada samaan tilaan julkisia ja yksityisiä toimijoita ja näin tehostaa muun muassa tilojen käyttöä.

Tulevaisuudessa monipuolisissa palvelukeskittymissä tehdäänkin työtä yhdessä asukkaiden, asiantuntijoiden ja eri sidosryhmien kanssa.

Sähköisiä palveluita lisätään

Tampereella voi sähköisinä palveluina saada esimerkiksi terveysneuvontaa, reittiopastusta, tehdä erilaisia hakemuksia, hakea paikkatietoa, ladata matkalipun, tehdä kirjavarauksia ja varata hammaslääkäriaikoja. Tärkeä osa tulevaisuuden palvelujen kehittämistä on sähköisten palvelujen kirjon laajentaminen.

Myös teknologian käyttöönottoa lisätään. Se voi merkitä uudenlaisia apuvälineitä tai tietotekniikan hyödyntämistä. Teknologia voi auttaa palvelujen järjestämisessä, toisaalta se helpottaa esimerkiksi vanhusten hoitajan työtä ja vanhuksen omaa arkea. Sähköiset palvelut ja teknologia voivat tulevaisuudessa korvata jonkin palvelun osan tai palvelun kokonaan.