Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Vammaisneuvosto

Vammaisneuvostoon kuuluu puheenjohtaja sekä kuusi vammaisjärjestöjen ja neljä kaupungin edustajaa. Heillä kaikilla on kokemusta ja asiantuntemusta vammaisuuteen ja vammaisen ihmisen arkipäivään liittyvissä asioissa. Varsinaisilla jäsenillä on henkilökohtainen varahenkilö. Neuvosto valitsee varsinaisista jäsenistään varapuheenjohtajan.

Vammaisneuvosto on Tampereen kaupunginhallituksen asettama yhteistyöelin, jossa ovat mukana vammaisten, heidän omaistensa, vammaisjärjestöjen ja kaupungin edustajat.

Vammaisneuvosto

  • vaikuttaa asenteisiin. Vammaisilla kuntalaisilla on oikeus osallistua ja vaikuttaa kaupungin päätöksentekoon sekä käyttää kunnan tarjoamia palveluita.
  • seuraa erityisesti vammaispalvelujen, terveydenhuollon ja kuntoutumismahdollisuuksien kehitystä.
  • tekee aloitteita ja antaa lausuntoja suunnittelijoille ja päätöksentekijöille.
  • vaikuttaa yhdyskuntasuunnitteluun ja esteettömään rakentamiseen.

Vammaisneuvoston kokoonpano

Nykyisen vammaisneuvoston toimikausi on 1.6.2017 - 31.5.2019.

Puheenjohtaja
Esko Jantunen
henkilökohtainen varajäsen Katja Metsävainio

Jäsenet
Sirpa Virtanen
varajäsen Irmeli Wilenius

Rita Järvinen
varajäsen Erkki Ropo

Milla Ilonen
varajäsen Maire Telenius

Tuula Joenperä
varajäsen Ilkka Hirvi

Kari Lähteenmäki
varajäsen Christina Brandt

Riitta Virenius
varajäsen Markku Runtti

Kaupungin edustajat
Tarja Mesiä
varajäsen Mirja Peltonen

Elsa Koskinen
varajäsen Anneli Kivistö

Liisa Ahola
varajäsen Juho Puusniekka

Janna Maula
varajäsen Taru Kaario

Vammais- ja esteettömyysasiamies
Hanna Karojärvi
puhelin 040 801 6188

Facebook

Kokoukset vuonna 2019

Vammaisneuvosto:
15.1., 19.2., 19.3., 16.4., 21.5. ja 12.6.
Esteettömyystyöryhmä:
24.1., 28.2., 28.3., 25.4. ja 6.6.

Aineistot

Pöytäkirjat

Vammaisneuvoston esityslistat ja pöytäkirjat löytyvät Esityslista- ja pöytäkirjahausta Toimielimet-listalta:

Vammaispoliittinen ohjelma

Muut materiaalit

Liikennepalvelulain vaikutuksesta vammaispalvelujen kuljetuspalveluihin järjestetyn infotilaisuuden 19.6.2018 esitykset:


Tämän sivun lyhytosoite on www.tampere.fi/vammaisneuvosto